Nyheter

Oslo SV: – Pinlig at staten trekker seg fra spleiselaget

Oslo SV mener at regjeringen har glemt Oslo i Nasjonal Transportplan (NTP), og mener fjerningen av Majorstua stasjon fremstår som en litt pinlig forglemmelse.

Men fra regjeringens side er det ikke håp om penger. Gruppeleder for SVs bystyregruppe, Sunniva Holmås Eidsvoll, krever at Majorstua stasjon tas inn i NTP igjen.

– Oslo SV gjort det klinkende klart for SVs transportfraksjon på Stortinget at vi forventer at de forhandler inn igjen de 500 millionene som lå inne i forrige NTP til Majorstua T-banestasjon, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Dagsavisen.

Men selv om staten trekker prosjektet fra NTP, vil arbeidet med stasjonen gå som planlagt.

Hele Fornebubanen er avhengig av en effektiv Majorstua stasjon. Da Fornebubanen ble planlagt, og før de gigantiske, økonomiske overskridelsene, var det planlagt å legge Majorstua stasjon under bakken i to etasjer. Til en pris av seks milliarder kroner.

De planene er for lengst skrinlagt, men stasjonen skal oppgraderes for å få bedre kapasitet når Fornebubanen etter planen står klar i 2029.

Useriøst

Men fra Samferdselsdepartementet er det verken penger eller trøst å få.

– Det ligger ikke inne tilskudd til Majorstuen stasjon i den inngåtte byvekstavtalen for Oslo-området, og det er ikke funnet rom for å kunne prioritere tilskudd til dette i prosjektet i NTP 2025–2036. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for prosjektet, og som også er ansvarlig for finansieringen, skriver statssekretær Tom Kalsås (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

Det er Oslo kommune som er ansvarlig for prosjektet, og som også er ansvarlig for finansieringen.

—  Tom Kalsås (Ap; statsekretær i Samferdselsdepartementet

Det vil si at Oslo kommune må ta hele regningen selv, og fordele det på oss andre i form av for eksempel økte bomavgifter.

SV mener at økte kostnader for kommunen vil gå ut over kollektivtransporten i Oslo.

– Det er helt useriøst av regjeringa å trekke støtten til et prosjekt en knapp måned før planlagt byggestart. I verste fall betyr dette en stor ekstraregning til Oslos innbyggere eller 500 millioner mindre til kollektiv i Oslo-området. På toppen av dette har regjeringa utsatt alle de viktige tiltakene i forbindelse med nedbygginga av Trondheimsveien, sier hun, mens T-banen suser forbi i begge retninger på Majorstua stasjon.

Nå vil Oslo SV ha Majorstua stasjon inn i NTP igjen.

– At Majorstua stasjon falt ut av NTP, fremstår som en litt pinlig forglemmelse av regjeringa. Den må inn rett og slett inn igjen. Hvis ikke vi får de 500 millionene som har vært satt av tidligere betyr det et dårligere kollektivtilbud for alle i Oslo og særlig folka som bor i Groruddalen, sier Holmås Eidsvoll.

– Det er ikke mye vi ber om i den store sammenhengen. Kun åtte prosent av de 1.200 milliardene som regjeringen vil bruke på samferdselssektoren de neste årene skal gå til byområdene, sier hun.

Les også: Byrådslederen: – Åpenbart at nye høyspentkabler i Groruddalen må legges i bakken

En milliard

Oslo kommune fattet i januar investeringsbeslutningen for oppgraderingen av Majorstuen stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er på 1,135 milliarder kroner, hvorav staten skulle betale 500 millioner, kommunen resten.

– Gjøres det ikke noe med Majorstua stasjon nå, vil det bli en propp i kollektivsystemet i Oslo. Det vil gå ut over alle reisende. Så derfor er vi nødt til å bygge ut stasjonen nå, sier hun.

Planene på Majorstua stasjon går ut på å bygge nytt signal og sikringsanlegg, rette ut plattformene, og gjøre stasjonen mer effektiv slik at togene kan stå kortere tid på stasjonen før de kjører videre. Og det vil bygges en ny gangbru mot Chateau Neuf, slik at man ikke behøver gå helt til Majorstuehuset for å komme til perrongen mot sentrum. En utfordring i dag er at de fleste reisende bruker de forreste vognene når de skal mot sentrum, noe som gjør at det brukes unødvendig lang tid på på å komme av og på vognene. I første omgang skal flere bygg ved stasjonen rives, for å gjøre plass til utbedringene.

På området er det allerede satt anleggsbrakker for det nært forestående arbeidet.

Utbedringene vi øke kapasiteten fra dagens 28 tog i timen, til fremtidig 36 tog i hver retning forbi Majorstuen.

SV-politikeren mener det vil være krise for Oslo om stasjonen ikke oppgraderes.

– T-banen og trikken er Oslos pulsårer, og har rundt 160–170 millioner reiser i et normalår, det er dobbelt så mange reisende som jernbanen i hele Norge i løpet av et år. I tillegg kommer rundt 100 millioner bussreiser. Til sammenligning har jernbanen i hele landet ca. 70–80 millioner reiser i året, sier hun.

– T-banen frakter 40.000 mennesker i timen inn til sentrum. Hvis man skulle dyttet disse folkene over på bil så måtte man hatt 27-felts motorveier. Hvis vi åpner Fornebubanen uten å bygge ny stasjon på Majorstua så skaper vi en kjempepropp i kollektivnettet som i verste fall kan bety færre avganger for folk i Oslo øst. Årsaken til at ikke det er plass til flere avganger i Groruddalen og ytre by handler om kapasiteten i sentrum, for alle T-banelinjer må igjennom samme sentrums-tunnel. sier Holmås Eidsvoll.

Les også: Fagforbundet Oslo: – Kan tape millioner i pensjon på konkurranseutsetting

Offensiv satsing

Forslaget til NTP 2025–2036 legger opp til en offensiv satsing på Oslo-området, ifølge Tom Kalsås.

– Staten har inngått en byvekstavtale for Oslo-området for perioden 2019–2029 der det er lagt til grunn nær 28 milliarder kroner i statlige midler. I tillegg vil det være aktuelt med statlig bidrag til ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Fra 2023 er det årlige statlige bidraget til Fornebubanen økt til 70 prosent. I planperioden vil det være rom for å reforhandle og forlenge byvekstavtalen til 2036, sier han.

– Mange mindre og mellomstore infrastrukturtiltak vil til sammen gi de reisende timinuttersintervall på lokaltogstrekningene inn til Oslo S fra Asker, Ski og Lillestrøm i grunnrute. I tillegg blir det mulig å tilby fire tog i timen til Moss i grunnrute, med ytterligere to tog i timen i rush. I NTP (2025 – 2036) har regjeringen satt av 5,8 milliarder kroner i første seksårsperiode og 8,3 milliarder kroner i andre seksårsperiode til disse tiltakene. Dette er en sterk satsing på Oslo-området som vil bidra til å avlaste press på både boligmarkedet og transportsystemet i Oslo, sier han.

Tom

Han sier videre at det i planperioden vil det være rom for å reforhandle og forlenge inngåtte byvekstavtaler til 2036.

– Dette vil gi økt forutsigbarhet, og det vil også bli åpnet for mer fleksibel bruk av midlene i avtalene ved at flere av tilskuddene blir slått sammen. Dette er etterspurt av lokale myndigheter. Samlet sett skaper dette grunnlaget for en videre sterk satsing i de fire største byområdene gjennom hele planperioden, sier statssekretæren.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Slanket prosjekt

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), sier til Dagsavisen, at prosjektet har kommet så langt, at det vil være uansvarlig å stoppe nå. Hun legger heller ikke skjul på at hun er skuffet over regjeringen.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V).

– Majorstua stasjon er allerede landets tredje største kollektivknutepunkt, og den planlagte ombyggingen en forutsetning for å få utnyttet den ekstra kapasiteten som Fornebubanen tilfører T-banetilbudet. Med oppgradert stasjon kan vi øke frekvensen og kapasiteten på grenlinjene, blant annet til Grorud, Lambertseter og Kolsås. Kommunen har nå slanket prosjektet betydelig, men det er likevel en betydelig investering. Jeg er både skuffet og overrasket over at regjeringen i NTP trekker støtten de har lovet til prosjektet, skriver hun i en mail til Dagsavisen.

Vi er likevel helt nødt til å fortsette å bygge Majorstua stasjon som planlagt. Det ville være helt uforsvarlig og svært kostbart å stoppe nå.

—  Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel

– Det vitner om svært lite omtanke for Oslo, som generelt er avspist med smuler i regjeringens NTP. Vi er likevel helt nødt til å fortsette å bygge Majorstua stasjon som planlagt. Det ville være helt uforsvarlig og svært kostbart å stoppe nå. Gjør vi det, vil planen for Fornebubanen måtte drastisk endres og hele frekvensøkningen i T-banenettet må legges på is. Det er etter mitt syn ikke et alternativ. Så regjeringens løftebrudd gir oss i realiteten to valg: Vi må enten øke bompengene eller ta ned ambisjonene for kollektivtilbudet ellers i byen., sier Vea.

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

---

Fornebubanen

  • Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen.
  • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover.
  • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer.
  • Hele strekningen går i tunnel.
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu.
  • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter.
  • Skal etter planen står ferdig i 2029.

Kilde: Fornebubanen

---

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen