Fredrikstad

Herr Husebys død er begynnelsen på slutten

I forrige uke døde den satellittmerkede hann-ørnen Herr Huseby. Det markerer begynnelsen på slutten av fiskeørn-prosjektet.


– Det er kjempetrist, sier biolog og forsker Rune Aae (51), som har jobbet med satellittsporing av fiskeørn, i forbindelse med at hannen ble funnet død.

– Denne fiskeørna har vært med på å gi oss mye interessant informasjon, og lært oss ting om arten som vi ikke visste før. For eksempel sier litteraturen at de reise opptil en mil for å skaffe seg mat. Men Herr Huseby dro til Vestfold og fisket, noe som er to-tre mil.

Han forteller at fiskeørn-hannens død mest sannsynlig markerer begynnelsen på slutten av satellittmerkingsprosjektet.

– Nå er det bare én satellittmerket fugl igjen, og det er Fru Huseby, som nå bor på Rauer og har fått egg med en hann der nede.

Artikkelen fortsetter under bildet

Herr Huseby

Trolig selvdød

Etter at de fant fuglen død, har de undersøkt den nøye. Da fant de blant annet ut at den har ganske nedslitte tåputer. Derfor tror de at Herr Huseby kan ha vært en aldrende fugl allerede ved merketidspunktet i juli 2019, da han og Fru Huseby ble merket mens de hekket i nærheten av Huseby sag.

– En tanke kan jo være at han allerede i fjor ikke var attraktiv for Fru Huseby. Det forklarer hvorfor hun forlot han så tidlig, og dro over til Rauer og fant en annen hann. I år har han ikke vært innom reiret sitt en eneste gang, men har rotet rundt tilsynelatende uten mål og mening, og uten å verken kapre andre reir eller hunner, helt til vi da ikke fikk noen ny posisjon på ham den 13. og 14. mai.

Han forteller at en spekulasjon var at franske fiskeoppdrettere hadde skutt han for å beskytte fiskene sine.

– Hvis han hadde blitt skutt i Frankrike, kunne han ha dødd av senskader fra dette, men røntgen viste ingen hagl i kroppen. Da vi flådde han, fant vi store skader på ryggen hans, i tillegg til at hodet var borte og den ene vingen var knekt. Hvis han har dødd av seg selv i treet, kan ha ha blitt hengende - og så har en hubro fått tak i ham.

Grunnen til at de tror det er nettopp en hubro som har tatt hannen, er både plasseringen av Herr Huseby inne i skogen hvor havørn eller kongeørn vanskelig kommer til, og at det er få andre arter som er sterke nok til å påføre en fiskeørn slike store skader uten å ha tenner.

– Det er ingen bloduttredelser der hvor hubroen har hakket i ham, så det må ha skjedd etter at han var død.

Artikkelen fortsetter under bildene

Herr Huseby røntgen


Herr Huseby

Kommer nært

Det er selvsagt ikke bare på grunn av tapte data at Aae synes det er trist at hannen er død.

– Nei, det er klart man kommer nærmere dem som man håndterer, og som man følger i så lang tid. Han har jo vært merket siden juli 2019. Man får et forhold til dem når man vet så mye mer om livet og levnaden deres.

Ettersom det nå bare er én satellittmerket fugl igjen, går prosjektet mot slutten.

– Det er dyrt utstyr, og vi har ikke søkt om mer midler til å fortsette prosjektet. Men jeg vet om Latvisk firma som utvikler en sender som kan festes på fot-ringen, og som drives med solceller. Hvem vet, hvis de får det til, så gjenoppstår kanskje prosjektet.

Likevel er det ikke punktum finale helt med én gang.

– Vi vil følge med på Fru Huseby så lenge senderen fortsetter å sende, og håper vi fortsetter å få mange fine data fra henne. Nå ligger hun på egg på Rauer, og det vil nok klekke noen unger i løpet av de neste dagene, sier Rune Aae.

---

Fakta on fiskeørn

FAKTA OM FISKEØRN

* Fiskeørn (vitenskapelig navn Pandion haliaetus) er den eneste arten i fiskeørnfamilien (Pandionidae) og har to tær som peker fremover og to som peker bakover.

* Østfold er den regionen i Norge med flest hekkende fiskeørner, per i dag regner man med at det er rundt 50 aktive reir.

* Satellittmerking av fiskeørn i Norge startet 2011.

* Forsker Rune Aae er også involvert i et prosjekt som har mål om å gjeninnføre fiskeørn i Sveits, der den tidligere var helt utryddet. De samlet inn 31 unger som ble sendt til Sveits i perioden 2016-2020. Nå hekker to av dem (en i Frankrike og en i Tyskland – begge på grensa til Sveits, mens det er observert en hann i Belgia og tre hanner i Sveits fra dette prosjektet).

* Fiskeørn er en stor rovfugl og en trekkfugl. Arten er fredet.

* Fiskeørn er 55-60 cm lang, og veier 1100-2200 gram. Vingespennet er på 145-170 cm. Vingene har mørke flekker under vingeknoklene. Den flyr med tydelig knekk på vingene. Gjennom de gule øynene går en svart stripe.

* Fiskeørn livnærer seg på fisk, vesentlig karpefisk, gjedde og abbor, opptil 1 kg.

* Den jakter fra 20-40 meters høyde, ved å styrtdykke etter fisk som blir fanget med klørne. Den stiller av og til på flaksende vinger mens den speider etter fisk.

* Nominatformen finnes i Europa og østover til Japan. I Norge finnes den hovedsakelig på Østlandet, men også i østre deler av Trøndelag, Nordland og Finnmark.

* Den norske bestanden har gått betydelig opp siden fredningen i 1962 da det bare var et få titalls par igjen i Norge. I 2015 var bestanden estimert til 400-600 par.

* Fiskeørn bygger vanligvis kvistreir helt i toppen av en stor, glattstammet furu. Hunnen legger 2-4 hvite egg med rødbrune flekker. Rugetida er 35-38 døgn. Ungene er flyvedyktige etter 8-10 uker, i sør-Norge rundt 25. juli, i Finnmark omkring 15. august. Den hekker helt nærme vann i store furuer på hogstflater eller i tette skoger med god utsikt fra toppen av treet.

Kilde: Wikipedia og birdlife.no

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: