Innenriks

Forlanger billigere togreiser: – Dette er et resultat av regjeringens oppsplitting av jernbanen

Lavprisbilletter på toget må bli gjeldende for hele turen, også når du reiser med mer enn ett togselskap, forlanger SV, Sp og Ap.

– Nå må statsråden og regjeringen sette krav til operatørene om overgangsbilletter som gjør reisa mer sømløs og som garanterer at lavpristilbud kan gjelde for hele strekningen, uavhengig av operatør, sier SVs Arne Nævra.

– Selvsagt trenger vi endringer slik at folk ikke trenger å punge dobbelt ut for lavprisbilletter. Her må det letes etter løsninger, sier Sps Siv Mossleth.

– Dette er et resultat av regjeringens oppsplitting av jernbanen. Det bør ryddes opp i slik at selskapene er forpliktet til å tilby lavprisbilletter for sammenhengende reiser, sier Aps Ingalill Olsen.

Dobbelt så dyrt

Nylig kunne Dagsavisen fortelle om Knut Brørvik som har opplevd at togreisen er blitt dobbelt så dyr for ham etter at jernbanereformen ble iverksatt. Forklaringen er at det ikke lenger holder med én lavprisbillett for Brørvik når han reiser mellom Arendal og Geilo. Han må ha to fordi han må bytte togselskap underveis.

Alternativet er ordinære fullprisbilletter. Da holder det med én billett, selv om turen omfatter to togselskap. Problemet er bare at de ordinære billettene kan være vesentlig dyrere enn lavprisbillettene.

Brørvik er langt fra den eneste som har erfart det samme. Lavprisbilletter er det ifølge togselskapene mellom 20 og 60 prosent som benytter seg av på de ulike banene, og det er mellom 5 og 15 prosent av passasjerene som bytter fjerntog i løpet av reisen, opplyser Jernbanedirektoratet.

Potensielt kan det dermed være titusener, om ikke flere, som har opplevd at togreisen er blitt dyrere som følge av oppsplittingen av togtilbudet.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Sverre Myrli.

Flere problemer

– Vi får mange henvendelser om dette, og dette er en følge av jernbanereformen, sier Aps Sverre Myrli .

– Når du splitter opp jernbanen i så mange selskaper skjer ting som dette. For en tid tilbake fikk jeg henvendelse fra ei som regelmessig reiser mellom Stavanger og Røros. Hun må nå ha billett hos tre ulike togselskaper, og lavprisbillett er ikke mulig å få. Det er dessuten problemer for de reisende når det er forsinkelser eller innstillinger. Har du billett hos ett togselskap kan du ikke bruke den hos et annet selskap, og hvem har ansvaret for alternativ transport dersom det er nødvendig?

– Jernbanereformen ble aldri gjennomført for å få et bedre tilbud til de reisende, og det ser vi nå. Reformen er et ideologisk prosjekt fra høyrepartiene, fortsetter Myrli.

– Under behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) nylig, foreslo Arbeiderpartiet at det burde gjennomføres en ekstern evaluering av jernbanereformen. Det stemte selvsagt høyrepartiene ned, for de tør ikke at noen skal se dem i kortene. Nå må vi satse på et nytt stortingsflertall og en regjering ledet av Arbeiderpartiet. Da skal jernbanereformen evalueres og det skal bli slutt på oppsplitting og privatisering, lover Myrli.

– Bedre og billigere

I likhet med de øvrige politikerne omtalt så langt i denne saken, har Myrli vært medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité de siste fire årene.

Dagsavisen har sendt en henvendelse til alle komiteens medlemmer, hvor vi blant annet har spurt om det om det bør gjøres endringer, slik at det igjen blir mulig å gjennomføre hele togreisen på én lavprisbillett. Slik var det nemlig mens NSB var enerådende i passasjertrafikken her til lands.

– Dagens ordning er ikke optimal, og bør endres, svarer Sp Bengt Fasteraune.

– Senterpartiet vil at flest mulig skal ta toget, da må vi legge til rette for det gjennom lavere priser og et bedre tilbud. Senterpartiet vil stoppe konkurranseutsettingen og reversere oppsplittingen av jernbanen i Norge. Med det vil vi gi et bedre og billigere togtilbud til passasjerene, fortsetter han.

– Mye burde endres i høyreregjeringens jernbanepolitikk, blant annet dette, svarer Aps Øystein Langholm Hansen.

Viser til togselskapene

Transport- og kommunikasjonskomiteens flertall har de fire siste årene bestått av fire politikere fra Høyre, tre fra Frp og én fra Venstre. Helge Orten fra Høyre har ledet komiteen.

– Mener du at dagens ordning er optimal, eller bør det gjøres endringer, slik at det igjen blir mulig å gjennomføre hele togreisen på én lavprisbillett?

– Det vil alltid være rom for forbedringer, svarer Orten.

– I anbudene har selskapet lagt inn vekst i persontogtrafikken på de enkelte strekningene og økte inntekter fra det. Det betyr at markedsinnsatsen og prispolitikken må legges opp slik at flest mulig tar toget, både på de enkelte strekningene og over lengre distanser. Det krever et samarbeid mellom selskapene, fortsetter Orten.

– Det viktigste ved konkurranseutsetting er at kundene settes i sentrum og at selskapene må strekke seg langt for at flere tar toget. Det er det beste utgangspunktet for at de reisende skal få et godt tilbud.

Samtidig ser Orten at å overlate alt til togselskapene, likevel kanskje ikke vil være nok når det gjelder muligheten for gjennomgående lavprisbilletter.

– Det må fortløpende vurderes hvilke krav som stilles i anbudene, og om dette er noe som bør tas med i den sammenheng, mener han.

Tiltro til togselskapene

Jon Gunnes er Venstres stemme i transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Mener du at dagens ordning er optimal, eller bør det gjøres endringer, slik at det igjen blir mulig å gjennomføre hele togreisen på én lavprisbillett?

– Hele formålet med å sette ut togstrekningene på anbud er å få flere til å benytte toget på sin reise. Da betyr frekvens på avgangene, komfort på reisen, lite forsinkelser og pris mye når man skal velge, svarer Gunnes.

– Jeg har stor tro på at togselskapene vil prise sine billetter slik at alle strekninger og avganger får flest mulig passasjerer. Flyselskapene er dyktige til dette og jeg tror nok togselskapene også vil bli flinkere både til å tilpasse og koordinere.

Gunnes peker i tillegg på Entur, som selger billetter og anbefaler reiseruter, som en bidragsyter til bedringer.

– Samordning og utveksling av reisedata bør bli mer vektlagt hos Entur, mener Gunnes.

SVs stortingsrepresentant Arne Nævra.

– Hva sa vi?

Slik SVs Arne Nævra vurderer det, er det likevel selve jernbanereformen som er problemet.

– Utviklingen har jo gått akkurat slik vi spådde da trafikken på norske skinner ble lagt ut på anbud. Vi advarte mot at reisende måtte forholde seg til flere selskaper på én reise, og at prisene totalt fort ville gå opp. Sjelden har det vært lettere å si: «Hva sa vi?».

­– Regjeringens viktigste argument for privatiseringen var at dette skulle komme de reisende til gode. At det ville gå ut over de ansatte på sikt, har vi vært sørgelig klar over, men at det også går ut over de reisende med mindre glatte overganger og høyere priser, det må sannelig regjeringen nå svare for.

Dagsavisen har ikke fått svar på våre spørsmål fra de øvrige medlemmene av transport- og kommunikasjonskomiteen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen