Innenriks

Bedre togtilbud for færre passasjerer

Fra 12. desember blir det flere togavganger, men det kan bli en kortvarig forbedring hvis passasjerene fortsetter å utebli.

SJ Norge skal fra 12. desember ha to daglige avganger på Dovrebanen, ny lørdagsavgang Mosjøen-Bodø på Nordlandsbanen, én daglig avgang Trondheim-Storlien på Meråkerbanen, én daglig avgang Røros-Trondheim og Røros-Hamar på Rørosbanen, og timesfrekvens på Trønderbanen i helgene, mot totimersfrekvens nå.

– Vi har ikke noe ønske om å redusere antall avganger da vi frykter at det vil gi færre reisende på sikt. Men med langt færre reisende og uten tilleggsbevilgninger, er dette en diskusjon som vi må ta sammen med Jernbanedirektoratet, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

30 prosent nedgang

Koronapandemien har ført til store utfordringer både for Vy og andre togselskaper fordi passasjertallene har gått kraftig ned.

– Vi har fortsatt færre reisende enn i normalåret 2019, og ligger på rundt 70 prosent av antall reiser når vi sammenligner med samme periode i 2019, forteller Scholz.

– Med dagens høye smittetall og nye råd og regler fra helsemyndigheter lokalt og nasjonalt, er vi forberedt på at det fortsatt blir lavere reisetall en tid framover. Hvor mye lavere dette vil være og hvor lenge det vil vare, er vanskelig å forutsi med den hverdagen som er nå.

På grunn av for lengst inngåtte trafikkavtaler med Jernbanedirektoratet, må Vy likevel styrke togtilbudet sitt fra 12. desember.

– Det har lenge vært etterspurt flere avganger på Bergensbanen, og dette imøtekommer vi nå. Det blir også et utvidet tilbud mellom Arna og Bergen og Bergen og Voss, forteller Scholz.

Disse endringene kommer blant annet som følge av forventet vekst i antallet ferie- og fritidsreiser. Vy har også ønsket å bedre tilbudet til pendlere.

– Når det gjelder Østlandet, kommer det endringer neste år når Follobanen åpner, tilføyer Scholz.

– Ikke normalnivå i 2022

SJ håpet opprinnelig på om lag 150.000 flere passasjerer som følge av flere avganger på både Dovrebanen, Rørosbanen, Meråkerbanen, Trønderbanen og Nordlandsbanen fra 12. desember.

– Vi tror nå at det blir færre reisende enn vi hadde håpet på, sier Lena Angela Nesteby, konstituert administrerende direktør i SJ Norge.

– Det er svikt både i etterspørselen fra reisende som skal til og fra jobb, som spesielt gir utslag på Trønderbanen, og også på de lengre strekningene. Møter og konferanser blir erstattet med kortere teamsmøter, og generelt er det mindre reising blant folk.

– Vi ser det også som utfordrende å få utenlandske turister tilbake på togene. Innreiserestriksjonene er kanskje lettet på, men usikkerhet om framtiden gjør nok at markedet ikke er tilbake på normalnivå i 2022, tror hun.

– Kan det bli aktuelt å nedjustere antallet avganger igjen?

– Dette er noe vi i dialog med Jernbanedirektoratet får vurdere dersom det blir et tema, svarer Nesteby.

– På kort sikt er det viktig for oss å sikre at vi også i 2022 er sikret drift og rutetilbud gjennom tilleggskoronastøtte.

Nei til mer støtte

Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, forsvant inntil 70 prosent av de kollektivreisende. Gjennom hele pandemien har staten dekket de økonomiske tapene som oppsto som følge av dette. Men nå er det lite trolig at Nesteby får innfridd ønsket om mer koronastøtte.

– Regjeringen har bestemt at koronakompensasjonen til togselskapene ikke skal videreføres utover 2021, sier kommunikasjonsdirektør Ruth Høyland Jønsrud i Jernbanedirektoratet.

Hun viser til en pressemelding fra regjeringen, datert 8. november.

– Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) her.

Jønsrud påpeker også at togselskapene er forpliktet til å opprettholde togtilbudet i henhold til avtalene som er inngått med Jernbanedirektoratet, og at det er togselskapene som tar risikoen for reduserte inntekter.

Hun stiller seg likevel ikke helt avvisende til å hjelpe til med å håndtere en passasjersvikt også neste år.

– For 2022 vil Jernbanedirektoratet i samarbeid med togselskapene, vurdere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadene for togselskapene, men foreløpig er dette ikke konkretisert ytterligere, opplyser Jønsrud.

– En negativ spiral

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, håper regjeringen ombestemmer seg når det gjelder kompensasjonsordningen.

– Vi frykter at dersom staten ikke bidrar med ekstra penger, så vil tilbudet fort måtte reduseres. Det gjelder ikke bare de nye satsingene, men også andre tilbud, som på Sørlandsbanen, samt i lokal- og regiontrafikken, sier Schlaupitz.

– Redusert togtilbud vil mest sannsynlig sette i gang en negativ spiral. Dårligere tilbud gir færre passasjerer. Færre passasjerer gir igjen et dårligere tilbud, og så videre. Det er ikke dette vi trenger, nå som samfunnet må lokke passasjerene tilbake til kollektivtransporten etter mer enn halvannet år med pandemi.

– Ja, det vil bli endringer i reisemønsteret som følge av mer digital kommunikasjon og mer hjemmekontor, men denne frigjorte kapasiteten bør jo heller utnyttes til å få flere folk ut av biler og fly og over på tog, slik at vi får en mindre miljøskadelig transportsektor, mener Schlaupitz.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen