Debatt

Mange i Fredrikstad føler en nærhet til Hvaler, men få til Hemsedal

Senterpartiet er garantisten for å oppløse Viken om vi kommer i regjering.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nedleggelsen av Østfold, og opprettelsen av Viken fylke, er trolig en av de aller minst kloke avgjørelsene Høyre- og Frp-regjeringen fattet med KrF og Venstre. Gigantregionen Viken løser ingen problemer, men skaper stadig flere. Jeg kan gi et klokkeklart løfte til alle østfoldinger: Straks Senterpartiet kommer i regjering vil vi oppløse Viken og opprette Østfold.

Høyre, Frp og Venstre har slått sammen både fylker og kommuner med tvang. Partiene forsøker tidvis å latterliggjøre oss som argumenterer for at vi skal respektere folks følelse av tilhørighet. Titt og ofte anklager Høyre meg for å «leve på 60-tallet» når jeg protesterer mot regjeringens sentralisering. Det er mye godt i Norge som jeg ønsker å ta vare på, så Høyres anklager gjør meg lite. Men jeg synes uansett ikke at folks tilknytning, enten det er til sitt eget lokalsamfunn, fylke eller egen kommune, er noe å kimse av eller latterliggjøre.

Vi burde tvert imot være glade for at mange føler et fellesskap knyttet til Østfold. Østfold har vært en viktig og godt fungerende enhet i lang tid. Mange i Fredrikstad føler en naturlig nærhet til Hvaler, men få føler nærhet eller tilknytning til Hemsedal eller Hallingdal. Jeg er veldig glad for at jeg gifta meg med ei fantastisk Fredrikstad- og Østfold-jente. Det føles derimot rart, og noe fremmed, å si at jeg gifta meg med ei Viken-jente.

Det føles rart, og noe fremmed, å si at jeg gifta meg med ei Viken-jente.

—  Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet

Tvangsnedleggelsen av Østfold og opprettelsen av Viken skaper flere problemer, uten å løse et eneste ett. Innbyggertallet på 1,2 millioner er enormt. Den geografiske utstrekningen, fra Svinesund i sørøst til Hemsedal og Geilo i nordvest, skaper også problemer. Et nylig eksempel er at regjeringen innførte samme beredskaps- og smitteverntiltak over hele Viken. Det er vanskelig å forstå hvorfor sportsbutikken i Gol måtte stenge, mens sportsbutikken på Fagernes kunne holde åpent. Store systemer gjør mennesker små. Når samme regler skal gjelde overalt i gigantregionen Viken, får politikken merkelige utslag.

Høyre og Frps stadige press mot større fylker og kommuner skaper ikke bare merkelige vedtak. Det skaper også mer byråkrati. Med større systemer brukes det stadig mer tid på rapporter, kontroll, flere mellomledere, osv.  Byråkratiet i kommunene har vokst raskt under dagens regjering, og har vokst desidert mest i de sammenslåtte kommunene. Ikke minst har alle fylkessammenslåingene ført til unødvendig pengebruk. Milliarder av kroner ble planlagt brukt på fylkeshus. Til tross for at det allerede sto et moderne og fint administrasjonsbygg i Sarpsborg, ville Høyre og Frp at det skulle bygges et nytt fylkeshus i Sandvika til om lag en milliard kroner. Heldigvis fikk Senterpartiet stanset dette sløseriet da vi vant valget i 2019.

Hvor viktig er det egentlig for folk i Moss eller Rakkestad å være i samme fylke som Modum eller Ringerike? Lite tyder på at særlig mange i Moss, Rakkestad eller andre deler av Østfold synes Viken er en god idé. Faktisk viste en meningsmåling nylig at hele 73,7 prosent av Østfolds egne innbyggere ønsker å oppløse Viken for å få tilbake Østfold fylke.

Viken fylke ble tegnet opp av en håndfull personer på et kontor i Oslo. En av dem som satt i rommet da Norge ble delt opp på nytt, og Viken tegnet, var Høyres egen representant fra Østfold, Ingjerd Schou. Schou bærer derfor et hovedansvar for at Viken i dag eksisterer. Selv om Schou ikke lenger vil prate om Viken, forsvarer høyrestatsråd Nikolai Astrup tvangssammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud aktivt.

Norge har fått en regionreform som nesten ingen vil forsvare. Resultatet har blitt helt meningsløse og dypt upopulære regioner. Regionreformen som ble hevdet å skulle være en demokratireform, har blitt så upopulær at partiene selv ikke engang vil snakke om den.

Som folkevalgte er vår viktigste oppgave å lytte til folk. For å kunne representere folk i Norge, må norske folkevalgte vite hva folk i Norge ønsker. Det er smått utrolig at tvangssammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud begrunnes med å gi folk mer makt, når hele reformen er bygd på tvang og overkjøring av det samme folket.

Jeg har et tydelig løfte til alle østfoldinger: Senterpartiet er garantisten for å oppløse Viken om vi kommer i regjering.

Mer fra: Debatt