Debatt

Skolen som lokalt kulturhus – for hvem?

Hvor skal frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som Ung i Kor Oslo samle barn fra hele byen om vi ikke kan være på skolene?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Oslo synger over 3500 barn i kor. Dette er alt fra skolekor, kirkekor, kulturskolekor og andre privat organiserte kor.

I løpet av et år tilbyr Ung i Kor Oslo aktivitet til omtrent 1000 barn fra hele Oslo som samles om et felles mål, synge og skape noe sammen. Slike kortreff arrangeres av Ung i Kor Oslo. I en by som Oslo med stort mangfold og ulike økonomiske forutsetninger er barnekor en ypperlig måte å jobbe med inkludering på. Det er et lavterskeltilbud som krever lite forkunnskaper og koster lite.

Forskning viser til at tidlig samarbeid barn imellom danner grunnlaget for senere forståelse for andres kultur, som igjen skaper et samfunn med mindre klasseskille.

Utfordringen er ikke å rekruttere deltakere, men å få tilgang til et sted å være.

Fra lørdag til søndag var 250 barn på kortreff på Berg skole. Det hele ble avsluttet med en storslått konsert med nesten 600 tilhørere i salen.

Det var med tungt hjerte at over 100 barn måtte avvises til årets treff, og nå kan det være slutt for alle.

De siste årene har det blitt vanskeligere og vanskeligere å låne skoler til disse arrangementene. Ideen om skolen som lokalt kulturhus ser dermed ikke ut til å fungere i Oslo. Det var bare så vidt at vi fikk landet lokaler til helgens treff.

I søken etter skoler til dette todagers-arrangementet, brukte vi nesten tre måneder på å få ett ja. Kun få timer etter første henvendelse tikket det inn avslag fra 70 skoler. Noen hadde tatt seg litt tid til å begrunne svaret, de fleste sa bare kort og godt; Nei. De resterende avslagene kom inn i løpet av få dager.

Våre arrangementer krever ikke mye av et skolebygg; klasserom til å sove og øve i, gymsal eller flerbrukshall til konsert, og på overnattingsarrangementer trenger vi tilgang til et kjøkken der vi kan servere brødmat.

Fordi det offentlige ønsker at lokaler som skoler skal kunne benyttes av frivillige organisasjoner finnes Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. I forskriften står det spesifisert at avslag skal begrunnes, noe de færreste skoler tok seg tid til. Man kan spørre seg om forskriften har noe fore når vi blir avvist av 89 skoler.

Hvor skal frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som Ung i Kor Oslo samle barn fra hele byen om vi ikke kan være på skolene?

Vi har lærelystne barn, vi har proffe instruktører, det eneste vi trenger er åpne dører!

Mer fra: Debatt