Nyheter

Fiskeørner fra Fredrikstad forbløffer forskerne

Fru Huseby har vært utro minst to ganger, mens herr Huseby har reist på vift til Vestfold. Så gjorde de noe helt uventet.

Fiskeørn-paret Herr og fru Huseby fra Onsøy i Fredrikstad er de eneste nåværende satellittmerkede av sitt slag i Norge, og de har hatt en travel sommer.

– Vi har fulgt herr og fru Huseby siden 6. juli i fjor, og de er et spesielt par, forteller forsker Rune Aae fra Råde.

– Det er alltid spennende å logge seg på og se når satelitten har sendt en oppdatering. Det blir nesten som en såpeopera.

Mens godt etablerte fiskeørn-par kan holde sammen i mange år, har Herr og fru Huseby en mer løssluppen tilnærming til partnerskap:

– Hun har holdt til i et annet reir i sommer, i tillegg til å være hjemom på Huseby. Mens herr Huseby har tidvis vært i deres fells reir og ryddet og pyntet, sier forskeren, som jobber på Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge.

Les også: Ber barnefamiliene øve på brann (Demokraten+)

Kastet ut elskeren

I tillegg begynte Herr Huseby å reise oftere og oftere over fjorden til Vestfold for å hente mat.

– Litteraturen sier at de kan fiske én mil unna, men han reiser tre mil for å fiske. Vi vet ikke hvorfor han velger å gjøre det.

Hvert år trekker fiskeørner tilbake fra Afrika over Middelhavet til der de er klekket for å hekke. De som er født i Norge pleier å komme hjem igjen til norskekysten ï april.

Men i år ble det drama for det lokale paret, da fru Huseby ankom deres felles reir til normal tid. Men ikke Herr Huseby.

– Nei, det der gikk egentlig veldig gærent. Da han ikke kom, dukket det opp en ny beiler som flyttet inn i reiret til Herr og Fru Huseby. Men i mai, egentlig ganske forsinket, dukket Herr Huseby opp likevel. Han kastet ut den nye beileren, og da skulle vi jo tro at de kom til å hekke. Men det ble ingen hekking på dem.

Les også: Dømt etter å ha blitt tatt i to fotobokser samme natt

Bor med to-tre herrer

Forskerne vet ikke hvor gamle Onsøy-fiskeørnene er, men adferden kan indikere at de er unge.

– Nei, vi vet ikke alder på dem. Fra de er to år ser de helt like ut. Men nyetablerte par kan vingle litt i trofastheten sin og vi har sett at Fru Huseby har tilbragt mesteparten av tiden sin i andre reir.

Et av dem ligger ved Kjennetjern i Fredrikstad.

– I reiret ved Kjennetjern var det opprinnelig et par. Men de har ikke vært merket, så vi vet ikke hva som har skjedd. Kanskje hunnen har blitt borte derfra, og så har Fru Huseby flyttet inn i stedet. Men det er også et tredje sted hvor hun har brukt mesteparten av tiden sin, og det er på Rauer. Kan godt hende det er en beiler der ute også, som vi ikke kjenner til.

Les også: Nå blir det mer attraktivt å gå tur i industriområdet (Demokraten+)

Unikt reisevalg

Men som om ikke det var spesielt nok at hun har to-tre hjem og at han henter mat i Vestfold, så har de to fiskeørnene på nytt gjort noe som virkelig forbløffer forskeren.

– Den 10. september satte Fru Huseby nesa sørover, og tre dager etter reiste han også sørover. Noe som i seg selv ikke er veldig uvanlig. Men de følger hverandre parallelt sørover. Og det er veldig spesielt.

Forskerne har fulgt 12 fiskeørner så langt, i prosjektet som startet i 2011. Og alle fuglene har dratt hver sin vei etter endt hekkeperiode.

– Herr og fru Huseby har ingen kommunikasjon med hverandre, likevel følger de akkurat den samme ruta sørover. Det har vi aldri sett før, sier Aae.

FAKTA OM FISKEØRN

* Fiskeørn (vitenskapelig navn Pandion haliaetus) er den eneste arten i fiskeørnfamilien (Pandionidae).

* Fiskeørn er en stor rovfugl og en trekkfugl. Arten er fredet.

* Fiskeørn er 55-60 cm lang, og veier 1100-2200 gram. Vingespennet er på 145-170 cm. Vingene har mørke flekker under vingeknoklene. Den flyr med tydelig knekk på vingene. Gjennom de gule øynene går en svart stripe.

* Fiskeørn livnærer seg på fisk, vesentlig karpefisk, gjedde og abbor, opptil 1 kg.

* Den jakter fra 20-40 meters høyde, ved å styrtdykke etter fisk som blir fanget med klørne. Den stiller av og til på flaksende vinger mens den speider etter fisk.

* Nominatformen finnes i Europa og østover til Japan. I Norge finnes den hovedsakelig på Østlandet, men også i østre deler av Trøndelag, Nordland og Finnmark.

* Den norske bestanden har gått betydelig opp siden fredningen i 1962 da det bare var et få titalls par igjen i Norge. I 2015 var bestanden estimert til 400-600 par.

* Fiskeørn bygger vanligvis kvistreir helt i toppen av en stor, glattstammet furu. Hunnen legger 2-4 hvite egg med rødbrune flekker. Rugetida er 35-38 døgn. Ungene er flyvedyktige etter 8-10 uker, i sør-Norge rundt 25. juli, i Finnmark omkring 15. august. Den hekker helt nærme vann i store furuer på hogstflater eller i tette skoger med god utsikt fra toppen av treet.

Kilde: Wikipedia og birdlife.no

Mer fra Dagsavisen