Nyheter

Pasient i utskjelt kreftstudie: – Ble lovet tett oppfølging

– Konsekvensene for de som har deltatt er katastrofal.

BERGEN (Dagsavisen): 31 kreftpasienter deltok i en såkalt «ventestudie» ved Haukeland universitetssjukehus. Ventingen førte imidlertid til at mange fikk tilbakefall og spredning.

Torsdag kom Statens helsetilsyn med kraftig kritikk på gjennomføringen av studien.

– Så grovt at det nesten ikke er til å tro, uttalte direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Bergensavisen.

– Katastrofale konsekvenser

Nå forteller en av deltakerne i studien om opplevelsen i et åpent brev sendt til media via Kreftforeningen. Den kreftsyke pasienten ønsker ikke å navngis.

«Som Statens Helsetilsyn påpeker er dette svært alvorlige lovbrudd, og jeg synes det er godt å se at direktør Jan Fredrik Andresen kaller en spade for en spade og at han bruker så kraftige utrykk når han omtaler gjennomføringen av studien.»

Pasienten er glad for oppmerksomheten saken nå får i offentligheten, skriver han.

«Konsekvensene for de som har deltatt er katastrofal, og det viktige er at man tar lærdom av det og følger opp rutiner og prosedyrer på en forsvarlig måte. Kontroll er viktig. (...) At Helsetilsynet også har politianmeldt saken er sikkert formelt riktig, men har mindre betydning tror jeg. Det ender vel opp med en bekreftelse på at lovbrudd er begått og en bot til Haukeland sykehus, så er den glemt.»

– Fremsnakket

Pasienten forteller om hvordan Norwait-studien fikk mye skryt, før han ble inkludert studien i januar 2020.

«Jeg ble da fortalt at jeg hadde full respons av cellegiftkur og stråling, og var kreftfri, som var betingelsen for å delta i studien. Studien ble etter min og min kones oppfatning fremsnakket som det beste alternativet for meg, og jeg skulle bli så tett oppfulgt at det ikke innbefattet noen større risiko for meg enn å ta operasjon med en gang. I ettertid ser vi at det i journalen fra januar 2020 er skrevet at jeg ikke hadde komplett respons.»

Et halvt år etter at han inngikk i studien, fikk han konstatert kreft med spredning, og tre uker senere ble han operert, skriver han.

I oktober 2021 ble han informert av Haukeland sykehus om at studien var avsluttet, nettopp på grunn av mange tilfeller av tilbakefall og spredning blant pasientene.

«Det var ikke sagt noe om at studien ikke hadde fulgt protokoller og prosedyrer og at pasientene var feilbehandlet. Det fikk jeg først vite noen dager senere av en journalist fra Aftenposten jeg fikk kontakt med. Så i ettertid i forhold til utvikling i saken synes jeg Haukeland Sykehus har vært på etterskudd hele veien. Informasjon til oss som var involvert i studien har vært fraværende, i alle fall for mitt vedkommende.»

– Fortjener pepper

Fortsatt mottar mannen behandling for kreften. Beskjeden han har fått fra legen er ikke oppløftende.

«Kreften jeg har er som legen sier ikke reversibel, slik at vi snakker om livsforlengende behandling. Jeg tar det som det kommer.»

Han avslutter med:

«Haukeland sykehus fortjener pepper for Norwait-studien, men all kreditt til Haukeland og de som jobber der for all behandling og oppfølgingen disse tre årene jeg har vært pasient der. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt av alle jeg har møtt i behandlingsøyemed.»

To døde

Til sammen var det åtte universitetssykehus i hele landet som deltok i studien. Pasienter skulle velges ut etter strenge kriterier og følges opp for å undersøke om det var mulig å unngå belastende operasjoner etter strålebehandling.

I Bergen ble det imidlertid inkludert langt flere pasienter enn ved andre sykehus, og urovekkende mange fikk tilbakefall og kreftspredning, heter det i en rapport som ble offentliggjort torsdag. Hele 20 av 31 pasienter fra Helse Bergen hadde fått gjenvekst av kreftsvulst underveis, åtte hadde fått spredning til andre organer, og to av pasientene er nå døde.

En ekstern gjennomgang viser at 16 av 31 pasienter ikke skulle vært med i studiet.

Helsetilsynet konkluderer med at pasientene ved sykehuset ikke ble undersøkt slik de skulle før studien begynte, og at det heller ikke var god dokumentasjon eller oppfølging underveis.

– De har brutt vilkårene for gjennomføringen av studiet og satt folks liv og helse i fare, sier Andresen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen