Innenriks

Togreisende må nøye seg med leskur eller perrongen: 136 stasjoner uten venterom

Fire av ti stasjoner i værharde Norge mangler venterom, men selv der det er venterom risikerer du å måtte vente på perrongen. Hærverk fører jevnlig til at venterom blir stengt eller får reduserte åpningstider.

Splitter nye Ski stasjon er en av stasjonene uten venterom.

– Når Follobanen er oppe og går igjen, vil det være så hyppige avganger at det ikke er nødvendig med et oppvarmet venterom, sier Knut Øivind Ruud Johansen, direktør stasjoner i Bane Nor Eiendom.

Andre stasjoner som mangler venterom ifølge Bane Nors egne oversikter, er blant annet Jessheim, Lier, Oppegård, Rakkestad og Meråker. Der, og ved 130 andre av landets totalt 335 stasjoner, må de som venter på toget nøye seg med leskur.

Det er også ni stasjoner som verken har leskur eller venterom, blant annet Ski stasjon.

Vestby stasjon har venterom, men der er det for tiden redusert åpningstid «på grunn av omfattende og gjentagende hærverk».

– Hærverk er faktisk et problem for oss. Jeg tror vi ukentlig anmelder hærverk og ting som skjer på venterommene, forteller Johansen.

Slik så venterommet ved Marnardal stasjon ut etter brannen der. I dag er hele stasjonsbygningen jevnet med jorda.

– Kompletterer togtilbudet

– Ser dere i Bane Nor på fasilitetene på stasjonene, slik som venterom, som en del av togtilbudet?

– Ja, vi ser på dette som en del av hele reisekjeden, og vi tilrettelegger for forskjellige tilbud som buss, taxi, kiosk, toaletter og venterom på stasjonene. Det kompletterer togtilbudet, svarer Johansen.

– Tror du slike tilbud fører til flere reisende?

– Ja, det tror jeg nok at det fort gjør, ved at det bidrar til en hyggeligere reiseopplevelse og en opplevelse av trygghet. På Kolbotn stasjon, for eksempel, er det en vietnamesisk take away-restaurant i tilknytning til venterommet.

– Hvorfor er det da ikke flere venterom?

– Tilbudene på stasjonene blir færre og færre jo mer grisgrendte områder det er snakk om. Vi skulle gjerne hatt flere tilbud på flere stasjoner, men ofte er det ikke grunnlag for det. Folk reiser tidlig og morgenen og tilbake igjen på ettermiddagen, men resten av dagen er det få på stasjonene, forklarer Johansen.

Etter brannen ved Marnardal stasjon i 2021, var det nok med en viss ironi at Bane Nor fortsatt ønsket reisende velkommen dit.

Stasjonen brant ned

Selv der det er mange reisende gjennom store deler av døgnet, kan du ikke ta for gitt å finne et venterom som er åpent. Åpningstidene til venterommene er nemlig svært varierende fra stasjon til stasjon, og på lørdager og/eller søndager kan venterommene være helt stengt. Bø, Fetsund, Kråkstad og Løten er eksempler på helt eller delvis helgestengte stasjoner, ifølge Bane Nors oversikter.

– Det er ingen standard for hvordan åpningstidene skal være. Behovet for venterom forandrer seg, og vi tilpasser åpningstidene der det er venterom, til hvor ofte det går tog fra hver enkelt stasjon, forteller Johansen.

En mer uforutsigbar faktor for Bane Nor er hærverk, som altså er et gjentakende problem.

I tillegg til at venterommet på Vestby stasjon nå har redusert åpningstid «på grunn av omfattende og gjentagende hærverk», er venterommet på Lunde stasjon «stengt inntil videre på grunn av hærverk.»

– Vi har ganske mye av dette, og i perioder er enkelte venterom mer utsatt for hærverk enn andre, blant annet på grunn av ungdoms- og rusmiljøer som oppstår, og det påvirker åpningstidene. På Lunde stasjon har vi hatt en brann, og i helgen brant det på toalettet på Stavanger stasjon.

– Marnardal stasjon brant mer eller mindre helt ned (i 2021 etter at det tok fyr i venterommet, journ. anmrk), og der måtte vi rive stasjonsbygningen etterpå, nevner Johansen.

– Når det gjelder venterommet i Vestby har vi montert kameraer der, og det ser ut til at det er hjelper for å motvirke hærverk. Dette er forøvrig et tiltak vi utfører på flere stasjoner, tilføyer Johansen.

– Vi har også hatt to-tre steder hvor folk omtrent har tatt bolig på venterommet. Noen har oppholdt seg der nesten døgnet rundt, og for mange reisende oppleves ikke det som trygt. Vi har derfor fått innvilget to-tre besøksforbud på stasjoner det siste året.

Ikke alle klarer å gjennomføre toalettbesøket på behersket vis. Slik så det ut på Kristiansand stasjon etter hærverk der.

Ingen planer om leskur

– Du nevnte en take away-restaurant på Kolbotn stasjon. I stasjonsbygningen der har det jo også vært blomsterbutikk. Har utleie av lokaler i stasjonsbygningene og salg av stasjonsbygninger ført til færre venterom enn før?

– Vi selger ikke aktivt unna stasjonsbygninger. Antallet stasjonsbygninger er nå forholdsvis stabilt, men ved mange tidligere stasjoner er det ikke lenger togstopp, og da er heller ikke venterom aktuelt, svarer Johansen.

– I noen tilfeller flyttes påstigningsområdet og perrongene på stasjoner, slik at stasjonsbygningene blir liggende et stykke unna, og da kan det være aktuelt å selge stasjonsbygningen. Ved Spikkestad stasjon er nå plattformen flyttet, men der vurderer vi å fysisk flytte selve stasjonsbygningen i stedet for å selge den. Men dette er ennå ikke vedtatt.

– Hva med stasjonene som mangler både venterom og leskur? Ifølge oversiktene til Bane Nor er det snakk om ni stasjoner, blant annet nye Ski stasjon.

– Det er klimabeskyttelse på plattformen på Ski stasjon, og det er også mulig å stå i undergangen der, hvis det er behov for å bli beskyttet mot regn og snø. Vi har ikke noe på trappene når det gjelder å sette opp leskur der, men har mulige endringer til løpende vurdering, som ved andre stasjoner. Behovene til de reisende kan jo endre seg, svarer Johansen.

Også i år har det vært brann ved Bane Nors stasjoner. Dette er toalettet på Stavanger stasjon etter et nylig branntilløp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen