Debatt

Det henger ikke på greip

Sykepleierstudenter er helsepersonell. Så hvordan havnet vi på utsiden av prioriteringene?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Til Bent Høie og Henrik Asheim,

Jeg har skrevet til - men også om dere før, når det gjelder deres samarbeid og hvordan sykepleierstudenter påvirkes av det. Nå har det seg slik at sykepleierstudenter nok en gang havner mellom to stoler, denne gangen når det gjelder å vaksinere seg mot koronaviruset.

Hva må til for å få vaksinen?

Må man være gammel eller ung? Være kritisk helsepersonell, eller ha underliggende sykdom? Eller handler det i bunn og grunn om å rope høyest for å få vaksine? Til sistnevnte sier de fleste nei. Men det er også noen av de som sier ja – at det handler om å rope høyest. En ting er sikkert, og det er at det er store forskjeller for hvordan vaksineringen foregår rundt omkring. Naturlig nok, med tanke på hvor forskjellig situasjonen er fra sted til sted.

Hvorfor har vi vaksineringsrekkefølge?

Jo, fordi det ikke er nok vaksiner til hele befolkningen, eller nok helsepersonell til å sette disse vaksinene på en og samme tid. Slik er det, og det er den brutale virkelighet. Derfor har eksperter laget en rekkefølge med nøye vurderinger for hvem som skal prioriteres først - og sist.

Jeg har forståelse for - og respekterer at det må være en rekkefølge. Rekkefølgen er nøye utarbeidet, og den tar for seg hvem som skal vaksineres, og tidsperspektiv for når befolkningen skal være vaksinert. I tillegg finnes det vaksineveileder som sier noe om hvor mange vaksiner som skal til helsepersonell av de vaksinene som sendes ut.

Dersom man skal anse det som står i Helsepersonelloven som noe man lytter til, er sykepleierstudenter helsepersonell. Så hvordan havnet vi på utsiden av prioriteringene? Om man skal sikre fremtidens helsevesen må sykepleierstudenter prioriteres i vaksinerekkefølgen.

Norge mangler i dag ca 6000 sykepleiere. Dermed kan det da ikke være helt feil av meg å tenke at sykepleierstudenter bør prioriteres før andre student- og aldersgrupper?

La oss ta et eksempel som viser hvordan vaksineringsrekkefølgen fungerer i dag med en sykepleierstudent på 26 år og en økonomistudent på 24 år. Sykepleierstudenten skal, som en del av obligatorisk undervisning, ut i praksis – ansikt til ansikt med covid-19, og vil ikke få tilbud om vaksine først. Økonomistudenten på 24 år, som samfunnet lurer på om vil klare å holde seg til et gitt antall nærkontakter, skal derimot få tilbudet før sykepleierstudenten.

Det kan ikke bare være jeg som mener dette ikke henger på greip.

Er det da viktigere at økonomistudenten skal få vaksine for å bli sosial, enn at sykepleierstudenten som MÅ møte pasienter får vaksine? Og om det ikke alt er tydelig nok; vi snakker her om to grupper mennesker hvorpå noen kan velge å være nærkontakt med anbefalt antall mennesker, og noen som ikke har dette valget om de vil fortsette i studiet mot å bli del av en sårt trengt yrkesgruppe.

Kjære Bent Høie, jeg vet du gjør så godt du kan. Men her er jeg ikke overbevist om at den skisserte løsningen sender de beste signalene. For signalene det sender undergraver behovet du selv sier vi har for sykepleiere. Og kanskje vi da bare skulle pauset utdanningen av sykepleiere da, Asheim, bare en liten stund liksom – vi er jo tross alt fortsatt i en pandemi, og SÅ viktig er det tydeligvis ikke at vi sikrer fremtidens helsevesen akkurat nå.

Her må noen snart ta ansvar, og «noen» - det er dere to, det!