BARE SMIL: (F.v.:) Johan Remmen (RfD) og Pål Smits (Lindum AS) signerer kontrakten om levering av matavfall fra Drammen til Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. FOTO: PRIVAT

Kjører på avfall

Heretter skal matavfallet fra Drammen bli til miljøvennlig drivstoff for busser og biler, ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg.

– Vi er veldig fornøyde med å ha vunnet dette anbudet. Dette er grønt skifte og sirkulær økonomi i praksis, sier Pål Smits, administrerende direktør ved Lindum AS.

For Lindum vant anbudskonkurransen om å drifte biogassanlegget i Tønsberg, som eies av kommunene i regionen. Så vant de anbudet om å omdanne matavfall fra drammensregionen til drivstoff for tungtrafikken.

Vinn vinn

Smits forklarer mer enn gjerne hvorfor biogassanlegget ved navn Den Magiske Fabrikken er så unikt.

– Her tar vi ikke bare imot matavfall, men også husdyrgjødsel fra landbruket. Når dette blandes og brytes ned dannes biogass, mens restproduktet blir svært energirik, flytende gjødsel – som bøndene kan bruke i stedet for kunstgjødsel. Det lukter også mye mindre enn vanlig ku- eller grisegjødsel. Dessuten betyr det mye mindre utslipp fra landbruket – når bøndene ikke behøver å lagre gjødselen gjennom vinteren.

Også ved Lindums eget anlegg i Drammen har de et mindre biogassanlegg, som blant annet leverer strøm og fjernvarme til boligene på Kniveåsen. Allerede sysler Smits med tanken om å kunne utvide produksjonen på hjemmebane, men håper i så fall å kunne levere til busser i Drammen også. Per i dag leveres drivstoffgassen de produserer til Ruter.

Bytter til biogass

– I 2012 skrev ordførerne i de ni RfD-kommunene under på en anmodning til fylkeskommunen om å utrede bruk av biogass i kollektivtrafikken, men Brakar valgte i stedet å gå inn for hybridbusser basert på diesel, sier daglig leder Johan Remmen i Renovasjonsselskapet for drammensregionen (RfD).

Selv planlegger RfD en overgang til biogassdrevne biler ved neste kontraktinngåelse i 2017.