Bøker

Møter hersketeknikker fordi hun er ung og klimaengasjert

Åtte år gammel begynte Penelope Lea å engasjere seg i klimakrisen. Nå, åtte år senere - rett før stortingsvalget hun ikke er gammel nok til å stemme i – gir hun ut bok. Den er hennes stemme i valget.

– Jeg har snakket med voksne om klima og naturproblematikk siden jeg var åtte eller ni år gammel. Flere ganger har jeg blitt møtt med manipulasjon, hersketeknikker og skjulte agendaer fra næringsliv eller beslutningstakere som det kan være vanskelig å trenge gjennom.

Det sier debutforfatter Penelope Lea, som kommer med boka «I hverandres verden» i slutten av august.

– Menneskerettigheter og barnerettigheter trues av klimakrisen hver dag. Klimakrisen er en barnerettighetskrise. Utdanning trues, tilgang på mat og vann og muligheten til å leve i et trygt hjem uten vold. Jeg savner et større globalt spenn i samtalene vi har om klima- og naturkrisen, og hvordan vi ønsker at Norge skal utvikle seg i klimakampen.

Menneskemøter

16 år gammel har Penelope Lea allerede rukket å sitte i styret for Miljøagentene, lede Barnas Klimapanel, holde en rekke appeller og bli valgt som UNICEF-ambassadør.

«I hverandres verden» snakker hun med mennesker som tidligere statsminister og verdens første miljøminister Gro Harlem Brundtland, biolog og sakprosaforfatter Dag O. Hessen, i tillegg til FNs klimasjef, fysikere, forskere og unge og eldre aktivister. Samtalene dreier seg om politikk, klima, miljø, natur, menneskerettigheter og barnerettigheter. Boka kommer i butikk 23. august.

– Noe av det aller fineste med arbeidet mitt er menneskene jeg møter. Erfaringene de deler med meg, og samtalene jeg har med dem, gjør at jeg forstår verden og meg selv på nye måter, sier Penelope Lea til Dagsavisen.

Solidaritet og rettferdighet

Samtalene i boka har gjort inntrykk på henne, og de belyser alle ulike sider av klimasaken. Lea opplever at debatten og samtalen om klima er annerledes internasjonalt enn i Norge. Hun ønsker at klimadebatten skal ses i en større sammenheng enn det den ofte gjøres i Norge. Solidaritet og rettferdighet i klimakampen er den unge aktivistens hjertesak.

– Kampen om klima er ikke bare et miljøspørsmål, det handler også om økonomi, helse, fred, krig og solidaritet. De sammenhengene tror jeg det er viktig at vi ser, for at vi skal klare å ta best mulig avgjørelser og ta ansvaret vårt, som blir viktigere for hver dag som går, sier hun.

Penelopes stemme

I august fyller Lea 17 år, men hun er fortsatt ikke gammel nok til å stemme ved årets stortingsvalg. Neste gang hun får muligheten til det er hun 21 år. Det er lenge til, synes hun. «I hverandres verden» er Leas stemmeseddel til årets kommende valg.

– En stemme er så mye mer enn bare en stemmeseddel i valget. Det handler om hva vi gir oppmerksomhet, hva vi leser og hvordan vi snakker med hverandre, sier Lea.

Boka er skrevet for alle fra ti år og oppover, men Lea understreker at den er minst like viktig for voksne.

– Hvorfor tror du at folk trenger en sånn bok?

– Kunnskap om situasjonen vi er i er livsviktig for oss alle. Det er så mye som skjer til høsten og fremover: Klimatoppmøte, naturtoppmøte og stortingsvalg. De valgene enkeltmennesker tar nå er helt avgjørende for vårt livsgrunnlag, for om vi skal leve eller ikke, og for alt det vi vil bevare.

Penelope Lea er den første miljøaktivisten noen gang valgt som ambassadør i hele UNICEF-systemet.

Barn i fare

Lea opplever at Norge ikke har ledere som formidler informasjon om krisen vi er i på en god nok måte, og på en måte som gjør at man forstår omfanget av situasjonen vi er i.

– Vi må fortsette å minne hverandre på hvor sammensatt klimakrisen er. Jeg mener at vi ikke kan klare å redde oss selv i denne krisen med mindre vi også redder andre. Vi må skape den samme tryggheten for alle, det er helt avgjørende i klimakrisen.

Hvordan barn andre steder i verden har det, påvirker på mange måter Lea. Hun opplever at hennes generasjon har en felles forståelse og følelse av tilhørighet med hverandre.

– Det gjør noe med meg å se hvordan barn i andre deler av verden påvirkes av klimaendringene. Rundt 1 milliard barn, fra 33 ulike land, er i ekstrem høy fare som følge av klimaendringene. Jeg har lyst til å bruke stemmen min, også for dem som ikke har muligheten til det selv.

Jeg er veldig glad i livet. Jeg har lyst til å leve, og det jeg er glad i vil jeg kjempe for

—  Penelope Lea, klimaaktivist og forfatter

Miljøagent

Lea begynte å engasjere seg for klima allerede som åtteåring. Men det var ikke én spesiell ting som vekket engasjementet hennes.

– Jeg hadde et veldig stort behov for å bli hørt og lyttet til og få medvirke i eget liv i saker som omhandler meg og andre barn. Klimasaken gjør i aller høyeste grad det. I tillegg er jeg veldig glad i livet. Jeg har lyst til å leve, og det jeg er glad i vil jeg kjempe for, sier Lea.

Da hun begynte å lese om klimakrisen, forsto hun hvor stort omfang det var snakk om. Hun meldte seg inn i Miljøagentene, og så begynte ballen å rulle. Lea ble hørt. Etter hvert dro hun på sine første klimatoppmøter, snakket med politikere, deltok i debatter, stilte til intervju og holdt taler. Hverdagen til Lea er nok ikke som de fleste 16 år gamle ungdoms hverdag.

Mye jobb

– Hvordan er det å kombinere alt arbeidet ditt med skolearbeid og sosialt liv?

– Det er vanskelig. Underveis i arbeidet med boka skjønte jeg at tiden ikke strakk til. Jeg fikk ikke tid til alt det andre arbeidet mitt i tillegg til skole, så jeg spurte mamma, som også er forfatter, om hun kunne hjelpe meg med å ferdigstille boka så jeg kunne få den ut før valget. Det gjorde hun, svarer Lea.

Det blir mye jobb på den unge debutforfatteren, men hun får tid til andre ting innimellom.

– På mange måter er det veldig sosialt å engasjere seg i klimakampen og organisasjonsarbeid. Men den siste tiden har det uansett ikke vært mulig å være så sosial.

Penelope Lea med en appell for UNICEF Norge.

Møter gir mot

Menneskene Lea møter i arbeidet sitt er de som gir henne mot og krefter til å fortsette. Historiene deres vil hun dele med andre.

– Jeg håper at vi kan la samtalene i boka få betydning.

—  Penelope Lea, klimaaktivist og forfatter

Hun tror den beste måten å videreformidle de samtalene hun har hatt på en nær måte, var å lage en bok om dem. Hun håper at de som kjøper boka får samtalene igjen ved spisebordet, på tur eller på bussen. Hun liker tanken på at man kan ta med seg boka hvor man vil, lese et intervju, stryke under et sitat, legge den fra seg og gå videre.

Det er allerede flere som har forhåndsbestilt Leas bok. Hun er veldig spent på utgivelsen.

– Jeg håper at vi kan la samtalene i boka få betydning. Jeg er spent på om boka mi får den betydningen jeg ønsker at den skal, sier hun.

Å skrive bok har vært et langvarig arbeid for Lea, som alltid leter etter å bidra på så mange fredelige måter hun klarer å komme på, for å skape endringen hun mener vi trenger.

– Denne boka er et eksempel på et slikt bidrag.

Penelope Leas bok "I hverandres verden" kommer på lager og i butikk 23. august.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!
Mer fra Dagsavisen