Nyheter

Fornøyd historiker: – Store, historiske bygninger kan forståelig nok ikke brukes på samme måte som da de ble oppført

Mandag overbrakte Jon-Ivar Nygård (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) nyheten om at Forsvarsbygg velger å selge kaserna i Gamlebyen i Fredrikstad.

Salget betyr starten for Morten Fredriksen i investeringsselskapet Fredriksborg til å utvikle 5 600 kvadratmeter i kaserna, til et hotell med nasjonal tiltrekningskraft. Ordfører Siri Martinsen og Maya Nielsen i Opplev Fredrikstad er overbevist om at hotellet kan bli «motoren» Gamlebyen trenger. Historiker og gallerieier Lars Ole Klavestad tror hotellet vil gi positive ringvirkninger.

– Fredriksborg er en solid lokal aktør, som i flere sammenhenger har vist at de vil være med å utvikle byen i en positiv retning. Litteraturhuset er jo et godt bevis på vilje og gjennomføringskraft. Gamlebyen er unik, og med større overnattingskapasitet midt i dette miljøet, tror jeg det kan få ringvirkninger for hele Fredrikstad by, mener Klavestad.

Et tidsskille for Gamlebyen.

—  Maya Nielsen, turistsjef

Ny og gammel innlosjering

For to år siden uttrykte Lars Ole Klavestad, tidligere ansatt hos Fylkeskonservatoren, stor bekymring for kaserna som allerede hadde stått tom i flere år. – Det verste er når er fredet bygning blir stående tom i lang tid, sa han til Dagsavisen Demokraten, og foreslo en omgjøring av kaserna til skolebygg.

– Forslaget mitt om skole synes jeg på mange måter var et godt innspill. Dette handlet mest om å foreslå en stor aktør som kunne ta hele bygningen i bruk, skape liv innenfor vollene, samtidig med at elever stort sett er myke trafikanter. Men et hotell som nå er foreslått virker som en meget god idé. Særlig fordi kaserna har beliggenhet ved torvet.

– Mange «piazzaer» i historiske byer har nettopp et hotell. Ikke minst krever bygningen en stor aktør, som ser hele bygningsmassen og bakgården under ett. Dessuten er vinduene høyt oppe på veggen, slik at overnattingsrommene ikke har innsyn fra gaten. Da kaserna ble oppført i 1783–87 var jo innlosjering formålet. Den gangen for 532 mann. Nå som soldatene er byttet ut med andre tilreisende kan man tenke at et hotell er god arvtaker. Hoteller i historiske miljøer er jo avhengige av en god og riktig historie å formidle, sier Klavestad, som gjerne spiller inn en idé til innredningen av hotellet:

– Tenk om det nye hotellet kan bli utstyrt med gjenstander fra PLUS-epoken, eller ha noen egne seksjoner som hentet inspirasjonen derfra. Det tror jeg ville slått an.

Selskapet Fredriksborg planlegger å bruke mellom 200 og 250 millioner kroner i ombygging av kaserna til hotell - hvis de får kjøpt bygningen.

Ikke bare gamle hus og festningsmurer

Historiker Lars Ole Klavestad er ikke bekymret for ombyggingene som må gjøres i den 1 600 kvadratmeter store bygningen ved Gamlebyen torv.

– Kaserna er fredet, i likhet med de andre bygningene og anleggene til Forsvarsbygg i Gamlebyen. Det betyr selvsagt at det er en del hensyn som må tas. Men med gode arkitekter tenker jeg det bør være mulig å finne forente løsninger, der utvikling og vern møter hverandre – og uten at de arkitektoniske kvalitetene forringes. Jeg tror vernemyndighetene i framtiden må være lydhøre for gode innspill til å bruke og videreutvikle denne typen bygningsmasse. Det handler om konstruktivt samarbeid og vilje til framdrift. Store, historiske bygninger kan forståelig nok ikke brukes på samme måte som da de ble oppført, det gjelder så vel militære bygg som flyhangarer og industrihaller, mener han, og legger til:

– Et hotell trekker gjerne til seg mennesker som ønsker kvalitetsvarer, og opplevelser. Forhåpentligvis kan et økt kundegrunnlag føre til at flere virksomheter med kvalitet etablerer seg innenfor vollene. Samtidig vil alle de små butikkene, galleriene, kafeene og museet være viktig for hotellet. Dette blir tosidig. Det er viktig å huske på at Gamlebyen ikke bare er gamle hus og festningsmurer, men også et sosialt kulturmiljø der næringslivet spiller en viktig rolle og har tiltrekningskraft, avslutter gallerieier Lars Ole Klavestad.

– Kasernen er fredet. Det betyr selvsagt at det er en del hensyn som må tas. Men med gode arkitekter tenker jeg det bør være mulig å finne forente løsninger, der utvikling og vern møter hverandre, mener historiker Lars Ole Klavestad.

Dette var godt nytt for både kaserna og for Gamlebyen.

—  Morten Fredriksen, Fredriksborg Eiendom.

Honnør til bredt engasjement

– En gledelig nyhet. Det er dette vi har håpet på, sier Morten Fredriksen i Fredriksborg.

I februar kunne han presentere gjennomarbeidede hotellplaner for kaserna i Gamlebyen. Ombyggingen av kaserna vil gi mellom 70 og 80 rom, etablering av resepsjonsinngang fra Torvgaten, med uteservering i kasernehjørnet og bakgården med spisesal, opparbeidet hage og svømmebasseng i det gamle latrinebygget.

– Planene vi lanserte har blitt godt mottatt av både det politiske miljøet, reiselivet og foreningene i Gamlebyen, forteller Fredriksen.

Morten Fredriksen ønsker å åpne kaserna mot torvet og etablere en uteservering i kasernehjørnet.

Mandag kom beskjeden om at infanterikaserna ikke lenger skal eies av Forsvarsbygg, men selges.

– Alle ønsker at det skal bli aktivitet i kaserna. Så dette var godt nytt for både kaserna og for Gamlebyen, mener Morten Fredriksen, som gir honnør til et bredt engasjement.

– I prosessen har både ordfører Siri Martinsen (Ap), Senterpartiet lokalt og foreningene i Gamlebyen utøvd press, for å få en avklaring rundt avhending av kaserna. Det har vært lagt ned en solid innsats.

Da Dagsavisen Demokraten i februar spurte Morten Fredriksen hva kaserna er verdt. Svarte han:

– Godt spørsmål. Men vanskelig å anslå. Hensyntatt store investeringer må vi få kjøpt kaserna til en «levelig pris».

Nå minner han om at det er flere prosesser som skal gjennomføres, og det vil ta tid.

– Vi må nok se minst to år fram i tid før de første gjestene kan ønskes velkommen til hotellet ved torvet i Gamlebyen.

Hotellet blir «motoren»

Ordfører Siri Martinsen (Ap) har i flere omganger henvendt seg til forsvarsdepartementet for å få fortgang i planene om salg av infanterikaserna. Første henvendelse 3. mars, deretter 14. september hvor hun inviterte forsvarsministeren til en befaring på kaserna.

– Forsvarsbygg må ta objektet ut av sin portefølje og legge det ut for salg. Det må ut på det åpne markedet, men kommunen og fylkeskommunen får automatisk forkjøpsrett på statlige bygg. Jeg ser uansett ikke markedet som veldig stort, da bygget vil være en stor kostnad for kjøper, sa Martinsen til Dagsavisen Demokraten i slutten av september.

Fredrikstad-ordfører og leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Siri Martinsen (Ap).

Martinsen var ikke kjent med hvilket budskap Jon-Ivar Nygård (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde med seg i kofferten sist mandag.

– Formålet med besøket, som kom ganske overraskende, var ukjent også for meg. Men jeg tenkte raskt hvilken retning det kom til å gå siden oppmøtet ble ved infanterikaserna, smiler Fredrikstad-ordføreren fornøyd, og legger til:

– Det er veldig bra med en regjering som lytter til Fredrikstad. Dette blir bra for Gamlebyen vår. Det er et stort engasjement for prosjektet til Fredriksborg, det heier vi på. Vi trenger en «motor» i Gamlebyen som skaper liv hele året.

Trenger flere hotellrom

Daglig leder i Opplev Fredrikstad og Hvaler, Maya Nielsen, mener salget av kaserna og etablering av hotellplanene til Fredriksborg blir et tidsskille for Gamlebyen.

– Dette betyr flere gjester i bydelen, og økt omsetning for alle næringsdrivende. En motor som andre aktiviteter kan kobles på, også utenfor Gamlebyen. Som selskaps- og eventlokaler.

Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad & Hvaler på en balkong ved brygga

Har Fredrikstad behov for flere hotellrom?

– Absolutt. Byen har i dag en kunstig lav kapasitet. Dersom Fredriksborgs planer realiseres så vil det bli et hotell av internasjonal standard som vi kan bruke i markedsføring rettet mot nasjonale og internasjonale markeder. Sammen med Ramme fjordhotell i Hvidsten og Støtvig hotell på Larkollen, med flere. Det vil bli en stor ressurs og en viktig «vare i butikken» for oss som destinasjonsselskap, svarer turistsjefen, som mener flere av Forsvarsbyggs eiendommer i Gamlebyen muligens bør avhendes.

– Ja, hvis det ikke er en plan for aktiv utleie. Det er flere av bygningene som er egnet for salg. Selvfølgelig såframt det blir aktivitet i lokalene, og ikke fortsatt blir stående som døde kontorbygg.

Den største utvendige endringen på det 5.600 kvadratmeter store bygget midt i Gamlebyen i Fredrikstad blir i bakgården. Her planlegges det en spisesal, opparbeidet hage og svømmebasseng i det gamle latrinebygget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: