Nyheter

– Det er ikke mulig å sykle

– Det var ingen bombe, sier ordføreren i det syklistene mener er Norges dårligste sykkelkommune. Nå skal de igjen få felle dom over lokale sykkelforhold landet rundt.

– Vi skal ta tempen på sykling i Norge, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, som i disse dager lanserer sin nye sykkelundersøkelse. Den blir den åttende i rekken siden 2008.

– Alle innbyggere i Norge blir invitert til å si sin mening om sykling og sykkeltilretteleggingen der de bor, fortsetter Oftedal.

Resultatene kommer nok til å svi for mange kommuner, skal vi tro tidligere års sykkelundersøkelser.

– Det er helt uholdbart nå, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden kommune, om situasjonen for syklister i egen kommune.

– Det er ikke trygt

Forrige gang syklistene svarte – i 2022, kåret de til Stavanger til den beste sykkelbyen/sykkelkommunen. I motsatt ende av skalaen havnet Øygarden kommune i Vestland fylke.

– Det var ingen bombe, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H).

Slik han skildrer forholdene per dags dato, er det liten grunn til å tro på en veldig mye bedre plassering for Øygarden denne gang.

– Køsituasjonen er helt ekstrem. Det er helt uholdbart nå. Det er ikke trygt. Det er ikke mulig å sykle til Bergen, sier Indrevik.

Fra kommunesenteret Straume og inn til Bergen, er det om lag 15 kilometer.

Blant de mange spørsmålene syklistene svarte på i Sykkelundersøkelsen 2022, var også dette: «Hva hindrer deg først og fremst fra å bruke sykkelen som transport oftere enn du gjør i dag?»

I Øygarden krysset så mye som 76 prosent av for svaralternativet «Det føles utrygt». Landsgjennomsnittet var 39 prosent.

Likevel har ordføreren tro på en gedigen opptur for sykling i Øygarden.

– Potensialet er stort, og vi skal prøve å motivere flere til å bruke sykkelen, sier Indrevik.

Men det kan drøye noen år før noen sure syklister blir erstattet med mange blide.

– Nå bygges Sotrasambandet som skal stå klart i 2027. Da vil vi få 5,5 meter bred sykkelvei langt inn i Bergen kommune, opplyser Indrevik.

Ikke bare syklistene vil nye godt av Sotrasambandet. Det omfatter også 9,4 kilometer med firefelts vei mellom Kolltveit i Øygarden og Storavatnet i Bergen, ifølge Statens vegvesen.

Les også: General: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin

– Med livet som innsats

Også Vindafjord kommune i Rogaland, har mildt sagt utfordringer når det gjelder sykling. I 2022 havnet kommunen på nest siste plass i sykkelundersøkelsen til Syklistforeningen. Der var det hele 94 prosent som svarte «det føles utrygt» på spørsmålet om hva som først og fremst var til hinder for å bruke sykkelen oftere.

– Løye at det ikke var 100 prosent, kommenterer ordfører Ole Johan Vierdal (Sp).

– Her er det ikke sjans´ for folk å sykle. Det er med livet som innsats. Det er ikke gul stripe en gang, sier Vierdal om E134 som går gjennom Vindafjord kommune.

– Tror det det går like dårlig for Vindafjord i den nye sykkelundersøkelsen?

– Det spørs på om de svarer like ærlig en gang til. For det har nok ikke forbedret seg mye her, svarer Vierdal.

Ifølge ordføreren er det ikke kommunen det står på.

– Det er riks- og fylkesveiene som er samlingspunktene. De kommunale veiene er ikke så mye brukt. Derfor trenger vi drahjelp fra stat og kommune for å få utbedret dem. Vi som kommune har nok med å få basistilbudet med barnehager og skoler til å gå rundt.

Det er også en utfordring at Vindafjord kommune omfatter ni bygder, forteller Vierdal.

– Ølen er sentrum. Men det blir for langt å sykle dit når du skal til tannlege eller lege. Det er bil som blir brukt. Og buss. Men når jeg ser nummeret på bussen – 32 eller 42, lurer jeg på om det er ukenummeret, for det er jo ikke ofte det går buss.

– Har ikke sykkelfelt

Tredje sist i kåringen i 2022 kom Ålesund kommune. Ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) bekrefter at det står dårlig til for syklistene i kommunen.

– Ålesund kommune har i lang tid ikke hatt økonomi til å prioritere tiltak som sykkelvei. I dag har vi ikke noen sykkelfelt eller «sykkelvei med fortau» i kommunen. Det er nok hovedgrunnen til at vi til nå har ligget lavt i denne undersøkelsen, sier Strand.

Men ting er på gang.

– Gjennom bypakke Ålesund er det planlagt flere tiltak for sykkel i Ålesund, og det bygges nå de første sykkelfeltene i kommunen, opplyser Strand.

– Tror du det vil gå bedre for Ålesund i den nye undersøkelsen til Syklistforeningen?

– Det er lov å håpe, men jeg har nok ikke noen tro på at vi kommer noe særlig høyere på kåringen i år heller, svarer Strand.

– Vi må også huske på at Ålesund er en langstrakt by som er sterkt preget av vær og vind, som også gjør at mange foretrekker andre transportmiddel enn sykkel, tilføyer ordføreren.

– Vi skal ta tempen på sykling i Norge, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen. Her er hun sammen med Mads Dokka Blybakken, kommunikasjonssjef i Foodora.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Spennende å se

Som nevnt gikk Stavanger helt til topps i Sykkelundersøkelsen 2022. Der svarte «bare» 21 prosent «det føles utrygt» på spørsmålet om hva som hindret dem mest fra å bruke sykkelen oftere, mens landsgjennomsnittet altså var 39 prosent.

– Vi har brukt mye ressurser på sykkeltiltak gjennom flere år. Det har gitt resultater. Det er helt klart hyggelig med anerkjennelse for det strategiske arbeidet vi har lagt ned over tid, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) i Stavanger til Syklistforeningen.

Stavanger har klatret jevnt på den nasjonale kåringen i årene den har blitt gjennomført, opplyser Silje Budeng, kommunikasjons- og markedsansvarlig i Syklistforeningen.

– Hva håper dere å oppnå med denne undersøkelsen?

– Målet er å finne ut hvordan sykling kan bli mer attraktivt, trygt og tilgjengelig der folk bor.

– Innspill som kommer bruker kommuner til å forbedre sine løsninger. Alle kommuner som får representative svar, får en egen rapport. Der står det hva folk setter pris på, og påpeker utbedringsbehov der de bor, svarer Budeng.

– Er det endringer dere regner med å se i årets undersøkelse sammenlignet med tidligere undersøkelser?

– Det blir spennende å se hvordan effekten av de siste årenes satsninger i noen av de store kommunene – som Trondheim og Oslo, vil vise seg, svarer Budeng.

I 2022 havnet Trondheim på en sjetteplass og Oslo på en 12.-plass.

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

– Flere tusen bud

– Nytt av året er at vi kommer til å få flere svar og dermed en enda mer representativ undersøkelse, fortsetter Budeng.

Totalt svarte nærmere 8.000 personer som sykler i hverdagen, på Syklistforeningens spørsmål i 2022. Svarene fordelte seg slik at 57 kommuner kunne bli vurdert. I år er ambisjonen 10.000 svar fra syklister, takket være et nytt samarbeid med matleveringstjenesten Foodora.

– Foodora er med på laget for å få en enda grundigere undersøkelse. Med flere tusen bud vil vi bidra til å sørge for enda flere rangeringer, sier kommunikasjonssjef Mads Dokka Blybakken i Foodora.

– Med folk som ferdes både på sykkel og i bil i mer enn 40 byer, har vi lyst til å gi tydelige tilbakemeldinger til kommuner som lykkes med å lage en god sykkelby, og ikke minst til dem som ikke lykkes, fortsetter Blybakken.

Sykkelundersøkelsen vil også gå ut til kommuner, fylker og bedrifter. Resultatene blir offentliggjort under den nasjonale sykkelkonferansen i september.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Mer fra Dagsavisen