Pedagogisk leder Kjersti Juelsen i Fjell barnehage tenker språkutvikling i alt hun gjør med barna. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Snakker bedre norsk

På fire år har andelen 1.-klassinger som trenger særskilt norskopplæring gått ned fra 27 til 11 prosent.

– Bjøøøørn! sier Kjersti Juelsen, pedagogisk leder på Eikenøttene i Fjell barnehage.

En lubben barnehånd rekker en brun dyrefigur i plast mot henne. Å leke med figurer, er bare én måte å lære barna på småbarnsavdelingen norsk på. Hjemme snakker de ti ulike morsmål, men i barnehagen er norsk førstespråket.

– Noen kan ikke noe norsk når de starter, mens andre kan noen få ord. Vi jobber for at barna skal få god språkutvikling både på norsk og på morsmålet sitt, forteller Juelsen.

Fjell var en av bydelene hvor barn har fått gratis kjernetid (20 timer i uka) i barnehage siden 2006. Ordningen ble gradvis utvidet til å gjelde flere årskull før Drammen kommune i fjor høst innførte gratis barnehage for alle lavinntektsfamilier.

LES OGSÅ: Språksuksess for de minste

Paraply og trakt

Gratis kjernetid har hatt god effekt på norskkunnskapene til barn med minoritetsbakgrunn. Skoleåret 2010–11 trengte 27 prosent av 1.-klassingene særskilt norskopplæring. Skoleåret 2014–15 hadde denne andelen sunket til 11 prosent, viser tall fra Drammen kommune.

– Det er veldig bra at gratis kjernetid endelig har begynt å virke, sier Anne Sofie Portaas, rådgiver i Drammen kommune.

Andelen for skoleåret 2014–15 blir ikke klar før i oktober, men Portaas er ikke i tvil om hva som er årsaken til de stadig bedre språkkunnskapene:

– Det er flere barn som går i barnehage. Så enkelt er det. Nå håper vi at gratis barnehage for familier med lav inntekt skal gi et ytterligere dytt, sier hun.

Da Portaas jobbet som lærer, holdt hun kurs om språkutvikling. Hun brukte en tegning av et barn som hadde en trakt over hodet, og et annet barn som satt under en paraply.

– Barnet med trakten fikk drysset språk over seg, mens språket bare prellet av han som satt med paraplyen. Barnehage gir barn en erfaringsbakgrunn som gjør at de klarer seg bedre på skolen, fastslår Portaas.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Involverer foreldrene

Det er enda lenge til småbarna i Fjell barnehage skal begynne på skolen, men forberedelsene har allerede begynt. Drammen kommunes prosjekt Norges beste barnehage gir de ansatte faglig påfyll, men det er opp til hver enkelt barnehage å nå målet: At norsk skal være ett av barnas førstespråk når de begynner på skolen.

– Da er det viktig å ha dedikerte ansatte. Kjersti er et veldig godt eksempel på det, sier styrer Tor Erik Fredriksen.

At Kjersti Juelsen er dedikert, er det ingen tvil om. Hun viser fram hvordan de ansatte dokumenterer barnas utvikling. Alle har en egen perm som viser «læringsveien» i barnehagen.

– Det er veldig viktig å involvere foreldrene, også de som ikke kan så godt norsk selv. Vi sender med bilder hjem slik at de kan snakke med barna om hva de har gjort i barnehagen på morsmålet. Da utvikler de begrepene sine, sier Juelsen.

Fjell barnehage er heldig og har både nok pedagoger og flerspråklige assistenter. Men Juelsen hadde ikke sagt nei takk til enda mer penger:

– Da kunne vi reist mer rundt og fått mer opplevelser inn i barnehagen slik at barna kunne fått enda flere felles erfaringer.