Debatt

Det knyter seg i livmoren min

Jeg er 32, har høyere utdanning og bor like ved Ullevål hageby. Hva i all verden har det å si for mine behov under fødsel, sykehusdirektør?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
  • Les bakgrunnen for kommentaren her.

Jeg er både sjokkert og provosert etter å ha lest om utspillet til direktøren ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth, i forbindelse med den plutselige avgjørelsen om å helgestenge den jordmorstyrte ABC-klinikken ved Ullevål sykehus.

I et lukket møte i august med tre venstrepolitikere, blant annet Marit Kristin Vea, kunne han meddele at «Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdannelse fra Ullevål Hageby».

Kommentaren er ikke bare direkte kvinnefiendtlig og ekkel, men også sterkt urovekkende når avsenderen er direktøren for et av landets største sykehus og helseinstitusjoner.

Oda Weider-Krog med et av sine barn.

Inntil nå har jeg opplevd at deres hovedformål har vært å gi best mulig omsorg og medisinsk bistand. At direktør Bjørnbeth besitter negative holdninger om brukernes utdanningsbakgrunn, som her brukes direkte mot kvinnen, sår tvil om hva de egentlig søker å oppnå.

Som en 32 år gammel kvinne med høyere utdanning og bosted et steinkast fra Ullevål hageby stiller jeg meg flere spørsmål etter direktørens nedlatende kommentar.

Hva har min utdannelse å si for hva slags behov jeg har knyttet til barnets fødsel? Hvorfor retter han fokus på adressen fremfor kvinners genuine ønske om å føde på ABC-klinikken?

Bjørnbeth mener at prioriteringen og oppmerksomheten rettes mot feil gruppe fødekvinner, fordi det «kun» er fem prosent som føder ved ABC-klinikken. Han argumenterer med at gruppen kvinner på 95 prosent er sammensatt med mange ulike behov, med størst nødvendighet for oppmerksomhet fra sykehusets side.

Etter selv å ha vært gjennom to helt forskjellige fødsler mener jeg at alle fødsler og kvinner skal være likestilte og få like mye oppmerksomhet.

Oda Weider-Krog, tobarnsmor, programleder og pedagog.

Et annet spørsmål det er verdt å stille seg er når det ble akseptert å forskjellsbehandle kvinner som skal føde, eller å frata gravide sine grunnleggende rettigheter rundt egen fødsel?

Noe vi alle vet, sykehusdirektøren inkludert, selv om han kanskje ikke liker sannheten, er at ingen fødsel, baby eller mor er like. Derfor trenger og fortjener kvinner å få tilpasset oppfølging, omsorg og fødetilbud, uavhengig av hvor i landet de føder og på hva slags fødselsavdeling barnet kommer til verden.

Det er direkte feil å påstå at verken politiske partier, media eller samfunnsdebattanter retter tilstrekkelig oppmerksomhet mot kvinnene som trenger fellesskapets innsats mest, og samtidig undergrave kvinnene som av ulike grunner ønsker å føde på ABC-klinikken.

Organisasjoner som «Bunadsgeriljaen», «Barselopprøret» og «Landsforeningen 1001 dager» har i flere år forsøkt å fange sykehusenes oppmerksomhet, alle tre med et engasjement for å skape en bedre og mer helhetlig svangerskaps, fødsel -og barselomsorg landet over.

Hadde Bjørnbeth ønsket å tilrettelegge for et slikt tilbud på Ullevål sykehus ville det aldri ha vært nødvending å hastestenge ABC-klinikken. Det finnes mengder med dokumentasjon på hvor svakhetene ligger og hva som må gjøres for å både ivareta jordmødrene, de ulike fødeavdelingene og familiene.

I stedet for å lytte til hva kvinner faktisk ønsker seg når de skal føde, går en av helseforetakenes mektigste med stor påvirkningskraft ut og kaller kvinner kravstore når de ytrer egne behov rundt det mest sårbare de skal gjennom.

Nok en gang bekreftes mistanken min om at sykehusene og fødeavdelingene er med i effektiviseringsdragsuget! Her er hver fødsel butikk, samlebånd og fortjeneste – så langt vekk fra hva en fødsel egentlig er at det knyter seg i livmoren min.

Å verdsette og prioritere den enorme jobben og påkjenningen hver eneste kvinne går gjennom når hun bærer frem et nytt liv er å investere i folkehelsen, og folkehelsen er fremtiden!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt