Debatt

Oppløse Viken – kanossagang for våre politikere

«Det er lett å gjennomskue Høyres strategi. Jo lenger Viken får leve, jo mer får ting satt seg og det blir vanskelig og dyrere å gjennomføre oppløsningen.»

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Uttrykket «Kanossagang» er kanskje ikke like godt kjent av alle. Det var en romersk keiser som hadde gjort noe veldig dumt. Det endte med at han måtte ta føttene fatt og gå den lange veien til Kanossa, hvor paven holdt til, for å be om syndsforlatelse!

Vi ser likhetstrekk i situasjonen omkring Viken fylkeskommune og oppløsning av denne! Våre politikere gjorde samme feil som eierne av fotballens eliteklubber nylig gjorde. De glemte å ta hensyn til grasrota. Så introduserte både politikere og eierne av fotballagene på arrogant vis ferdigtygde konsepter som grasrota ikke ville ha! Enten det skulle gjelde politiske velgere eller engasjerte supportere, så var deres engasjement og betydning ikke forstått eller fullstendig undervurdert! Tro det eller ei – men slik er det faktisk!

Vi Østfoldinger liker ikke slikt – særlig ikke når det gjelder en åpenbart dårlig løsning!

—  Finn Åsmund Johnsbråten, SENIOR NORGE Østfold

De pengegriske eierne av fotballagene måtte gå sin «Kanossagang». Det blir ingen superliga! Nå er det våre politikeres tur, de som opprettet Viken fylkeskommune og tredde løsningen ned over våre hoder. Vi Østfoldinger liker ikke slikt – særlig ikke når det gjelder en åpenbart dårlig løsning! Folk flest forstår ikke «hvorfor!» og heller ikke «hvordan!» Vi savner også større respekt for vår identitet som Østfoldinger – slikt skal man ikke kludre med!

Vi gjorde en henvendelse til politiske partier i Østfold, som er gjengitt i SENIORAVISA den 29. mars – «Oppløse Viken – hva vil de politiske partiene».

Alle de politiske partiene som har svart på vår henvendelse, oppgir at de vil gå inn for å oppløse Viken. Meldingen fra Høyre er klart reservert. De sier at de er for oppløsning av Viken, men at de gjerne kan tenke seg å la den nyetablerte fylkeskommunen få prøve seg et par år til. Samtidig sier de at de helst ville hatt en annen løsning, med bare to forvaltningsnivåer.

Det er lett å gjennomskue Høyres strategi. Jo lenger Viken får leve, jo mer får ting satt seg og det blir vanskelig og dyrere å gjennomføre oppløsningen. Løsningen med to forvaltningsnivåer ville ligge år fram i tid. Det kan være nærliggende å oppfatte disse alternativer som bevisste forsøk på trenering!

InFact gjennomførte en undersøkelse som ble gjengitt i Fredriksstad Blad den 25. september 2020. De spurte folk i Østfold om hva de mente om nyskapningen Viken. 78,9 prosent svarte at de ikke ville ha den!

NRK gjenga den 22. april en undersøkelse også gjennomført av InFact. Undersøkelsen gjelder hele Viken. Den viser at 73 prosent av de spurte i Østfold vil løse opp storfylket. God overensstemmelse mellom de to undersøkelsene!

Med den kunnskap som nå foreligger om folkeviljen, kan vi vanskelig forstå noe annet enn at politikerne vil måtte gjennomføre sin «Kanossagang» – også Høyre!

Mer fra: Debatt