Nyheter

Avinor takket nei til Moss lufthavn Rygge

Dagens flyplasseiere mener den eneste måten å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge på, er om staten overtar driften. De har allerede avvist et mulig oppkjøp.

Dagsavisen har tidligere skrevet om samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, som uttalte at alt ligger til rette for en gjenåpning av Moss lufthavn Rygge – uten statlig innblanding. Det er Espen Ettre helt uenig i. Han er talsperson for Jotunfjell Partners, dagens eiere av Moss lufthavn Rygge, og mener koronapandemien og dens effekt på flynæringen gjør en gjenåpning umulig, i hvert fall de nærmeste årene.

– På grunn av koronasituasjonen tror jeg det vil gå flere år før det blir mulig å starte opp igjen, om det noen gang skjer. Etter min oppfatning trengs det både kapital og kompetanse. Jeg tror ikke noen andre private selskaper, i hvert fall i Norge, vil starte flyplass på Rygge igjen nå. Det er staten, med Avinor og Forsvaret, som er rett vedkommende til å overta nå, sier Ettre.

Som kjent forsøker Jotunfjell Partners å selge terminalbygget og tilhørende infrastruktur, etter at de selv ga opp å få til en gjenåpning av den sivile flyplassen. Ettre mener situasjonen flybransjen er i nå, gjør MLR til et langt mindre attraktivt salgsobjekt på markedet.

– Det gjør det helt klart vanskeligere å finne noen som er villige til å overta flyplassen i dag, sier han.

Espen Ettre, talsperson for Rygge Sivile Lufthavn (RSL), trodde de skulle klare å gjenåpne Moss lufthavn Rygge i 2021.

Sendte prospektet til Avinor – ble avvist

Avinor har så langt vært knappe med å uttale seg om en mulig overtakelse av Moss lufthavn Rygge. Nå bekrefter Ettre at Jotunfjell Partners tok kontakt med Avinor for et halvt års tid siden, i forbindelse med det forestående flyplassalget.

Jotunfjell Partners ønsket å vite om Avinor kunne tenke seg å kjøpe Moss lufthavn Rygge, og sendte over prospektet. Svaret var nei. I hvert fall på nåværende tidspunkt. Årsaken var ifølge Ettre den økonomiske situasjonen som Avinor var i på grunn av koronapandemien.

– Det har jeg stor forståelse for, sier Ettre.

– Her tror jeg andre deler av staten må inn i stedet, for å ta en beslutning om terminalen. Forsvaret og Samferdselsdepartementet må vurdere om hvorvidt dette skal være en flyplassterminal i framtiden, legger han til.

Jeg tror ikke noen andre private selskaper, i hvert fall i Norge, vil starte flyplass på Rygge igjen nå.

—  Espen Ettre, talsperson for Jotunfjell Partners

Dagsavisen har bedt om en kommentar fra Avinor, men de har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Inntil nå har Samferdselsdepartementet kun uttalt at det kan være aktuelt å inkludere Moss lufthavn Rygge i den fremtidige utredningen som skal se nærmere på kapasitetsbehovet på Gardermoen. Altså vil svaret på spørsmålet om Rygge kan bli en avlastningsflyplass for Gardermoen ligge langt fram i tid – hvis det i det hele tatt blir besvart.

Selskapet Rygge Airport, med Knut R. Johannessen i spissen, har tidligere vært åpne om at de ønsker å gjenåpne flyplassen. De mener det fortsatt vil være mulig uten at Avinor tar over. Johannessen ønsker dog ikke å kommentere hvorvidt de fortsatt jobber med å overta eierskapet av terminalbygget på Rygge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---

Mer fra Dagsavisen