Dagsavisen mener

Uverdig svekkelse

Fødetilbudet blir ytterligere svekket når ABC-enheten i Oslo legges ned. Det er ikke velferdsstaten verdig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Å føde barn er noe av det farligste en kvinne gjør i løpet av sitt liv. Trygge rammer, gode fagfolk, medmenneskelighet og stressenkende tiltak kan bidra til å gjøre opplevelsen så god som mulig for den fødende og det nye livet som kommer til verden.

I den sosialdemokratiske velferdsstaten Norge blir det stadig mindre plass til slike hensyn. 4. mars er siste dag åpningsdag for ABC-enheten på Oslo universitetssykehus. Med det svekkes et fra før av hardt presset fødetilbud.

Vi er i ferd med å legge ut på en skummel vei: Mot et todelt helsevesen

ABC-enheten tilbyr svangerskapskontroller fra uke 32 og barselomsorg i samme avdeling, med samme personale. Under fødselen benytter ABC-enheten naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for å føde i vann for å gjøre opplevelsen så god som mulig.

Onsdag fortalte Dagsavisen om Julie Valsø som var så traumatisert etter sin første fødsel at hun ikke ville bli gravid igjen. Hennes andre fødsel, på ABC-enheten, var en helt annerledes opplevelse: «Jordmødrene på ABC-klinikken hadde tid til å hjelpe meg og jeg følte meg mye, mye tryggere».

Dette har vi altså ikke lenger råd til å tilby vordende mødre. Nedleggelsen av tilbudet skjer til tross for at retningslinjene for fødselsomsorg slår fast at Norge skal ha en differensiert fødselsomsorg. Og det skjer på toppen av rasering av fødetilbudet mange steder i landet.

Kampanjer og aksjoner som Barselsopprøret, Bunadsopprøret og #jegføderikkealene har lenge forsøkt å hindre utviklingen mot dårligere fødetilbud. De taler for døve ører.

Utviklingen er ikke den sittende regjeringens ansvar alene. Helseminister Bent Høie (H) i Solberg-regjeringen la ned fødetilbudet i Kristiansund og varslet flere nedleggelser, på tross av advarsler og protester. De siste 60 årene er det lagt ned rundt 60 fødetilbud i Norge.

Før jul publiserte Dagsavisen en serie saker om konsekvensene av sommerstengte fødestuer i Nord-Norge. Situasjonen er dramatisk, både for den enkelte som skal føde og for samfunnet.

Situasjonen blir ikke bedre av at regjeringen ikke har hensyntatt prisøkningen i helsebudsjettet for i år. Resultatet blir uvilkårlig kutt i en rekke tilbud. Helse-Norge er i krise.

Jordmødre fra ABC-enheten varsler nå at de vil opprette et privat tilbud. Det viser hvilke skummel vei vi er i ferd med å legge ut på: Mot et todelt helsevesen. Det er ikke velferdsstaten Norge verdig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener