Mener politikerne sover i timen mens barna blir skadelidende

- Dette er ikke i Nilsens ånd, sier Monica Fluske ved Hjørgunn gård og behandlingssenter.

Terapiridning på Hjørgunn må snarest tilbake på timeplanen, skrev Demokraten på lederplass i går. Bakgrunnen er at politikerne ennå ikke har kommet på banen med en løsning etter at det ble innført en rytteravgift på tilbudet om hesteassistert fysioterapi fra nyttår.

Dette rammer de elevene som har hatt terapiridning som en aktivitet tilknyttet skolens SFO.

LES OGSÅ: – Vi bør bevilge 80.000 kroner til Hjørgunn

– Har drevet med underskudd i flere år

Daglig leder Monica Fluske tok over driften av tilbudet i august i fjor, og sier at tilbudet har gått såpass med underskudd over så lang tid, at de har måttet innføre en rytteravgift per time. 

–  Det er vanlig å ha en rytteravgift, og andre steder er det ordninger mellom kommuner og tilbydere, sier Fluske.

For å holde tilbudet i gang frem til politikerne får bestemt seg for en løsning, har driverne ved Hjørgunn gård startet to innsamlingsaksjoner, der de ber om til sammen 90.000 kroner.

– Det dekker utgifter til de 20-30 elevene som er rammet mens vi jobber med å finne løsninger.

Ridefysioterapi benyttes som behandlingsform over hele verden, og påvirker mennesket positivt fysisk, psykisk og sosialt. Omgangen med dyra tilfører terapien et aspekt som mangler i andre terapitilbud.

LES OGSÅ: "Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 kroner holder ikke"

– Øker forskjellene

Til sammen har Hjørgunn gård og behandlingssenter 190 deltakere på sine fysioterapitimer. Rundt 30 elever har stått uten tilbud fra januar på grunn av rytteravgiften.

– At vi ikke får på plass en løsning, gjør at det øker forskjellene mellom dem som ikke kan benytte seg av tilbudet og de som kan motta tilbudet i SFO-tiden , mener Fluske.

– Dette er en veldig sårbar gruppe, som har hatt tilbud om en aktivitet og som er helsemessig rehabilitering og habilitering

Ridefysioterapi-tilbudet på Hjørgunn er historisk forankret i gården, som ble gitt som gave av Hjørdis og Gunnar Nilsen til sanitetskvinnene i 1981.

LES OGSÅ: "Som eneste nasjon, i tillegg ikke bilproduserende, subsidierer Norge el-biler"

Ikke i "Stabbur-Nilsens" ånd

Ekteparet Nilsen drev Furutun behandlingshjem for CP-rammede barn og unge. Tilbudet på gården var ment å være et tilbud i første rekke til barn med handikap.

– Hva ville "Stabbur-Nilsen" sagt om dette? Hvilke verdisett legger vi til grunn i samfunnet vårt? Hjergunn gård er til for dem som faller mellom to stoler.

For hver deltaker på en time ved den hesteassisterte fysioterapien, trengs en fysioterapeut, en koordinator, en som håndterer hesten, og en som er dyreansvarlig inne på stallen, samt flere stalljenter.

LES OGSÅ: Terapiridning på Hjørgunn må snarest tilbake på timeplanen