«Terapiridning på Hjørgunn må snarest tilbake på timeplanen»

LEDER Kostnaden på 2-3.000 tusen kroner i skoleuka for bedre livskvalitet til en gruppe som virkelig trenger det bør kommunen ta umiddelbart!

Tomm Pentz Pedersen
journalist og lederskribent

30 funksjonshemmede skolebarn har i år mistet tilbudet om gratis terapiridning på Hjørgunn gård og behandlingssenter. Mange av gårdens tilbud lar seg gjennomføre takket være frivillig innsats, støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening, gaver, tilskudd og fond. Mellom 20 og 30 frivillige kommer til gården ukentlig for å leie hest i terapiridningen. Men finansieringen er krevende – noe som har medført at Hjørgunn gård så seg nødt til å innføre en rytteravgift på 115 kroner per gang for deltakere på dagtilbudet.

LES OGSÅ: Serverer mat fra hjemlandet og lærer norsk

I fjor høst var det 192 ryttere som benyttet seg av tilbudet – fra årsskiftet har 161 ryttere satt seg på hesteryggen. I hovedsak er det skolebarn som nå har forlatt ridehallen og terapiridning-timene på Hjørgunn. Bakgrunnen ligger i opplæringsloven § 2-15: «Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter..» Derfor har kommunen fjernet tilbudet på timeplanen – for funksjonshemmede barn.

Ridefysioterapi er en behandlingsform som benyttes over hele verden. Den påvirker mennesket positivt fysisk, psykisk og sosialt. Hvor hestens bevegelser er gunstige for å trene opp balanse, muskulatur og koordinasjon.

Det unike med tilbudet er at ulike funksjonshemninger, psykisk syke eller synshemmede får et tilbud utenfor klinikkrommet – hvor man kan oppleve mestring, kontakt med dyr og ikke minst at det er gøy! Hvorfor er det alltid de svakeste gruppene som skal lide under et stivbeint regelverk?

Ildsjelene på Hjørgunn gård har ikke tenkt å la funksjonshemmede barn miste dagtilbudet og har derfor opprettet en digital innsamling. Noe som akkurat i denne saken burde vært helt unødvendig – støtt gjerne behandlingssenteret – men kostnaden på 2-3.000 tusen kroner i skoleuka for bedre livskvalitet til en gruppe som virkelig trenger det bør kommunen ta umiddelbart!

 

HJØRGUNN HAR AKTIVITETER FOR ALLE: – Hest er best! også i vinterferien..