Politikk

Reagerer på frivillige Osloprøver: – Vi trenger mer kunnskap om hvordan det står til med våre elever, ikke mindre

Oslo Høyre er bekymret for elevenes faglige utvikling under pandemien, og mener det er på høy tid at de frivillige Osloprøvene blir obligatoriske igjen.

– Pandemien har gjort at behovet for informasjon om hvordan elevene gjør det på skolen har blitt enda større enn tidligere, sier Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson for Oslo Høyre.

Kaan Inan og partifelle Mathilde Tybring-Gjedde mener skolene er avhengige av kartleggingsprøvene for å vite hvordan de enkelte elevene ligger an, og for kunne gi dem tilpasset undervisning i etterkant av prøvene. De frykter at ungdomsskolene i Oslo nå risikerer å ta imot tusenvis av 8.-klassinger etter sommerferien med svært ulike faglige ferdigheter og behov, uten å vite hvordan de ligger an.

Dette mener Oslo Høyre må gjøres:

  • Alle prøvene byrådet har fjernet må gjeninnføres.
  • De sju Osloprøvene må bli obligatoriske. Siden 2015 har kun naturfag vært obligatorisk.

Vil ha objektive prøver

– Finnes det ikke andre måter enn Osloprøvene og andre prøver for å kartlegge hvordan elevene ligger an i de ulike fagene?

– Det er klart det finnes andre måter å vurdere elevens ferdigheter på, men disse prøvene er de eneste objektive vurderingene vi har av alle typer elever. Med disse prøvene kan vi måle elevenes framgang fra år til år etter samme kriterier, og sammenligne skole til skole og i forhold til gjennomsnittet, sier Inan.

Mathilde Tybring-Gjedde sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og mener frivillige prøver og mindre tester er helt feil oppskrift for å lykkes på skolen.

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan det står til med våre elever, ikke mindre. Høyre er bekymret for at mange elever henger etter i lesing og regning etter ett år med pandemi. Vi vet at det har vært store forskjeller i læring og undervisning mellom skolene og mellom klassene. Disse forskjellene forsvinner ikke ved at byrådet gjør kartleggingsprøvene frivillig og lukker øynene, sier hun.

De to mener prøvene i 7. klasse er særlig viktig for å sikre en trygg og god overgang for elever som begynner på en ny skole.

– Det skal gi skolene mulighet til å forberede god undervisning. Det gir også Oslo kommune et verktøy for å finne ut hvilke skoler som har større utfordringer, og veilede og støtte skolene, sier Inan.

Et vanskelig år

Tybring-Gjedde mener pandemiåret har gjort det ekstra utfordrende for lærere og rektorer å følge med på hvordan elevene ligger an.

– Selv Arbeiderpartiet har gått ut i Dagsavisen og etterlyst kartlegging av kunnskapshullene i Osloskolen som følge av pandemien. Jeg tror vi skal være såpass ærlige å si at vi vet at vi har gått glipp av mye, men ikke hvor mye, og den informasjonen trenger vi.

Men på tross av pandemiens effekt på skolen, peker hun på at gult nivå den siste tiden ville gjort det fullt mulig å gjennomføre osloprøvene i lesing, regning og naturfag for 4. og 7. klasse.

– Alle barn fortjener å få de verktøyene de trenger for å lykkes senere i livet. Det mest usosiale man kan gjøre er å stenge døren til klasserommet og gamble på at elevene lærer det de skal, sier hun, og legger til:

– Det er urovekkende at byrådet ikke forstår verdien av å vite hvordan elevene ligger an og følge opp. Det betyr at elevers resultater blir mer avhengig av deres bakgrunn, skolen de går på og læreren de får. Ingenting er mer usosialt enn å la kunnskap og utdannelse bli et sjansespill, sier Tybring-Gjedde.

Da Osloprøvene ble frivillige i 2015, kartla Utdanningsetaten hvor mange skoler som valgte å ikke gjennomføre den første frivillige osloprøven som sto for tur – Osloprøven i digitale ferdigheter for 10. klasse. Ifølge Aftenposten valgte kun tre skoler å ikke gjennomføre prøven.

– Hvis tendensene er de samme i år, er dette da egentlig et problem?

Jeg har stor tiltro til at de aller fleste rektorer velger å gjennomføre Osloprøvene, selv om byrådet gjør dem frivillige. Problemet er likevel at vi får enkeltskoler som ikke gjennomfører disse, og som dermed heller ikke blir fulgt opp av kommunen. Over tid blir dette er en oppskrift på større forskjeller mellom enkelte skoler som faller utenom.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for oppvekst- og kunnskap, som ikke hadde anledning til å kommentere saken i denne omgang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Nyeste fra Dagsavisen.no: