Bergen

Bombarderes med tilbud om hjelp, men «Lars» kan ikke ta imot: – Risikerer å miste stønaden

Donasjoner regnes som inntekt, som da trekkes fra sosialhjelpen.

BERGEN (Dagsavisen): Siden han sto frem i Dagsavisen forrige uke, har støtteerklæringene strømmet på til alenefaren «Lars» i Bergen. Flere titalls ønsker også å hjelpe ham og datteren, og tilbyr å sende gaver og penger før jul. I e-poster til Dagsavisen etterlyser de kontaktinformasjon til den anonymiserte bergenseren.

«Er det mulig å sende et lite bidrag til datterens julegave?»

«Jeg vil gjerne vippse over en tusenlapp til Lars.»

«Det er første gang jeg rekker ut hånden på denne måten, men syns det er urettferdigheter der ute som er unødvendig firkantet!»

«Jeg har tidligere slitt økonomisk og vet hvor tøft det er. Ønsker dermed å hjelpe med litt støtte til Lars om han vil ta i mot?»

– Kan ikke ta imot

Selv om han er svært takknemlig og rørt av folks gode intensjoner, har Lars bestemt seg for å takke nei til samtlige tilbud.

– Jeg syntes engasjementet fra de som vil hjelpe er helt fantastisk, men det skaper faktisk nye problemer dersom jeg tar imot hjelp fra noen, sier han, og forklarer hvorfor:

– Da risikerer jeg at det kommer et nytt vedtak fra Nav der de reduserer stønaden de kommende månedene, som følge av at jeg har mottatt penger de regner som inntekt.

Vurderingssak

I rundskrivet til hvordan lov om sosiale tjenester skal forstås, heter det at egne midler må være oppbrukt før man har rett på sosialhjelp. Egne midler omfatter blant annet bankinnskudd, formue, pengegaver og gevinster.

Dagsavisen har spurt enhetsleder for sosialtjenesten ved Nav Årstad, Marith Hildal, om Lars risikerer stønaden dersom han takker ja til gavene.

– Som utgangspunkt skal økonomisk sosialhjelp være et økonomisk sikkerhetsnett for de som ikke har andre muligheter. Dersom en får innskudd fra andre i form av penger kan dette regnes som «andre muligheter», men dette er en vurdering i hver enkelt sak. Dersom en stønadsmottaker får pengegaver, vil Nav foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak om beløpet vil få innvirkning på utmåling av økonomisk sosialhjelp, svarer Hildal, og fortsetter:

– Det skal tas særlig hensyn til barns behov, noe som er aktuelt i dette tilfellet. Det skal tas hensyn til markering av høytider og merkedager, Bergen kommune vurderer årlig om mottakere av økonomisk sosialhjelp skal innvilges ekstratilskudd til jul.

Trukket for statlig støtte

Alenefaren mottok dagpenger ut september og måtte deretter over på sosialstønad. Der fikk han innvilget livsopphold, dekning av strøm, husleie og barnehage. Men da en etterbetaling av bostøtte fra Husbanken kom i oktober, ble han trukket i sosialhjelp. Årsaken var at Nav regnet det som inntekt for oktober, selv om bostøtten var ment til husleien i september.

Den uventede avregningen gjorde at han fryktet for hvordan julen med datteren ville bli, med bare 5.000 kroner på kontoen i starten av måneden.

– Vi får se hva vi får til for 5.000 kroner, om jeg får kjøpt en gave til henne i det hele tatt. For de 5.000 skal også dekke 14.000 i fast utgifter som strøm og husleie. Hvordan jeg skal få det til, aner jeg ikke, fortalte han.

Samtidig varslet Nav at sosialhjelpen også ville bli kuttet i desember, på grunn av en ekstraordinær strømstøtte på 2.000 kroner fra Husbanken.

Feiltrekk

Men strømstøtte-trekket viste seg å være i strid med et bystyrevedtak.

– Flertallet i bystyret i Bergen har besluttet at sosialhjelp ikke skal avkortes mot ekstra bostøtte eller andre ekstraordinære utbetalinger fra staten. Vi er nå gjort oppmerksom på at det har forekommet slike avkortinger, og disse retter vi selvfølgelig opp i, uttalte sosialbyråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) til Dagsavisen forrige uke.

Hvor mange dette gjelder, og hvor mye som eventuelt må tilbakebetales er ennå ikke avklart.

Oppfordrer til hjelp

Lars har brukt helgen på å lese gjennom alle e-postene som Dagsavisen har fått fra lesere som vil hjelpe.

– Siden situasjonen er som den er, og jeg ikke er sikker på hvilke reaksjoner eller konsekvenser det vil få for min datter, velger jeg å ikke svare på noen henvendelser om hjelp. Jeg ber om forståelse for det.

Men han håper hjelpen han ikke tar imot, kan komme andre til gode.

– Se på naboen din, se på en venn, se på noen i familien din du kanskje ikke snakker med så ofte. Se på noen på bussen eller Bybanen, oppfordrer han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen