Nyheter

3,5 års behandlingstid skremmer bort utbyggerne: – Helt ekstremt

Drammen kommune brukte 595 dager mer på å behandle en reguleringssøknad i fjor enn året før. Med denne behandlingstiden vil det ta rundt seks til syv år for å gjøre nye eiendommer klare for salg. Dette skremmer mange utbyggere, mener eiendomsmegler Christian Gjesdal Udgaard.

Saksbehandlingstiden for å få bygge nye tomter byggeklare har skutt i været det siste året flere steder i landet, viser nye tall.

I Drammen kommune har saksbehandlingstiden for å få omregulert en tomt økt med 595 dager fra 2019 til 2020. Det viser nye tall fra SSB.

Nå bruker kommunen om lag 3,5 år på å gjøre tomtene byggeklare.

Kommunen må ta ansvar

Eiendomsmegler Christian Gjesdal Udgaard i Nordvik Bolig forteller at han bare for noen dager siden var i kontakt med en utbygger som er kjent for å satse stort i drammensområdet, som bare går og venter på å få klarsignal fra kommunen. Han er i kontakt med mange utbyggere som blir skremt bort av den lange behandlingstiden i kommunen.

– Dette er helt ekstremt. Om man legger sammen behandlingstiden for kommunen, pluss prosjektering, salgsprosess og bygging tar det fort 6–7 år før boligene står ferdige, sier han oppgitt.

Ifølge Udgaard får dette negative følger for byen: Bygger man ikke, får man heller ikke flere innbyggere, og slik mister man skattebetalere.

– Her taper Drammen mye, og det er utrolig synd. Drammen er en fin by og nærheten til Oslo er attraktivt for mange, men slik utviklingen går så ser dette dårlig ut, sier han.

Om målet med å få flere innflyttere til byen skal nås, må kommunen ta ansvar og gjøre noe med den lange behandlingstiden, mener eiendomsmegleren.

Flere og komplekse saker

Solveig Bergstrøm, konstituert virksomhetsleder for arealplan i Drammen kommune, forteller at den lange saksbehandlingstiden har flere årsaker.

Noe av økningen i behandlingstid skyldes at overordnede rammer i kommunes areal del utfordres og at det har vært noen saker med omfattende innsigelser fra statlige og regionale myndigheter.

– Innsigelsene er knyttet til interesser av nasjonal eller vesentlig regional betydning, som er krevende å løse. For å løse innsigelsene må vi gå i dialog med myndighetene før planen kan vedtas, noe som kan ta tid.

– Dette gjelder noen få saker, men disse sakene er med på å dra opp gjennomsnittet, og saksbehandlingstiden vil jo også alltid variere ut ifra hvor kompleks saken er, sier hun.

Flere utbyggere blir skremt bort, det er jo en utvikling som kommunen ikke ønsker når målet er å få flere innbyggere til byen, hva tenker du om denne utviklingen?

– Det er utrolig synd, men vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss på saksbehandlingstid, sier Solveig Bergstrøm, konstituert virksomhetsleder for arealplan i Drammen kommune.

Andre faktorer som har spilt inn er naturligvis kommunesammenslåing og at trykket på antall saker har økt.

– Det er flere som vil bygge og det er jo utrolig positivt for kommunen, sier hun.

Før kommunesammenslåingen var det 21 ansatte som jobbet med denne type saksbehandling i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Etter overgangen til nye Drammen har de ikke fått flere ansatte.

– Har dere behov for flere ansatte?

– Vi jobber med de ressursene vi har, og i situasjonen med økt antall planer gjør vi det vi kan for å redusere saksbehandlingstiden, sier hun.

Utfordringer ved søknad på byggetillatelse

Etter at man endelig har fått omreguleringssøknaden innvilget og tomten er byggeklar, starter en ny prosess der man må sende inn tegninger og annen dokumentasjon for å få tillatelse til å bygge det du ønsker på tomten.

Også på byggetillatelse-sakene er lang behandlingstid en utfordring for kommunen.

Jade Thorrud, virksomhetsleder for byggesaksavdelingen i Drammen kommune, forteller at de i noen saker også har hatt utfordringer med å holde fristene på søknad om byggetillatelse i året som var. Fristen her er enten tre uker eller tolv uker dette avhenger av hva man søker om. Fristen kan bli utvidet til 12 uker hvis man for eksempel søker om rammetillatelse, dispensasjon eller har behov for nabosamtykke.

– Vi klarer i stor grad å overholde saksbehandlingsfristene, men det var spesielt krevende første perioden etter kommunesammenslåingen, og da særlig som følge av pandemien. Vi måtte finne nye måter å få til samhandling på hjemmekontor og høyere saksinngang enn det som er normalen. I tillegg skulle vi arbeide med å bygge opp en ny virksomhet. Dette er forhold som har hatt påvirkning for saksbehandlingstiden, forteller hun.

Ifølge virksomhetslederen er de i år tilbake til normalen, og klarer å overholde de fleste fristene.

Omdiskutert

Byggesaksavdelingen i Drammen kommune har vært gjenstand for stor medieoppmerksomhet, da de i 2015 ble oppmerksom på en ansatt som tok imot bestikkelser.

Byggesaksbehandleren ble dømt til fem og et halvt års fengsel.

I 2018 og 2019 var det spesielt lang saksbehandlingstid for omregulering av tomter, viser tall fra SSB, men også i 2016, året etter skandalen, var saksbehandlingstiden på 18-19-måneder.