Nyheter

Ber forsvarsministeren få opp dampen for salg i Gamlebyen

Fredriksborg lanserte en drøm for å redde kaserna i Gamlebyen og begeistret formannskapet. Nå gjenstår det bare å få Forsvarsbygg med på laget.

Et nyskapende grep med historisk sus over seg ble lansert i vinter, for utvikling av Gamlebyen som en aktiv bydel i Fredrikstad.

Fredriksborg vil overta eierskapet i Forsvarets gamle infanterikaserne og ta tilbake den opprinnelige bruken, nemlig overnatting. De vil utvikle et hotellkonsept, som skal tiltrekke turister og samtidig åpne det ærverdige bygget for lokalbefolkningen på torvet.

Men planene står i stampe så lenge eiendommen ikke er gjort tilgjengelig for salg av Forsvarsbygg.

Nå har ordfører Siri Martinsen gått helt til toppen av næringskjeden for å få fortgang i planene. Martinsen har bedt om et møte med forsvarsministeren.

– Forsvarsbygg henviste, i sitt svar til oss i sommer, til en strategiplan hvor de skal kartlegge sin egen bygningsmasse. Det skjønner vi at kan bli en omfattende prosess, og her i Fredrikstad er vi utålmodige når det gjelder dette bygget. Derfor ønsker jeg å sette statsråden grundigere inn i Fredriksborgs planer for infanterikaserna – planer som jeg har veldig tro på, forteller ordføreren til Dagsavisen Demokraten.

Fredrikstad-ordfører og leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Siri Martinsen (Ap).

– Stort håp om at statsråden vil lytte

Fredrikstad kommune henvendte seg første gang til forsvarsdepartementet om saken 3. mars, hvor de ber om at Forsvarsbygg og departementet «vurderer avhending av infanterikasernen, uavhengig av pågående utredning om framtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer».

– Forsvarsbygg må ta objektet ut av sin portefølje og legge det ut for salg. Det må ut på det åpne markedet, men kommunen og fylkeskommunen får automatisk forkjøpsrett på statlige bygg. Jeg ser uansett ikke markedet som veldig stort, da bygget vil være en stor kostnad for kjøper, forklarer Martinsen.

I et nytt brev datert 14. september, der Martinsen gjerne stiller til et møte i departementet, men også inviterer forsvarsministeren til en nærmere titt på kaserna sammen med henne, skriver hun:

«Jeg vil igjen understreke viktigheten av framdrift i saken».

Fredrikstad er en by i vekst, noe som gir grunnlag for at Gamlebyen kan bli en aktiv bydel.

—  Siri Martinsen, Fredrikstad-ordfører

Martinsen viser til, overfor Dagsavisen Demokraten, at Fredriksborgs hotellplaner nå er forankret i et flertall i formannskapet.

– I tillegg opplever jeg at det er bred politisk positivitet til prosjektet, også blant dem som ikke er representert i formannskapet. Planene har også skapt et stort lokalt engasjement. Derfor har jeg store forhåpninger til at statsråden vil lytte, sier Martinsen.

– En motor i utviklingen

I flere år har den gamle infanterikaserna i Gamlebyen stått tom. Fredriksborg-direktør Morten Fredriksen vil gjennom investeringsselskapet utvikle 5.600 kvadratmeter til et hotell med nasjonal tiltrekningskraft, fortalte han da planene ble lagt fram i starten av februar, og poengterte:

– Hvis Forsvarsbygg velger å selge kaserna i Gamlebyen, bør den få et innhold som gir noe tilbake til Festningsbyen.

Selskapet Fredriksborg planlegger å bruke mellom 200 og 250 millioner kroner i ombygging av kaserna til hotell - hvis de får kjøpt bygningen.

Ombyggingen Fredriksborg har skissert, anslått å koste opp mot en kvart milliard, gir mellom 70 og 80 rom til hotelldrift, resepsjonsinngang fra Torvgaten og vil åpne bygningen ut mot torvet med uteservering i kasernehjørnet. I bakgården ser de for seg en frodig hage og et lite spa med basseng – uten for høy snobbefaktor.

Fredriksen håpet i februar at en åpning av Gamlebyens nye hotell kan bli en realitet i slutten av 2024 hvis alt går etter planen. Gitt den store investeringen, er Fredriksborg ute etter å kjøpe bygget.

Ordføreren ønsker en overtakelse velkommen.

– Det er et veldig viktig bygg for Fredrikstad kommune, og ny aktivitet der vil være bra for bygningsvernet. Forsvarsbygg har et ansvar som eier i dag, men det mangler vedlikehold etter å ha stått tomt i mange år. Endelig er det noen som ønsker å investere i den gamle kaserna, som vil være en motor i utviklingen av Gamlebyen, mener Martinsen, og legger til:

– Fredrikstad er en by i vekst, noe som gir grunnlag for at Gamlebyen kan bli en aktiv bydel.

Nyeste fra Dagsavisen.no: