Innenriks

Lavprisbilletter på toget med innebygd prisbombe

Hvor vanskelig er det å få tak i lavprisbilletter når du vil reise langt med tog? Ikke så veldig, ifølge togselskapene. Likevel kan reisen bli dyrere enn før Jernbanereformen.

For en togreise mellom de største byene våre, kan billettprisen variere med mange hundre kroner, avhengig av hvilken type billett du får tak i. Et eksempel på at det kan være mye å spare fikk Dagsavisen da vi sjekket prisen for en tur mellom Oslo og Bergen med Vy. Vi fant da billetter fra 249 til 1.129 kroner.

– Over 60 prosent

Hvor mange det er av de billigste billettene på denne strekningen, vil ikke kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy svare nøyaktig på, men han har likevel noen beroligende ord å komme med til de prisbevisste.

– Når det gjelder Bergensbanen så er en ganske stor andel av billettene tilgjengelig til enten «Lavpris» eller «Flex» og de er tilgjengelige på de aller fleste avgangene, sier Lundeby.

Kommersiell sjef Tonje Løkaas Fossum i Go-Ahead, som trafikkerer Sørlandsbanen, er mer konkret av seg.

– Når vi legger ut avgangene våre for salg, har vi lavprisbilletter på alle avganger. I 2020 var det rundt 20 prosent som kjøpte lavpris på standard billetter, til vår laveste publiserte pris. Hadde flere kunder bestilt tidligere, ville prosentandelen vært høyere, forteller Fossum.

Lena Angela Nesteby kan vise til enda mer oppløftende tall for dem som ønsker å reise billig. Hun er konstituert administrerende direktør i SJ Nord, som kjører tog fra Oslo og nordover helt til Bodø.

– På SJ Nord er det ved siste måling over 20 prosent av totalt antall reisende som har bestilt en «minipris». For en strekning som Dovrebanen er det tallet over 60 prosent, opplyser Nesteby.

Kan trenge tre billetter

I 2019, mens vi fortsatt var i den prepandemiske tidsalder, fraktet jernbanen i Norge hele 80,2 millioner passasjerer, ifølge Statistisk sentralbyrå. I fjor falt antallet passasjerer som en stein til 42,6 millioner.

Av disse var det 440.000 som reiste med Dovrebanen, 443.000 med Sørlandsbanen og 541.000 med Bergensbanen.

Ut ifra det togselskapene opplyser, må mange av disse ha sluppet billig fra det, fordi de hadde lavprisbillett. Men det er langt fra alltid at det blir billig å reise på lavprisbilletter, påpeker en av Dagsavisens lesere.

– Et svært spesielt fenomen ved den norske jernbanereformen er oppsplittingen av fjerntrafikken i hele tre selskaper. Dette gir svært uheldig effekt for passasjerene, sier Knut Brørvik.

Brørvik reiser regelmessig med tog mellom Arendal og Geilo. Før Solberg-regjeringen konkurranseutsatte togtrafikken og mens NSB kjørte tog på alle landets jernbanestrekninger, kostet billigste billett for denne turen, 249 kroner, forteller han.

– Nå koster billigste billett 249 kroner pluss 249 kroner. Prisen er doblet, påpeker Brørvik.

Forklaringen er at Brørvik nå må kjøpe billett fra hvert av de to togselskapene som trafikkerer hver sin del av denne strekningen. Det er ikke mulig å kjøpe bare én lavprisbillett som gjelder hele turen.

– En reise fra Bø i Telemark til for eksempel Røros, innebærer billettkjøp hos tre selskaper, noe som kan øke prisen med inntil 200 prosent når man reiser på lavprisbilletter, nevner Brørvik som et annet eksempel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Bruker bil i stedet

Dagsavisen har skrevet om dette fenomenet tidligere. Det har også vært tema i Stortinget uten at det har bidratt til noen bedring, påpeker Brørvik.

– At dette reduserer togets konkurranseevne er det liten tvil om, mener han.

– Før reiste vi ofte svært rimelig med Vy fra Arendal til Geilo. Nå er det oftest langt billigere å ta bilen til Porsgrunn, og så fortsette med Vy-tog via Drammen til Geilo. Da slipper vi unna med ett selskap som gir en markedsorientert pris for hele reisen.

På Stortinget har Brørvik blitt møtt med at det ikke er blitt dyrere å reise med toget som følge av jernbanereformen. Det forklares med at prisen på ordinære billetter ikke har blitt høyere, og at det er mulig å kjøpe én slik gjennomgående billett for hele reisen, også når man må reise med flere togselskaper.

Det er fattig trøst for dem som tidligere baserte seg på lavprisbilletter, innvender Brørvik.

– Svært få reisende som betaler billetten selv, bruker annet enn lavprisbilletter, hevder han.

5–15 prosent bytter

Jernbanedirektoratet er av en annen oppfatning. Der mener man å vite at bare et fåtall passasjerer har erfart det samme som Brørvik ved kjøp av lavprisbilletter.

– Det som kan gjøre en reise dyrere enn før er at man ved en reise som inkluderer flere selskaper vil trenge å sette sammen flere slike sterkt rabatterte billetter, bekrefter Njål Svingheim i Jernbanedirektoratet.

– Antallet slike miniprisbilletter tilbys av selskapene ut fra etterspørsel på de ulike avgangene, slik det også var tidligere med bare ett selskap. Tilgangen på slike billetter er derfor varierende. For de aller fleste passasjerer er altså prisene ikke endret, men for et svært begrenset antall kunder kan det være dyrere når man må bruke flere togselskaper og sette sammen deres miniprisbilletter, erkjenner han.

Hva innebærer så «et svært begrenset antall kunder»?

– Basert på tilgjengelige reisematriser ved utarbeidelse av konkurransegrunnlagene i 2017–2018 ble overgangsandelen mellom fjerntog beregnet til 5–15 prosent, litt varierende for ulike strekninger, opplyser Svingheim.

– Lavpris betyr mye

Til sammen for Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen skulle dette tilsi at det i fjor var et sted mellom 71.200 og 213.600 av de reisende som gjennomførte togreisen sin ved hjelp av minst to togselskaper.

Svingheim tror ikke at mange av disse måtte betale dobbelt opp fordi de reiste på lavprisbilletter, selv om togselskapene altså oppgir inntil 60 prosent reisende på «minipris» på enkelte strekninger.

– Det er kun et begrenset antall «miniprisbilletter» per avgang, slik det også var før konkurranseutsettingen, og tallet vil derfor være vesentlig lavere enn de 213.000 du har kommet fram til, fastholder Svingheim.

Brørvik er uenig i Jernbanedirektoratets konklusjon.

– At det er cirka 5–15 prosent som bytter mellom ulike fjerntog er ikke et veldig lavt tall, mener Brørvik.

– Og lavprisbillettene betyr mye for helheten i togtilbudet, slår han fast.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen