Nyheter

Kan ende opp med å gi Moss lufthavn Rygge til banken: – I praksis er det de som eier flyplassen

Eierne av Moss lufthavn Rygge (MLR) forhørte seg med Forsvaret om å overta flyplassen, men fikk nei. Nå vurderer de å gi DNB muligheten til å overta den i stedet.

Etter at Jotunfjell Partners overtok eierskapet av Moss lufthavn Rygge i 2017, har de ikke klart å gjenåpne den sivile flyplassen. Nå forsøker de i stedet å selge den.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan Avinor ble tilbudt å kjøpe flyplassen i fjor. De ble tilsendt salgsprospektet, men takket nei.

Men før flyplassen i det hele tatt ble lagt ut for salg, ble også Forsvaret tilbudt å kjøpe den – i henhold til en prosjektavtale med eierne. Det takket de nei til.

Forsvaret hadde mulighet til å overta flyplassen til markedspris. En pris som er skjermet for offentligheten, men som skal være betydelig lavere enn det som det kostet å bygge flyplassen i 2007. Kjøpesummen som Jotunfjell Partners måtte ut med da de overtok selskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) og tilhørende infrastruktur i 2017, er heller ikke kjent. Kjøpet ble finansiert gjennom et lån i DNB.

– Det meste av kjøpesummen ble dekket av lån i banken. Det vi ga for den er det vi har i gjeld til banken i dag, forteller Espen Ettre, talsperson for flyplasseierne.

Espen Ettre, talsperson for Jotunfjell Partners, sier de nå må legge en plan for hva de skal gjøre dersom de ikke klarer å selge flyplassen.

Forbereder seg på plan B hvis flyplassen ikke blir solgt

Så langt har det vist seg å være vanskelig å selge den sivile flyplassen. Samtidig bruker eierne flere millioner kroner i året på å holde den ved like. Det er en utgiftspost som de ikke er interessert i å beholde, i hvert fall så lenge en gjenåpning ikke er i sikte. Ettre har tidligere uttalt at koronapandemien betyr at en eventuell gjenåpning trolig ligger flere år fram i tid.

På grunn av alt dette kan et mulig utfall være, dersom Jotunfjell Partners ikke klarer å selge MLR, at de gir flyplassen til DNB mot at gjelden slettes.

– I praksis er det banken som eier flyplassen. De har muligheten til å overta terminalbygget og bli kvitt gjelden vår. Det er noe vi må snakke nærmere om nå hvis det ikke blir noe salg, bekrefter Ettre.

Vil helst finne en annen løsning

Det er dog neppe særlig lukrativt for DNB å ta over den nedlagte flyplassen, selv med den hensikt å selge den videre.

På spørsmål om hvor aktuelt det er for DNB å overta eierskapet, viser banken til at de ikke kommenterer kundeforhold i media. På generelt grunnlag forteller kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin at det hører til sjeldenhetene at de ender opp med en løsning lik den Jotunfjell Partners skisserer.

– Det er ikke en vanlig løsning at banken som kreditor overtar eierskap til kundene, deres prosjekter eller eiendommer. Da er det mer vanlig å finne andre løsninger sammen med kundene, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: