Innenriks

Fra buss for tog til buss mot tog: Advarer mot flere busser på veiene

Konkurransen mellom tog og bussene til Vy har blitt hardere etter at jernbanereformen ble iverksatt, og mer kan være i vente.

– Vi vurderer busstilbudet fortløpende utfra de restriksjoner som myndighetene gir og reiselysten til folk flest. Dette følger vi nøye med på for hele virksomheten vår, sier Gina Scholz.

Hun er kommunikasjonssjef i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vygruppen AS.

Selv om mange nok tenker på Vy som et togselskap, er Vy i tillegg Norges største busselskap med avganger også i Sverige. I fjor var det 77,7 millioner bussreiser med Vy i Norge og Sverige. Bare om lag halvparten så mange togreiser ble gjennomført med Vys tog i Norge og med Vy Tåg AB i Sverige (39,4 millioner).

Utvidet busstilbudet

Dette har skjedd så langt:

  • 15. desember 2019 overtok Go-Ahead passasjertrafikken på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger fra Vy.
  • 8. juni 2020 begynte SJ å kjøre tog fra Oslo til Trondheim og videre til Bodø, strekninger som Vy hadde trafikkert inntil da.
  • 1. september i fjor utvidet Vy tilbudet sitt slik at togreisende fra Drammen nå kan få overgang til Vys ekspressbusser på Lillehammer for reiser videre nordover. Bussene kjører også direkte mellom Oslo og Trondheim om natten.
  • 18. juni i år utvidet Vy så sitt sommertilbud, slik at de som reiser med deres ekspressbusser, ikke bare kommer seg fra Oslo til Kristiansand som tidligere, men også videre til Stavanger.
  • Neste dato det er grunn til å merke seg, kommer om drøyt fem måneder.
  • 12. desember øker SJ antallet avganger på Dovrebanen.

– Utvidet kollektivtilbud

– Hvor godt belegg har Vy i bussene til Trondheim og Stavanger?

– Vi er fortsatt i en pandemi, men opplever at det er OK belegg på bussene våre, gitt de tilpasninger og restriksjoner som er, svarer Scholz.

– Er ikke Vy med på å undergrave bruken av tog ved å styrke busstilbudet på strekninger hvor det også går tog?

– Vi opplever ikke at dette tar reisende fra togene, svarer Scholz.

– Kundene har sine egne preferanser og velger den reisemåten de selv synes er mest behagelig og som passer deres behov, når de skal reise. Vi bidrar til et utvidet kollektivtilbud med flere valgmuligheter, ikke bare for strekningen Lillehammer-Trondheim, men også ved å sikre overgang til andre deler av landet der det ikke kjører tog.

Scholz viser til at ekspressbussen fra Lillehammer til Trondheim også har forbindelse til og fra Åndalsnes, Ålesund og Volda.

– Skal du reise til og fra Stryn eller Måløy, bytter du buss på Otta, tilføyer hun.

– Vi tror summen av dette blir satt pris på av alle kunder, enten de velger toget eller bussen. Eller begge deler.

– Satser mer aggressivt

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet er ikke like positiv, selv om han er enig i at det iblant kan være riktig å la busser gå parallelt med toget, hvis de stopper på steder toget ikke stopper.

– Det vi nå ser er at Vy satser mer aggressivt på å konkurrere direkte med toget på strekninger der Vy har tapt anbud, som langs Sørlandsbanen og Dovrebanen, konstaterer Schlaupitz.

– Slik aggressiv konkurranse er ikke nødvendigvis til beste for kollektivtransporten. Jernbanen har mange faste kostnader, og dersom passasjergrunnlaget svekkes kan det bety færre avganger, noe mange eksisterende og potensielle togpassasjerer vil finne negativt. I kombinasjon med kraftig motorveiutbygging vil dette kunne få klare, negative følger, noe vi allerede ser for Sørlandsbanens del, fortsetter han.

Det Go-Ahead sliter med der, er passasjersvikt som har vært så stor at togselskapet i mai tok direkte kontakt med statsminister Erna Solberg (H) for å få hjelp.

– Økt konkurranse

– Togselskap som kjører på kontrakt for staten, noe som er tilfelle for så godt som all innenlands togtrafikk i Norge, har monopol på sine strekninger, fortsetter Schlaupitz.

– Andre togselskap får ikke lov å kjøre i konkurranse her, nettopp for å sikre trafikkgrunnlaget for selskapet som kjører på oppdrag for staten. Men det er fullt lovlig å sette opp konkurrerende busser som svekker togets inntekts- og trafikkgrunnlag, påpeker han.

– Jeg vil utfordre myndighetene til å se nærmere på dette, for å sikre at tog og buss utfyller hverandre bedre og løfter det totale kollektivtilbudet, framfor å drive aggressiv konkurranse.

I Jernbanedirektoratet har de fått med seg at Vy kjører mer buss enn før.

– Vi er kjent med at Vygruppen har økt busstilbudet på strekningen Lillehammer-Trondheim, og at dette medfører eller kan medføre økt konkurranse med toget på strekningen Oslo-Trondheim, sier Njål Svingheim i Jernbanedirektoratet.

Likevel har han tro på flere togpassasjerer.

– Jernbanedirektoratet har en målsetting om å øke kollektivandelen på tog både for lokale reiser underveis på strekningen og i konkurranse med fly og buss på hele strekningen Oslo-Trondheim, sier Svingheim.

– Flere togavganger

– Fra desember 2021 er det planlagt flere togavganger mellom Oslo og Trondheim, og det vil øke togets attraktivitet på strekningen, fortsetter Svingheim.

– Toget har en time kortere reisetid sammenlignet med Vy sitt busstilbud, og mange vil foretrekke tog blant annet for å spare reisetid. Økt frekvens på Dovrebanen i kombinasjon med togets fortrinn med hensyn til reisetid og komfort, vil etter vår vurdering bidra til en framtidig passasjervekst når reiseaktiviteten normaliserer seg etter pandemien.

– Vil ikke flere busser på veiene med risiko for færre passasjerer på togene være i strid med regjeringens mål for jernbanereformen om «å gi et bedre tilbud til de reisende og samtidig få mer jernbane igjen for skattebetalernes penger»?

– Til det spørsmålet er svaret at når SJ øker tallet på avganger på Dovrebanen og tilbyr en time raskere reise enn med buss, så er det en tilbudsforbedring som gir mer jernbane for pengene, svarer Svingheim.

– En reell konkurrent

Kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge, sier at det viktigste for dem nå er å levere en tjeneste som er bedre enn Vys busstilbud slik at folk velger toget i stedet for bussen.

– Det er litt vanskelig å vite hvor stor konkurrent Vys busser er for oss, siden vi ennå ikke har kjørt tog i en normalsituasjon på grunn av pandemien, men det er klart at dette er en reell konkurrent, sier Nesteby også.

Hun synes det er «litt påfallende» at Vy har «satt opp en konkurrende tjeneste», all den tid målet med jernbanereformen «er at staten skal spare penger».

– Vi ser også at Vy har en prisstrategi lenket opp mot vår, tilføyer Nesteby.

– Vi har flere priser både på tog og buss, avhengig av hvor tidlig kundene kan bestille reisen sin og hvilken billettype de velger, påpeker Gina Scholz i Vy.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen