Nyheter

– Det er ingenting nå som ligger i veien for at man kan gjenoppta Rygge som flyplass

Samferdselsministeren mener regjeringen ikke trenger å gjøre noe for at den sivile flyplassen på Rygge skal kunne gjenåpne.

Mandag denne uka tok stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp) opp Moss lufthavn Rygge-saken (se faktaboks) i en interpellasjon på Stortinget. Der utfordret han samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til å svare på hva han akter å gjøre for å få den sivile flyplassen gjenåpnet og hvorfor han ikke lenger er like bastant når han snakker om en eventuell statlig overtakelse.

– Før valget var dagens statsråd veldig klar i sin støtte til gjenåpning. Han sa sågar at hvis han bare vant valget, skulle Avinor kjøpe opp flyplassen og starte igjen, og dette skulle man ikke bruke tid på, det skulle skje over natten. Nå er jo dagens statsråd generalforsamling for Avinor, og jeg registrerer dessverre at statsrådens løfte ikke gjelder lenger, men at nå ønsker statsråden at dette skal vurderes i årene fremover. Men det er nå flyplassen er til salgs, sa Wiborg fra talerstolen.

Som kjent ønsker dagens eiere å selge terminalbygget og tilhørende infrastruktur, etter å ikke ha klart å gjenåpne den sivile flyplassen siden overtakelsen i 2017. Flere aktører skal ha vist interesse for prospektet og en rekke politikere har tatt til orde for at Avinor bør overta Moss lufthavn Rygge (MLR). Det er derimot ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. I stedet har Samferdselsdepartementet sagt at Rygge kan bli vurdert som en avlastningsflyplass for Gardermoen, når et utvalg skal se nærmere på fremtidig kapasitet og behov der.

Da Jon-Ivar Nygård entret talerstolen på Stortinget mandag, var han klar på at han fortsatt ønsker seg en gjenåpning av MLR.

– Som østfolding er det ikke noe jeg heller vil enn at flyplassen på Rygge skal åpne igjen. Det vet alle som har fulgt mine uttalelser som stortingskandidat for Østfold arbeiderparti, sa han.

Mener en gjenåpning avhenger av det private markedet

Han kunne derimot ikke gi noe klart svar på hva han konkret akter å gjøre for å få den sivile flyplassen gjenåpnet, men nevnte noen fremtidige tiltak som han tror kan ha en viss innvirkning. Blant annet gjentok han at Rygge kan bli en del av den fremtidige utredningen om en eventuell tredje rullebane på Gardermoen.

– Om en slik utredning vil kunne ha betydning for Rygges framtid som flyplass er for tidlig å si. På kort sikt er situasjonen nå slik at all luftfart sliter. Pandemien har ikke gjort det lettere å få drift på flyplassen igjen, sier han til Dagsavisen.

I tillegg poengterte han at dagens regjering vil ta initiativ til å erstatte dagens flypassasjeravgift med en annen avgift, som skal gi en «reell klimaeffekt og bedre distriktsprofil».

– Det kan tenkes at slike endringer i rammebetingelser som gjelder generelt for alle flyselskaper kan øke sjansen for at flyselskaper vil ta Rygge i bruk, men det er for tidlig å si fordi arbeidet med en slik gjennomgang av avgiften er i startgropen, sier Nygård.

Samferdselsministeren mener mulighetene for en gjenåpning primært avhenger av at flyselskaper ønsker å ta flyplassen i bruk.

– Det er ingenting nå som ligger i veien for at man kan gjenoppta Rygge som flyplass. Meg bekjent er alle de godkjenninger og konsesjoner som skal til for å kunne drifte lufthavnen, til stede, sa han til Stortinget mandag.

Dette poenget understreket han nok en gang i sitt sluttinnlegg.

Dagens flyplasseiere er helt uenige med Nygårds vurdering av situasjonen. Les deres kommentar her.

Jeg er den første til å innrømme at flypassasjeravgiften aldri burde blitt gjeninnført.

—  Erlend Wiborg (Frp)

Skuffet over manglende handlekraft

Wiborg er skuffet over samferdselsministerens svar. Han er enig i at det er mulig å gjenåpne Moss lufthavn Rygge med dagens rammevilkår, men at det handler om å øke sjansene.

– Jeg mener vi har en politisk plikt til å legge forholdene mest mulig til rette. Ja, det er fortsatt mulig å gjenåpne flyplassen med dagens rammevilkår, men sjansene er små hvis man ikke gjør noe, sier han til Dagsavisen.

Wiborg mener Nygårds standpunkt i flyplassaken er et klart valgløftebrudd.

– Det er synd at han ikke er villig til å snu i innføringen av flypassasjeravgiften og endringen i taxfreeordningen. Det gjør det vanskeligere å gjenåpne flyplassen og er et åpenbart løftebrudd.

– Har du tillit til at Jon-Ivar Nygård er rett samferdselsminister for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge?

– Det er for tidlig å si. Jeg mener man bør gi han mer tid, men jeg er i hvert fall veldig skuffet over starten hans, svarer Wiborg.

Erlend Wiborg (Frp) tok opp flyplassaken i Stortinget mandag, men var skuffet over svarene han fikk fra den nye samferdselsministeren. Her fra en tidligere anledning.

Innrømmer at det var feil å innføre flypassasjeravgiften

MLR ble nedlagt i 2016 etter at Ryanair, det desidert største flyselskapet som opererte fra Rygge, sa opp baseflyavtalen sin. Dette sa de var en direkte konsekvens av den nylig innførte flypassasjeravgiften. Avgiften ble innført som en del av statsbudsjettet til Solberg-regjeringen, som også Erlend Wiborg stemte for. Dette ble poengtert av Nygård under debatten mandag.

– Aktiviteten på Rygge lufthavn ble altså avsluttet under Fremskrittspartiets regjeringsperiode, hvor de satt med både samferdselsminister og finansminister. Det kom ikke mange initiativ fra daværende regjering for å ta opp igjen aktiviteten ved Rygge lufthavn, verken da eller i tiden etter. Det er selvfølgelig prisverdig og et engasjement jeg deler at man nå er opptatt av dette, i likhet med meg selv, sa den tidligere Fredrikstad-ordføreren.

Flypassasjeravgiften har blitt midlertidig fjernet på grunn av koronapandemien. Nylig foreslo regjeringen å utsette en gjeninnføring fram til 1. april 2022. Wiborg erkjenner at det å få den innført i 2016 var en politisk blemme.

– Jeg er den første til å innrømme at flypassasjeravgiften aldri burde blitt gjeninnført for seks-sju år siden. Det burde aldri ha skjedd. Det gjennomslaget burde Venstre aldri ha fått, sa han, med henvising til at det var Venstre som først foreslo avgiften som en del av forhandlingene om statsbudsjettet.

Frp-politikeren mener det nå er på tide å se fremover, i stedet for å krangle om ansvar. Han mener første steg bør være å aldri mer gjenninføre flypassasjeravgiften, selv etter pandemien.

– Det at det har skjedd dumme ting tidligere, er ikke et argument for at man skal gjenta de samme feilene, sa Wiborg under debatten i Stortinget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • Dette hevdet de selv var på grunn av flypassasjeravgiften, som ble innført samme år.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---

Mer fra Dagsavisen