Bussjåførene i Vy må sitte og se på at innleide kjører buss for tog

Mens Vy-busser står parkert i mange timer, leier Vy inn fra andre firmaer med dårligere betingelser for sjåførene.

Av Morten Hanssen, FriFagbevegelse

Når togene står, er det ofte en buss som går. Men selv om det er de grønne Vy-fargene som er på toget på stasjonen, tar svært sjelden Vy-bussene over.

Ola Erik Steien Brattset, bussjåfør på Årnes, er en av mange som irriterer seg over at han og kollegaene må la konsernets egne busser stå parkert.

– Vi synes det er rart at Vy-gruppen betaler for å la andre kjøre noe vi kunne gjort selv, sier Brattset.

Les også: De var beviset på styrken i amerikansk forbrukskultur. Nå dør de ut (Dagsavisen+)

Egne busser står parkert

Under den første tiden med nedstengning ble det ekstra tydelig. Mens 700 bussjåfører i Vy var permitterte, kjørte andre selskaper buss for tog.

Men Brattset mener det også i normale tider gir rare utslag. På Kongsvingerbanen har en i over ett år kjørt buss for tog. Bare et par av disse er, ifølge Bratsett, Vy-busser. De andre kommer fra innleide turbilselskaper. Samtidig står Vys egne busser parkert på rekke og rad på Årnes.

– Store deler av tiden hvor det kjøres buss for tog, står alle skolebussene parkert. Hadde vi tatt tog-kjøringen, ville mange sluppet å dele opp arbeidsdagen, og vi hadde unngått delskift, sier Brattset.

Sikrer fulle stillinger

Han påpeker at det også kunne sikret hele stillinger for mange flere sjåfører.

– Deltidsstillinger er ikke et stort problem hos oss, men det er en rekke avdelinger hvor mange sjåfører kjører på prosentstillinger som er langt under hundre, konstaterer Brattsett.

Han understreker at det ville gitt Vy anledning til å utnytte materiellet sitt på en bedre måte.

– Nå som alle er opptatt av miljø, vil jeg tro at det er mer miljøvennlig å bruke bussene effektivt, sier Brattset.

Les også: Nå får syklistene i Oslo en fordel i lyskryss

Prisen bestemmer

Han mener det hele koker ned til en ting; pris.

– Det er dessverre sånn at lønnsbetingelsene til sjåførene i turbilavtalen er vesentlig lavere enn det vi rutebilsjåfører har, sier Brattset.

Mens sjåførene i Vy er omfattet av bussbransjeavtalen, kjører de innleide på rutebilavtalen. Der er det en minstelønnssats som er drøyt 4000 kroner mindre i måneden.

Regler om anbud

I tillegg spiller EU-regler om anbud inn.

Vy sier at de som statlig eid selskap er pålagt å legge kjøring med buss for tog ut på anbud (se svar fra Vy lenger ned i saken). Samtidig konstaterer sjåførene at Vys konkurrenter, Go-Ahead og SJ, har inngått avtale med busselskapet Nobina om fast kjøring av buss for tog.

Brattset mener systemet er feil.

– Jeg kan ikke skjønne at det ikke er mulig for Vy å ha anbud med mer spesifikke krav, som gjør det lettere for Vy å bruke eget materiell, sier Brattset, og peker på profileringsfarge eller miljøkrav som eksempel.

Les også: Oslo og Viken enige om finansiering av Fornebubanen

Vy: Krav til konkurranse

Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vygruppen AS, skriver i en epost at lov om offentlige anskaffelser setter krav til hvordan Vy gjennomfører innkjøp – også for tjenester knyttet til avvikskjøring.

– I de fleste tilfeller kreves det at vi kunngjør og gjennomfører konkurranse om slike innkjøp, skriver Scholz.

Kravene om konkurranse gjelder både for togstrekningene der det ennå ikke har vært konkurranse og for kjøring av tog på de konkurranseutsatte trafikkpakkene.

– Kravet om konkurranseutsetting gjelder selv om vi har et eget busselskap i konsernet. Det finnes tilfeller der man kan inngå kontrakt med egne selskaper uten konkurranse. Vy Buss AS oppfyller imidlertid ikke kriteriene for bruk av egenregi, først og fremst fordi Vy Buss har en stor del av sin omsetning fra andre kunder enn Vygruppen, skriver Scholz.

Les også: Nå blir det enklere å drikke øl og vin på mange tog

Må ha flere leverandører

Hun påpeker at omfanget i perioder er så stort at én leverandør ikke kan levere hele volumet Vygruppen trenger.

Særlig gjelder dette de store og omfattende sommerarbeidene som berører mange reisende og krever mye logistikk over en lengre periode.

Scholz avviser at pris er avgjørende. Hun skriver at Vy leier inn busser fra leverandører som er underlagt rutebilavtalen, turbussavtalen og mindre selskap der eier kjører selv.

– Majoriteten av bussene vi har behov for er turbusser, og vi er avhengig å ha disse leverandørene med på laget. Både store og små. Dette handler ikke om pris, men om å dekke de behovene vi har for våre kunder når Bane NOR stenger for togtrafikk i korte og lange perioder, skriver Scholz. (FriFagbevegelse)