Innenriks

Slik vil jernbaneforumene forbedre norsk jernbane

Utfordringene står i kø for jernbanen i Norge, påpeker landets jernbaneforumer, som etterlyser alt fra flere dobbeltspor til hyppigere avganger.

Bilde 1 av 3

Som Dagsavisen nylig skrev har EU bestemt at 2021 skal være 2021 jernbanens år i Europa. Det skal også markeres i Norge.

– «Year of rail» blir blant annet markert ved at regjeringen har fått tilslutning til at jernbanebudsjettet passerer 30 milliarder kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Dagsavisen.

Samtidig er det slik at Samferdselsdepartementet kan komme til å ta inntil fem baner ut av det norske jernbanenettet i jernbanens år, etter at Bane Nor har foreslått dette.

– De fem strekningene er Valdresbanen Røste-Dokka, Numedalsbanen Flesberg-Rollag, Namsosbanen, Ålgårdbanen og deler av Brevikbanen, opplyste kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til Dagsavisen i juli i fjor.

På det tidspunktet hadde Jernbanedirektoratet anbefalt Samferdselsdepartementet å permanent legge ned Valdresbanen og Namsosbanen, mens det var «fortsatt dialog» om de tre siste banene.

Horrisland sier nå at status for saken er den samme.

Les også: Skal gjøre mer av jernbanejobben selv

Dobbeltspor til Østfoldbyene

Jernbaneforumene ønsker seg alt annet enn nedleggelser. Disse ti forumene, som er opprettet av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger, har som mål «å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger».

Siri Martinsen leder Jernbaneforum Øst, som omfatter Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen.

– For Norges del bør det europeiske jernbaneåret brukes til å få jernbaneutbyggingen tilbake på sporet. Etter å ha fått lovnader om nytt dobbeltspor til Østfold-byene i 25 år, er det på tide at sentrale myndigheter innfrir. Skal vi nå klimamålene må vi bygge jernbane nå, sier Martinsen.

– Jeg registrerer at samferdselsministeren har bedt fagetatene om nye og smartere løsninger for å redusere kostnadene for jernbane, og at svaret er mindre jernbane. Å starte nye utredninger nå vil «kaste bort» mange titall millioner av fellesskapets midler og jernbanen vil bli dyrere, fortsetter Martinsen, som også er varaordfører for Ap i Fredrikstad.

Oslo, NORGE 20200302. 
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sammen med Bent-Joacim Bentzen (t.v)           Fylkesråd for samferdsel, Nordland fylkeskommune da de inviterte fylkene til ferjemøte mandag,  etter at fire kystfylker og KS har gått sammen i kampen for mer penger til ferjene.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bent-Joacim Bentzen, leder i Jernbaneforum Nord (t.v.), her med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Foto: Gorm Kallestad/NTB

Vil spare reisetid mellom Oslo og Stavanger

Også Jernbaneforum Sør, som omfatter Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, ønsker mer jernbane hurtig.

– Vårt hovedfokus er å få koblet sammen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen, gjennom «genistreken» Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia, sier leder Rune Hagestrand. 

– Den 60 kilometer lange jernbanestrekningen vil spare en hel time reisetid mellom Oslo og Stavanger og åpne opp et helt nytt bo- og arbeidsmarked mellom Tønsberg og Kristiansand. I tillegg til økt persontrafikk vil den nye banen bidra til økt godstrafikk fra vei til bane, noe som resulterer i store klimagevinster.

Hagestrand, som også er medlem av fylkestinget i Agder for Høyre, har store forhåpninger til ny Nasjonal transportplan som regjeringen skal legge fram i vår.

– Vi forventer at prosjektet er konkretisert og igangsettes i første periode av kommende NTP, sier han.

Les også: Lønnsgalopp for jernbanedirektørene

Ønsker seg «Nye Baner»

Hagestrands ønskeliste slutter ikke med det.

– Vi ønsker oss en organiseringsmodell i tråd med det Nye Veier har betydd for norske veiprosjekter. Et lignende «Nye Baner» for jernbaneutvikling vil skape forutsigbarhet for langsiktige investeringer, mener han.

Også Karin Bjørkhaug, som leder Jernbaneforum Midt-Norge, ønsker seg noe slikt.

­– Vi trenger jernbanens svar på Nye Veier. Kostnadsutviklingen på prosjekter er svært urovekkende, sier Bjørkhaug, som i tillegg leder KrFs gruppe i fylkestinget i Trøndelag.

Hun har ellers blant annet følgende ønsker for jernbanen i Midt-Norge:

* Fullføring av elektrifiseringen av Trønderbanen helt til Steinkjer.

* Opprusting av Rørosbanen for å øke kapasiteten til både gods- og persontrafikken.

* Hyppigere avganger og redusert reisetid på Trønderbanen ved utbedringer og bedre vedlikehold.

Karin Bjørkhaug, leder i Jernbaneforum Midt-Norge.

Karin Bjørkhaug, leder i Jernbaneforum Midt-Norge. Foto: Carina Johansen/NTB

Alternativ til Dovrebanen

Bjørkhaug åpner dessuten for å ta i bruk ny teknologi.

– Nordlandsbanen er krevende å elektrifisere. Hydrogen er et godt alternativ. Raumabanen kan egne seg for hydrogen, gjerne produsert av vindkraft fra Møre og Romsdal.

Bjørkhaug etterlyser utover det elektrifisering av Røros- og Solørbanen. Ikke overraskede deler leder av Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Isak V. Busch, det ønsket.

– For oss gjelder tre klare målsetninger. Røros- og Solørbanen skal være en del av et helhetlig jernbanetilbud i Sør-Norge. Røros- og Solørbanen elektrifiseres og blir en foretrukket godslinje mellom Nord- og Midt-Norge og Europa. Røros- og Solørbanen skal ha nasjonal betydning for persontransporten, sier Busch.

Les også: – Galskap! Dette er det umulig å forsvare

– Overbelastet i 2017

Også leder av Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Kamilla Thue, er Ap-politiker og ordfører, i Eidskog kommune.

– Kongsvingerbanen ble erklært overbelastet allerede i 2017, understreker hun.

– Nylig ble det lagt fram en KVU (konseptvalgutredning, journ. anmrk.) for Kongsvingerbanen som slår fast at slik det er i dag er banen en flaskehals i den nasjonale jernbanenettet, fortsetter Thue.

– Det må på plass ny og god infrastruktur som bidrar til å kunne redusere reisetiden og øke frekvensen for persontransport samtidig som det blir rom for å øke kapasiteten for godstransport. Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, og det er viktig at også denne banen får et løft som sikrer at den blir en del av timeregionen rundt Oslo.

Vil ha raskere godstog

Gods opptar også Bent-Joacim Bentzen, leder i Jernbaneforum Nord, som omfatter hele jernbanenettet i Nord-Norge. Bentzen er dessuten fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland for Sp. Hans ønskeliste omfatter blant annet:

* Kapasitetsøkende tiltak på Nordlandsbanen som krymper tiden godstog bruker mellom Bodø og Oslo til under 18 timer.

* Moderne, effektive og miljøvennlige terminaler langs Nordlandsbanen.

* Kapasitetsøkende tiltak ved Alnabru godsterminal i Oslo, som «i dag er en flaskehals for effektiv transport av norsk sjømat».

* Utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen fra Narvik til riksgrensen.

* Tiltak for å forebygge rein- og viltpåkjørsler.

* Realisering av Nord-Norgebanen fra Trondheim til Tromsø.

Dagsavisen har forsøkt å innhente kommentarer fra de fire resterende jernbaneforumene, uten å lykkes med det.

Fikk du med deg streiken i 2019? Se video her: 

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen