Nyheter

Har hatt befaring på Moss lufthavn Rygge med mulige kjøpere

Eierne håper fortsatt på en avklaring innen 2022.

I høst ble terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge (MLR) lagt ut for salg. Dagens eiere, Jotunfjell Partners, hadde via selskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) da prøvd å få til en gjenåpning siden de overtok flyplassen i 2017 – uten hell.

– Vi var veldig optimister rundt nyttår 2020. Vi trodde da vi skulle få åpnet flyplassen våren 2021. Vi var i sluttforhandlinger med flere flyselskaper, fortalte Espen Ettre, talsperson for RSL, til Dagsavisen tidligere i år. Som kjent sørget koronapandemien for at folks reisevaner endret seg drastisk, noe som knuste håpet om en mulig gjenåpning i 2021.

Ettre forteller nå at arbeidet med å selge den sivile flyplassen fortsatt pågår for fullt. Han vil ikke kommentere hvor mange som har meldt interesse og fått tilsendt prospektet, men bekrefter at flere av dem har vært på «visning».

– Det har vært befaring med potensielle kjøpere, sier han.

Minst én av interessentene som har fått tilsendt salgsprospektet er en utenlandsk aktør. De skal ikke ha vært en av dem som møtte opp til en fysisk befaring på flyplassområdet.

Espen Ettre, styremedlem og talsperson for Rygge Sivile Lufthavn (RSL), har fortsatt et håp om at flyplassen kan bli solgt innen 2022.

Vil ta ny vurdering om gjenåpning etter nyttår

Det er DNB Næringsmegling som har fått i oppdrag å selge flyplassen på vegne av Jotunfjell Partners. Transaksjonsdirektør Hans-Christian Birkedal ønsker ikke å kommentere hvordan det arbeidet går på nåværende tidspunkt, men kan bekrefte at flere interessenter har vært på befaring på flyplassen.

Birkedal har tidligere uttalt at han trodde et salg kunne skje allerede innen året er omme. Det håper Ettre fortsatt vil være mulig.

– Kommer dere til å fortsette arbeidet med å gjenåpne flyplassen, dersom den ikke blir solgt nå?

– Vi har ikke vurdert dette ennå. Dette er ting vi kommer til å ta opp etter nyttår, når vi ser hva resultatet av salget blir, svarer Ettre.

Skal utrede mulig Avinor-overtakelse

Østfold Ap, med blant annet nåværende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i spissen, har tidligere tatt til orde for at Moss lufthavn Rygge bør bli en avlastningsflyplass for Gardermoen, i stedet for å bygge en tredje rullebane der. En mulig Avinor-overtakelse av MLR er dog noe som ligger langt fram i tid, dersom det skulle bli aktuelt.

– Som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har svart Stortinget, vurderer vi nå om Rygge som avlastningsflyplass for Gardermoen bør være en av mandatet til utvalget som skal se på fremtidig kapasitet og behov ved Oslo Lufthavn på Gardermoen. Vi må komme tilbake til dette, og det er ikke naturlig å forskuttere dette nå, forteller statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I ettertid har flere aktører, blant annet Rygge Airport og Jotunfjell Partners, vurdert mulighetene for å starte opp sivil flyplassdrift der igjen.
  • Sistnevnte selskap overtok RSL og tilhørende infrastruktur, inkludert terminalbygget, i 2017.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---

Mer fra Dagsavisen