Stavanger trenger et eget kvinnefengsel, mener fengselsleder Tanja Rosså Ødegård.

Ønsker å bygge nytt fengsel for kvinner i Stavanger

Tiden er inne for å bygge et eget kvinnefengsel i Stavanger. Det mener fengselsleder Tanja Rosså Ødegård.

I dag er det 17 plasser for kvinner i Stavanger fengsel. Fengselsleder Tanja Rosså Ødegård har tomten klar, men ikke finansieringen.

– Området som er tenkt, er på nordsiden av dagens fengsel her på Finnestad. Vi har tegninger klare for 24 plasser, men ønsker oss et rent kvinnefengsel med plass til 50 kvinner, sier hun til RA.

Det er ikke mange ukene siden både Mandal og Froland i Aust-Agder fikk beskjed om at det der kommer to nye fengsler. Rosså Ødegård vet det kan være en lang vei å gå.

– Derfor er det også viktig å komme med våre signaler, for dette er noe vi trenger. I dag har vi 17 plasser fordelt på 13 celler. Et eget fengsel for kvinner er det helt klart et behov for, fortsetter hun.

– Hva ser du for deg?

– Et fengsel med flere avdelinger. Inntaksavdeling for ordinær soning, rusmestringsavdeling og en frigangsavdeling hvor innsatte kan jobbe eller gå på skole i nærområdet. Det er noe av det jeg tenker.

Saken fortsetter under bildet.


– Må på kartet nå

Fengselssjefen mener det er på høy tid med framdrift. Planene har de hatt på bordet i flere år, men de har blitt liggende.

– Det er på tide å komme et steg videre for å se om dette er realistisk. Jeg mener det er det. Vi må se på helheten med fengsel. Det dreier seg blant annet om geografi, om hvor fengslene skal være, fortsetter hun.

Hovedfengsel

I Norge finnes det ikke mange rene fengsel for kvinner. Bredtveit er det mest kjente. Det er snart 100 år gammelt. Ravneberget er et annet kvinnefengsel.

– Vi trenger et kvinnefengsel for Vestlandet. Et fengsel som kan dekke området fra Bergen til og med Trondheim. I tillegg er det rapporter som forteller at det helt klart er et behov.

På Finnestad er det i dag en forholdsvis liten luftegård for de innsatte kvinnene.

Saken fortsetter under bildet.– Kvinner skal skjermes fra mannlige innsatte. Det innebærer både bygningsmessig og innholdsmessig tilrettelegging. Erfaring tilsier at dette best kan skje i særskilte fengsler eller avdelinger for kvinner, sier Rosså Ødegård.

Spennende planer

Selv om veien fram til et eget kvinnefengsel på Finnestad kan være lang, høster fengselssjefen ros for initiativet.

– Jeg synes det høres veldig bra ut med slike planer. Det kan være en vei å gå, men jeg mener dette høres spennende ut.

Det sier Aps stortingsrepresentant Kari Henriksen til RA.

KrFs Olaug V. Bollestad er enig.

– Jeg har selv vært på besøk ved avdelingen, og inntrykket er at noe bør gjøres. Avdelingen for kvinner er liten, og jeg kommer til å ta dette videre.

– Hvor opptatt er dere av dette?

– Rogalandsbenken er engasjert, det handler også om at i en liten avdeling så kan det være lettere å rekruttere videre til kriminelle handlinger. Sånn kan vi ikke ha det, sier Bollestad.