Innenriks

Ny undersøkelse om elsparkesykler: Nesten to av tre føler seg utrygge

– Elsparkesyklene må vekk fra fortauene, sier forbundsleder Terje André Olsen i Blindeforbundet, etter at det for første gang er undersøkt hvor farlige elsparkesyklene er for syns- og bevegelseshemmede.

Den nye undersøkelsen, som er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) blant medlemmene til Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund, viser blant annet følgende:

  • 16 prosent av dem med nedsatt syn har opplevd å falle over en parkert elsparkesykkel, mens 4 prosent har blitt påkjørt av en elsparkesykkel.
  • 13 prosent av dem som er rullestolbrukere eller bevegelseshemmet på andre måter, har falt over en parkert elsparkesykkel, mens hele 17 prosent har blitt påkjørt av en.
– Norge og Island er de eneste landene i Europa hvor det fortsatt er lov å bruke elsparkesykkel på fortauene, forteller Terje André Olsen. Med elsparkesykler på fortauene blir det nødvendigvis mindre plass til de gående, påpeker han.

– Må legge om rutiner

– Det begynte våren 2019. Da kom de første elsparkesyklene, forteller Terje André Olsen.

Nå er de over alt, selv midtvinters, som i Bogstadveien på Majorstua i Oslo. På spaserturen Dagsavisen tar sammen med forbundslederen opp denne travle handlegata, passerer vi hensatte elsparkesykler stadig vekk. Noen er pent og pyntelig plassert nær husveggene, andre står lenger ute på fortauet og er mer til hinder for forbipasserende fotgjengere. Men de fleste av disse fotgjengerne har en fordel. De ser elsparkesyklene. Det sliter de med, mange av dem som Terje André Olsen representerer.

– Vi får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer som forteller at de må legge om sine rutiner på grunn av elsparkesyklene, forteller han.

– De går mindre, kjører mer med taxi, unngår steder hvor de vet det ofte er mange elsparkesykler, eller så går de saktere og mer forsiktig fordi de føler utrygge. Vi har også hørt om førerhunder som er blitt sneiet av elsparkesyklister som kommer i høyt tempo på fortauene.

Den nye TØI-undersøkelsen bekrefter at elsparkesyklene påvirker eller også til en viss grad styrer atferden til syns- og bevegelseshemmede, forteller TØI-forsker Katrine Karlsen.

  • Blant dem med nedsatt syn svarer 11 prosent at de ofte eller av og til dropper turer i bymiljøet på grunn av elsparkesykler.
  • 17 prosent svarer at de unngår gater eller områder på grunn av elsparkesykler.
  • Hele 47 prosent sier at de bruker mer tid når de beveger seg i bymiljøet, på grunn av elsparkesykler.
Her i Bogstadveien kunne det fint ha blitt merket opp faste plasser for elsparkesykler. Da ville synshemmede alltid vært forberedt på hvor sparkesyklene står, i stedet for de står på alle mulige slags steder, som er tilfellet nå, påpeker Terje André Olsen.

– Solid kollisjonskraft

Blant dem med nedsatt bevegelsesevne er det enda flere som svarer at elsparkesyklene påvirker atferden deres på de samme måtene.

  • 18 prosent sier at de ofte eller av og til dropper turer.
  • 34 prosent unngår gater og områder.
  • Så mye som 61 prosent sier de bruker mer tid når de er på byturer.

– Spesielt for rullestolbrukere kan feilparkerte elsparkesykler være et problem, forteller Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund.

– De kan jo ikke bøye seg og løfte vekk en 20–30 kilo tung elsparkesykkel som står i veien. Rullestolbrukere kan da derfor bli tvunget til å snu, for ofte er jo også høye fortauskanter, som gjør at de ikke kan kjøre ut i veibanen for å komme forbi.

Men selv når det er fritt fram på fortauet, kan gleden over det fort forsvinne.

– En del elsparkesyklister kjører i sikksakk på fortauet og fartsgrensen der på 6-kilometer i timen, som ble innført under samferdselsminister Knut-Arild Hareide, følges bare i varierende grad.

– Når én eller to kommer på en elsparkesykkel i 20 kilometer i timen, har det en solid kollisjonskraft, påpeker Sørbotten.

Selv midtvinters er det flust av hensatte elsparkesykler på fortauene i Oslo, som her ved Bislett Stadion.

– Følger ikke reglene

Nær to tredeler av dem som har deltatt i den nye TØI-undersøkelsen, svarer at de føler seg utrygge i møte med elsparkesyklister.

Denne utryggheten blir enda enklere å forstå når vi ser på tallene for hvor mange som har opplevd nestenulykker. Mer enn seks av ti av dem med erfaring fra Oslo eller andre store byer i Norge med elsparkesykler, svarer at de nesten har blitt påkjørt av en slik sykkel.

Blant de 127 syns- og bevegelseshemmede i undersøkelsen, som opplyser at de har blitt påkjørt eller har falt over en parkert elsparkesykkel, svarer nær halvparten at de ble skadet. Av dem igjen var det i underkant hver femte som trengte behandling av helsepersonell.

– Reglene for kjøring på fortau sier at det kun er tillatt når det er lite gangtrafikk, og at passering skal skje i god avstand og i maks 6 kilometer i timen.

– De negative opplevelsene rundt forbikjøring og påkjørsel indikerer at ikke alle følger disse reglene, konstaterer TØI-forsker Katrine Karlsen.

– Når det gjelder parkering sier regelen bare at en elsparkesykkel ikke skal stå til «unødig hinder eller ulempe», fortsetter Karlsen.

– Fra tidligere forskning, både vår egen og internasjonalt, vet vi at brukere og ikke-brukere i ulik grad opplever parkerte elsparkesykler som en hindring. Vi har også sett at brukere vurderer en parkering som bedre enn ikke-brukere gjør.

– Brukere kan da tro at de har parkert godt, mens de egentlig skaper problemer for andre trafikanter, og kanskje særlig for personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelsesevne, som ikke har samme mulighet til å oppdage eller gå rundt en elsparkesykkel som er parkert på fortau.

Også Grünerløkka er et område i Oslo med mange farer på to hjul for syns- og bevegelseshemmede.

Vil ha forbud på fortau

Slik både Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet og Terje André Olsen i Blindeforbundet vurderer det, er det soleklart hva som må til for å gjøre det tryggere for deres medlemmer å bruke byrommene:

Det må iverksettes et forbud mot å bruke sparkesykkel på fortauene.

Og det må lages oppmerkede parkeringsplasser som sparkesyklistene må benytte.

– Slik det er nå kan det stå mange elsparkesykler på ett sted den ene dagen, og så på et helt annet sted neste. Dermed vet ikke våre medlemmer hvor de risikerer å støte på elsparkesykler, sier Olsen.

– Dedikerte parkeringsplasser for elsparkesykler kan gjøre parkeringen ryddigere, men vi vet også at det kan danne seg klynger som flyter utover det godkjente området hvis det ikke er nok plass, påpeker TØI-forsker Katrine Karlsen.

– Så man må være bevisst på plasseringen av slike dedikerte parkeringsplasser. De kan også kombineres med bruk av GPS-soner som tvinger brukeren til å parkere på den godkjente plassen, selv om GPS-nøyaktigheten i elsparkesyklene per nå ikke er god nok til å hindre feilparkeringer fullstendig.

Spaserturen med Terje André Olsen i Bogstadveien er over. Nå er han igjen tilbake i Sporveisgata hvor Norges Blindeforbund har sine kontorer.

– Her er et av stedene det ofte står elsparkesykler, forteller Olsen og peker mot et område rett utenfor inngangspartiet til Blindeforbundet. På veggen står det med store bokstaver hvem som holder til der.

– Hvor mange er det egentlig i Norge med svekket syn?

– Det er i hvert fall over 100.000 med større eller mindre synshemninger, svarer Olsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen