Nyheter

Har startet kronerulling for å kjøpe opp norsk flyplass

En gruppe privatpersoner har gått lei av å vente på at Moss lufthavn Rygge skal gjenåpnes. Nå vil de ta saken i egne hender.

Moss lufthavn Rygge ble nedlagt november 2016, bare ni år etter at den først åpnet. Noen måneder senere overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners den sivile flyplassen i Østfold. Siden da har de jobbet med å få den gjenåpnet. Målet har vært å skaffe nok flytrafikk til Rygge for å kunne starte sivil luftfartsdrift igjen. Etter fem års tid har eierne kastet inn håndkleet. Den siste spikeren i kista ble koronapandemien og effekten den hadde på flybransjen.

Nå vil en gruppe privatpersoner gjøre et nytt forsøk.

– Vi vil nøste i alle tråder som er og se på alle muligheter som finnes. Vi kan aldri akseptere at Moss lufthavn Rygge forblir nedstengt, forteller Tor-Magnus Seglsten.

Drømmer om en flyplass eid av folket

Han opprettet Facebook-gruppa «Vi som ønsker Rygge Flyplass gjenåpnet» i september 2021. Siden da har gruppa samlet over 55.000 medlemmer. Med Seglsten i spissen har nå enkelte av dem gått sammen for å opprette et aksjeselskap, som skal jobbe for en gjenåpning av flyplassen.

I første omgang har 23 personer lagt til sammen 400.000 kroner på bordet for å etablere selskapet de vil kalle «Gjenåpne Rygge Flyplass AS». Neste steg blir å gjennomføre en emisjon, muligens via Folkeinvest, der andre privatpersoner kan kjøpe seg inn i selskapet. Da ønsker de å øke kapitalen til opptil tre millioner kroner, avhengig av hvor mange som de får med som garantister.

På sikt er målet å samle inn 10 millioner kroner.

Seglsten har blitt inspirert av eiermodellen til Torp Sandefjord lufthavn, som er Norges største private flyplass. Der er Sandefjord kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune største aksjonærer, mens et selskap (Vestfold Flyplassinvest AS) bestående av små og store investorer, deriblant privatpersoner, eier 13,48 prosent.

Seglsten drømmer om en sivil flyplass i Rygge der folket er største aksjonær, eller i det minste havner i en vippeposisjon.

– Tenk om vi kunne fått Rygge til å bli en folkeeid flyplass. Det ville vært fantastisk, sier han.

Så mye vil det koste

Som kjent la Jotunfjell Partners ut Moss lufthavn Rygge til salgs i fjor. De eier selve terminalbygget og tilhørende infrastruktur på den sivile flyplassen. De sendte ut prospektet til flere aktuelle aktører, deriblant Avinor. Forsvaret ble også tilbudt et oppkjøp i henhold til en avtale de hadde med eierne.

Så langt har ingen ønsket å overta Moss lufthavn Rygge, eller i hvert fall lagt nok penger på bordet. Det ønsker det nye selskapet å gjøre noe med.

Kjøpesummen som Jotunfjell Partners ønsker seg for den nedlagte flyplassen er ikke offentliggjort, men det skal dreie seg om et tresifret millionbeløp. Seglsten håper på et «billigsalg».

– Jeg tror den som blar opp 70–80 millioner kroner får den, mener han.

Utover dette må det også regnes med store investeringer for å ruste flyplassen opp og gjøre den klar til drift igjen. Seglsten anslår at dette alene vil koste rundt 120 millioner kroner. Til sammen rundt 200 millioner kroner, med andre ord. Det er langt unna (kanskje) 10 millioner.

Rygge  20160208.
Passasjerer går ut av et fly fra Ryanair av typen Boeing 737-800 på Moss lufthavn Rygge mandag 8. februar 2016.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Håper deres engasjement vil smitte over på næringslivet

Så selv om det store målet er å samle inn nok penger til å kjøpe opp terminalbygget, innrømmer Seglsten at det kan bli vanskelig alene. I stedet håper han engasjementet som vises i forbindelse med kronerullingen vil smitte over på næringslivet og større investorer, slik at også de kaster seg på.

Seglsten nevner Petter Stordalen, som for noen år siden overtok flyselskapet Thomas Cook og omdøpte det til Sunclass Airlines, og det norske flyselskapet Flyr som potensielle medeiere av Moss lufthavn Rygge.

Foruten næringslivet, håper han også politikere og statlige aktører, som fylkeskommunen, blir inspirert av folkets engasjementet.

– Vi ønsker å vise hvor enormt stor vilje det er til å gjenåpne flyplassen i Rygge.

– Er det mulig å reise denne typen kapital, basert på initiativ fra privatpersoner og småinvestorer?

– Ja, det tror jeg virkelig, svarer Seglsten, som er den som foreløpig har skutt inn mest penger i selskapet som er i ferd med å opprettes.

– Bare vi viser vilje og kommer opp til et visst beløp, tror jeg de andre både får lyst og føler seg tvunget til å bli med. Det ville vært skammelig om vi klarte å reise én million kroner, og så stiller for eksempel ikke fylkeskommunen opp med samme sum, legger han til.

Østfold fylkeskommune var for øvrig en av medeierne i Moss lufthavn Rygge da flyplassen var i drift inntil 2016.

Dersom det blir umulig å skaffe nok kapital til å kjøpe opp flyplassen, behøver ikke det å sette noen stopper for det folkeinvesterte selskapet, mener Seglsten. Som et mulig kompromiss nevner han at de kan leie terminalbygget, enten det eies av Jotunfjell Partners eller Forsvaret, som har en forkjøpsrett som de foreløpig ikke har benyttet seg av.

Tenk om vi kunne fått Rygge til å bli en folkeeid flyplass.

—  Tor-Magnus Seglsten, initiativtaker til det nye selskapet
Espen Ettre, talsperson for Jotunfjell Partners, sier de nå må legge en plan for hva de skal gjøre dersom de ikke klarer å selge flyplassen.

Ønsker dem lykke til

Espen Ettre, talsperson for dagens eiere av MLR, bekrefter at Tor-Magnus Seglsten har vært i kontakt med DNB Næringsmegling som en mulig interessent og fått utdelt prosjektet til Moss lufthavn Rygge.

Han vil ikke nekte verken dem eller andre aktører å overta terminalbygget, så lenge de blar opp nok penger.

– Hvis det en omforent kjøpesum, kan jeg ikke se at det vil være noe problem for oss å selge til dem, sier Ettre.

Han er derimot tvilende til at de vil klare å gjenåpne flyplassen noe fortere enn dem selv.

– Vi tror det vil ta 3–4 år før man kommer til en situasjon som gjør det mulig å få dette til å gå rundt igjen. Det er relativt lang tid og det er dessuten usikkert om vi i det hele tatt kommer dit. Hvis de har andre kontakter eller sett på andre forhold enn oss, så sier ikke vi at det er den hele og fulle sannheten. Men det er i hvert fall analysen vi har gjort. Jeg ønsker uansett alle lykke til. Hvis de får til dette tidligere, så er det strålende, sier Ettre.

Ingen garantier

Som nevnt har problemet til dagens eiere vært å finne flyselskaper villige til å bidra med nok trafikk til Rygge for at flyplassen kan gjenåpnes. Det mener Seglsten ikke skal stanse dem.

– Når vi åpner opp, vil disse problemene være borte, sier han.

– Dagens eiere mener det vil ta minst tre til fire år. Og uavhengig av det: Hvordan skal dere klare å gjenåpne flyplassen, når de ikke har klart det?

– Hvis det skulle vise seg at ingen flyselskaper vil flytte til Rygge, får vi kjøpe et flyselskap selv. Det er ingen umulighet. Det handler ikke om millioner, men vilje, svarer han.

– Hva skjer med pengene som aksjonærer invester i selskapet, dersom dette ikke går veien?

– De som setter penger inn, kan i utgangspunktet ikke regne med å få dem tilbake, med mindre de finner noen andre som vil overta aksjene. Vi skal forvalte pengene godt, inntil de er investert til formålet vårt. Om vi skulle ende opp med at det ikke blir noen flyplass, må styret bestemme hva som gjøres med selskapet. Hvis det oppløses, kan et utfall være at pengene går tilbake til aksjonærene, svarer han, før han legger til:

– Det er alltid risikabelt å gå inn i aksjemarkedet. Derfor er min klare oppfordring: Ikke gå inn med mer enn du har råd til å tape. Vi trenger ikke noe mer enn det. Hvis alle gjør det, da er vi der.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: