Kommentar

Det er ikke krise at ABC-klinikken forsvinner

Men det kan være begynnelsen på fremtidens todelte fødselsomsorg.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For snart ett år siden kom sønnen min til verden. Han ble født på en vanlig fødestue på Ullevål sykehus – uten stearinlys, badekar eller akupunktur. I stedet var det igangsettelse, elektrode på hodet, epidural og målinger av blodsukker annenhver time. Det var en såkalt risikofødsel, og den kunne aldri ha skjedd på ABC-klinikken.

Sønnen min kom trygt til verden. Det er det viktigste. Nest viktigst: jeg følte meg helt trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen. Selv om den startet på akuttmottaket til fødestua fordi alle de vanlige fødestuene var opptatt. Til tross for at jeg fikk ny jordmor noen få timer etter fødselen startet. Og selv om jeg hadde så vondt at jeg brølte av smerte. Jeg hadde visstnok flaks. Jordmoren min kunne stort sett være inne hos meg gjennom hele fødselen. Hun er min store helt. Natten før måtte hun løpe mellom tre fødende kvinner på tre ulike fødestuer. Naturlig nok fikk de kvinnene mindre oppfølging enn meg. Hvem vet om de hadde kompliserte fødsler eller ikke.

Fødselsomsorgen i Norge skal være beviset på at velferdsstaten fungerer.

ABC-klinikken var et nydelig tilbud som sikkert har hjulpet en del med fødselsangst, men det var hovedsakelig et tilbud for de aller heldigste i Oslo. For å kunne føde på ABC-klinikken, der de har badekar, akupunktur, hvor de streber etter at du skal ha din egen jordmor som følger og hjelper deg under hele fødselen, må du være tilnærmet helt frisk. Førstegangsfødende og over 36 år? Glem det. Svangerskapsdiabetes? Ikke snakk om. Revnet du litt mye sist? Kanskje ikke. Har du noen som helst grunn til å frykte at barnet ditt ikke er helt frisk? Aldri i verden.

I en ideell verden, hvor man ikke måtte prioritere, hadde ABC-klinikken bestått. Det er lett å tenke at man ikke trenger å kutte et gode i fødselsomsorgen i et velferdssamfunn som vårt. Men at ABC-klinikken ble nedlagt er bare symbolsk viktig.

Vi bør ikke demonstrere mot nedleggelsen av ABC-klinikken. Det brenner langt mer i fødselsomsorgen i resten av landet. Det er her den store helsepolitiske skandalen ligger.

Jordmødre på Ullevål sykehus forteller til NRK at de ikke rekker å gå på do eller spise. Har de mensen, blør de igjennom bindet. Til sommeren stenger enda flere fødestuer. Det rammer fødende utenfor Oslo aller hardest. Dagsavisen har i flere reportasjer fortalt dramatiske fødehistorier til kvinner bosatt i Nord-Norge. Som Ingrid som måtte kjøre to timer alene med sitt døde barn i magen. Eller Silje som etter fødselen ble stroppet fast og fraktet på båre til nærmeste sykehus en time unna. Og som politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, påpeker, varslet ansatte ved Kvinneklinikken i Bergen om farlig lav bemanning i 2019. I fjor holdt det på å gå galt under nesten 100 fødsler på Vestlandet.

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Det dør ikke barn under fødsler i Norge, ble jeg fortalt av jordmor da jeg var gravid. Det er heldigvis fortsatt nesten sant. I 2020 døde to babyer i Møre og Romsdal. Hadde de fått forsvarlig helsehjelp, kunne de ha overlevd, konkluderte fylkeslegen. Heldigvis gikk det bra med 52.979 fødsler i Norge det året. En forskergruppe konkluderte nylig med at det er tre ganger så mange kvinner som dør i graviditet og fødsel enn de offisielle statistikkene viser. Å føde i Norge skal være trygt, for kropp og sjel.

Hvordan helsemyndighetene skal klare å dimensjonere bemanning opp mot antall forventede fødsler, er et regnestykke for samfunnsøkonomene i Helsedirektoratet. Problemet er i hvert fall ikke at norske fødestuer er overbemannet. Ingen jordmødre tvinner tomler.

Fødsler er ikke samlebånd. Derfor bør ABC-klinikken bestå, argumenterer Aida Leistad Thomassen, styreleder i Barselopprøret. Med kritisk jordmormangel og vanskeligheter med å treffe riktig på bemanning, blir det fort samlebånd – for de aller fleste fødende, i de fleste norske byer.

Flere av jordmødrene som jobbet på ABC-klinikken, skal nå starte en privat fødeklinikk. Da snevres fødetilbudet for de heldigste i Oslo enda mer inn. Nå må du kunne betale for deg også. Velkommen til fremtidens todelte fødselsomsorg. Dette private fødetilbudet vil, i motsetning til ABC-klinikken, ikke ligge i samme bygg som de andre fødestuene på Ullevål. Og kvinner som betaler for seg kan ikke bli trillet over gangen om det går skikkelig galt. Hvor stort press dette kommer til å legge på den allerede pressede fødselsomsorgen i Oslo, er vanskelig å forutse.

Fødselsomsorgen i Norge skal være beviset på at velferdsstaten fungerer. Privilegerte skal ikke føle et behov for å kjøpe en bedre fødselsopplevelse enn det offentlig har å tilby. Da mister vi de beste jordmødrene. For at det ikke skal skje, må det utdannes flere, og de må få bedre betalt og bedre vilkår. Vi som har hatt en god fødsel vet dette: det fortjener de.

Ramaskrik for at ABC-klinikken nedlegges er rimelig navlebeskuende. Det var et tilbud for de heldige få i Oslo. Resten av landet må vi aldri slutte å stå på krava for.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen