Norge inn i FN-toppen

Etter en 13 år lang valgkamp og mange investerte millioner, ble det onsdag kveld klart at Norge får plass rundt maktens runde bord i New York i 2021.

Sammen med Irland er vi nå klare for en plass i Sikkerhetsrådet i FN. Det er en spennende mulighet for Norge, som ikke har vært representert i rådet siden 2002.

Regjeringen har hatt solid støtte i Stortinget for sine ambisjoner om å sikte mot FN-toppen. Bare Frp har vært høylytte motstandere. Partiets Christian Tybring-Gjedde og Sylvi Listhaug har begge snakket i store bokstaver om hvor uklokt det er. Taburetten koster norske skattebetalere dyrt, og vi kommer i en storpolitisk skvis, hevdes det.

Partiet står som alltid for sneversyn.

Les også: Plassen i sikkerhetsrådet: Norge har brukt 29 millioner på kampanjen

President Roosevelts ord «Look to Norway» ble et kjent motto under andre verdenskrig. Vi ble da et symbol på den lille nasjonens rettferdige kamp mot overmakten. Norge sto sentralt da FN ble etablert etter krigen. Trygve Lie fra Oslo var verdensorganisasjonens første generalsekretær, og skaffet tomta på Manhattan der FN-bygningen står i dag.

Norge har en sterk og stolt tradisjon knyttet til FN. Denne pondusen av troverdighet kan fortsatt brukes.

I dag trenger et svakt FN sterke støttespillere. Norge har alltid vært en markant tilhenger av FN. Vi kan fortsatt tjene som et internasjonalt symbol på den lille nasjonens rettferdige kamp. Vi tror Norge, med sine få mennesker og perifere plass i verden, har alt å tjene på å sitte ned med sikkerhetsrådets mektige medlemmer.

Les også: – Hvis Trump blir gjenvalgt, blir det forferdelig krevende for Norge

Der kan vi tjene våre egne utenrikspolitiske interesser, men også andre små lands interesser og bidra til at dagsorden ikke dikteres av stormaktene.

Ja, Norge vil kunne måtte stå opp mot mektige aktører. Det kan koste oss å ha prinsipper om demokrati og menneskerettigheter, om internasjonal orden, sikkerhetspolitikk, krig og fred. Men det er en øvelse Norge har god trening i.

Vi har tillit til at vår regjering og våre diplomater vil bidra til å styrke FN, og gjøre mye ut av våre to år i Sikkerhetsrådet. Vi forventer at Norge forblir en tydelig og uredd stemme.