Bergen

Da Nav så at «Lars» hadde fått etterbetalt bostøtte, stoppet de utbetalingene

En måned før jul fikk alenefaren beskjed om at han ikke får penger til verken strøm eller barnehage.

(BERGEN) Dagsavisen: – Jeg har litt over 5.000 kroner på kontoen nå. I dag skal husleien på over 12.000 betales, og jeg aner ikke om jeg får penger i desember en gang, sier «Lars» til Dagsavisen.

Mannen i 40-årene er alene med en fire år gammel datter. Av hensyn til henne ønsker han ikke å stå frem med navn eller vise ansiktet sitt. Men han vil gjerne få frem hvordan julen vil bli for de to.

– Vi får se hva vi får til for 5.000 kroner, om jeg får kjøpt en gave til henne i det hele tatt. For de 5.000 skal også dekke 14.000 i fast utgifter som strøm og husleie. Hvordan jeg skal få det til, aner jeg ikke, sier han oppgitt.

Kom på etterskudd

Lars er relativt fersk sosialhjelpmottaker. I to år fikk han dagpenger, men lyktes ikke å finne seg ny jobb. I september fikk han utbetalt sin siste rest med dagpenger og måtte søke sosialstønad fra måneden etter. Samtidig fulgte han råd fra Nav om å søke bostøtte hos Husbanken. Der fikk han innvilget 4.700 kroner for september.

– Men disse fikk jeg først etterbetalt i slutten av oktober, og jeg var da halvannen måned på etterskudd for husleien.

Småbarnsfaren trodde da at han skulle komme ajour med den forfalte husleien, men slik gikk det ikke. For han hadde fått et vedtak om sosialstønad som skulle dekke det han manglet til livsopphold, strøm, husleie og barnehage fra måned til måned. Da Nav fikk opplysninger om bostøtten, trakk de støtten til strøm og barnehage.

– Jeg forsøkte å forklare dem at bostøtten jeg hadde fått gjaldt for september, men Nav svarte at siden den var utbetalt i oktober så måtte den trekkes fra oktoberutbetalingen. At det var en etterbetaling, og jeg lå på etterskudd, spilte ingen rolle for dette regnestykket.

– Blir tvunget til kriminalitet

Ikke bare fikk det konsekvenser for utbetalingen i oktober, men også for november. I vedtaket skriver Nav at stønaden for strøm og barnehage stoppes til og med november. Samtidig varsles det at Lars kan regne med trekk i desember også.

«Du vil få ekstra utbetaling av Husbanken 20. november til strømutgifter med kroner 2.000, i tillegg til den vanlige bostøtten. Dette vil regnes som inntekt for desember, dersom du søker på nytt om sosialhjelp fra desember. Dette til orientering.» heter det i brevet fra Nav Årstad Sosialtjeneste.

– Da gjelder plutselig ikke regelen om at fratrekk skal være i den måneden utbetalingen skjer. Hvor er logikken i dette? Vedtakene deres er ubegripelige, sier han hoderystende.

Lars trekkes i sosialhjelp etter han fikk etterbetalt bostøtte fra husbanken

Foreløpig har han ikke fått svar på sin søknad om at sosialhjelpen fortsetter i desember. Om kort tid forfaller den ene regningen etter den andre. Hvordan han skal få økonomien til å gå rundt fremover, aner han ikke.

– Enten må jeg begynne å smugle dop, eller selge kroppen min. Du blir jo tvunget til kriminalitet om du skal klare å overleve på dette.

– Som lønn fra september

Enhetsleder for sosialtjenesten ved Nav Årstad, Marith Hildal, forklarer trekket med at hovedregelen for sosialhjelp er at den reduseres dersom mottakeren har egne midler eller inntekter.

– Vi har regnet dette som inntekt i oktober, fordi det er på dette tidspunktet han har hatt midlene tilgjengelige. Vi gjør som hovedregel også denne vurderingen hvis en person får utbetalt lønn i oktober for arbeid som er utført i september, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Hun påpeker at bostøtte fra Husbanken alltid utbetales etterskuddsvis, og i Lars sitt tilfelle vurderte de om det foreligger særlige grunner til at de ikke skulle regne bostøtten som oktoberinntekt. Det gjorde det imidlertid ikke, ifølge Hildal.

– Det skal alltid være en individuell vurdering i hver sak og det er det også gjort i denne aktuelle saken. Alle enkeltvedtak kan påklages og dersom saken ikke omgjøres i første instans, så vil saken og alle dokumenter oversendes til Statsforvalteren, skriver hun videre.

Hvorfor den ekstra strømstøtten trekkes måneden etter utbetaling, kan ikke Hildal uttale seg om, da det er et politisk tema i byrådsavdelingen per i dag.

Ville ikke øke minstesatsene

De nasjonale satsene for livsopphold til aleneforeldre med ett barn under fem år er på 9.900 kroner. Kommunene kan selv velge om de vil legge seg på samme beløp. I Bergen kommune er satsen på 11.750 kroner. Utgifter til husleie og barnepass kommer utenom livsoppholdet.

I Dagsavisen mandag sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at regjeringen ikke ville øke minstesatsene til Nav, men at dette kunne komme til å endre seg.

Denne uken ble regjeringen og SV enige om statsbudsjettet for neste år, der det kom flere økninger for dem som har minst. Blant annet økes bostøtten og utbetalingene til minstepensjonister og uføre. Men ingenting til sosialhjelp.

Lars er redd julefeiringen vil bli en skuffelse for datteren.

– Jeg må prøve å unngå at hun skjønner hvordan ting er stilt, men det kan godt hende at hun merker det. Hva hun ønsker seg til jul, vet jeg ikke ennå, så jeg har ikke kjøpt noen gave til henne foreløpig. Men mest sannsynlig må jeg skuffe henne. For jeg må prioritere mat. Det hjelper ikke med en julegave om du ikke har mat.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: