– Vi bør bevilge 80.000 til Hjørgunn

Påtroppende leder i Pensjonistpartiet, Marianne Kristiansen, ber Helse- og velferdsutvalget punge ut. – Dette har vi råd til.

Etter at Demokraten omtalte den fortvilte situasjon på Hjørgunn gård og behandlingssenter på lederplass mandag, tok Marianne Kristiansen affære samme dag:

– Da har jeg som uavhengig representant i Helse- og velferdsutvalget sendt en interpellasjon som ber om at tilbudet bevilges noen penger for å fortsette drift, kommenterte hun på Demokratens Facebook-side.

Ber om 80.000 kroner

Demokraten har fått kopi av Kristiansens interpellasjon.

Der skriver hun at "terapiridning er en anerkjent behandlingsform som benyttes over hele verden (...) Tiltaket har derimot blitt vanskelig å finansiere den siste tid, så Hjørgunn gård har nå sett det nødvendig å kreve 115 kroner pr. gang for deltakerne, og i sin fortvilelse har gården startet en innsamlingsaksjon, slik at funksjonshemmede barn fortsatt skal ha en mulighet til å ha et slikt  tilbud".

Hun fremmer derfor forslag om at Helse- og velferdsutvalget bevilger 80 000 kroner til dette tiltaket som dekkes av utvalgets disposisjonskonto.

Forslaget skal behandles i neste møte den 19. juni.

LES OGSÅ: Mener politikerne sover i timen mens barna blir skadelidende

Beskjeden kostnad

Kristiansen mener at tiltaket fører til bedre livskvalitet for en gruppe funksjonshemmede barn som sårt trenger tilbudet, og at kostnaden på mellom to og tre tusen per skoleuke er beskjeden, en kostnad som holdes nede da tiltaket i stor grad finansieres gjennom frivillighet, gaver og fond.

– Åtti tusen kroner er mye i et privatbudsjett. Men det er lite i et kommunalt perspektiv, mener hun.

At forslaget blir godt mottatt i utvalget, er det derimot ingen garantier for.

– Utvalgleder har anledning til å nekte å ta imot interpellasjoner. Men jeg regner med at denne saken kommer opp, og at de synes det er en god idé. Dette er jo helt i tråd med partiprogrammet.Vi skal ha hjerte for sårbare grupper i samfunnet, og dette er i største grad det.

LES OGSÅ: Fobiene forsvant fra andre time på terapiridning

Bør ha pengene "rimelig snart"

Helse- og velferdsutvalget skal ha disponible midler på konto. Derfor bør det ikke drøye for lenge, før Hjørgunn har pengene.

– Det er opp til utvalget når de får midlene, men mitt ønske er at det skal komme rimelig snart, sier hun.

– Hjørgunn gård gjør en kjempeinnsats med frivillighet og engasjement. Nå må vi klare å hjelpe dem med det siste beløpet som gjenstår.

LES OGSÅ: "Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 holder ikke"