Økonomi

Renten økes før jul

Norges Bank mener renten forblir på dette nivået en god stund framover, men utelukker ikke høyere eller lavere rente.

Sentralbanken øker altså renten en siste gang før vi skriver 2024. Det betyr at de har økt renten ved hver mulige anledning, bortsett fra i november.

Nå er styringsrenten på 4,50 prosent − opp 0,25 prosentpoeng.

Slik komiteen i Norges Bank vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund framover.

− Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,50 prosent en god stund framover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Sammenlignet med forrige pengepolitiske rapport er prognosen for styringsrenten lite endret den nærmeste tiden, men ligger noe lavere lenger fram. Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,50 prosent fram til høsten neste år, før den gradvis avtar.

Les også: Tar opp lån i høyrente-tider: − Vil ikke kjøpe over evne

Utelukker ikke høyere rente

Videre er det usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi.

Dersom kostnadsveksten holder seg oppe, eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen i Norges Bank beredt til å heve renten igjen.

Om vi, derimot, får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss, framholder Norges Bank.

Les også: Store forskjeller i hyttemarkedet: − Vi solgte over prisantydning

Overrasker sjeføkonomen: − Krevende å tolke Norges Bank

Da inflasjonstallene for november ble lagt fram tidligere i uken, var sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank så å si skråsikker på at rentetoppen var nådd med 4,25 prosent.

− Dette er svært overraskende. Det har vært såpass mange signaler om at økonomien er ferd med å roe seg ned. I tillegg er det rentestopp og inflasjonsnedgang ute i verden, sier Knudsen.

− Jeg synes dette gjør det mer krevende å tolke Norges Bank. De fleste utviklingstrekk, bortsett fra kronen og løpende inflasjon, taler for uendret rente. Det er åpenbart at den svake kronen har spilt en avgjørende rolle, fortsetter han.

Dette var, med andre ord, ikke denne førjulsgaven alle med boliglån hadde trodd og håpet på.

− At rentebanen holdes så høyt neste år tyder også på at Norges Bank er bekymret for inflasjonen, sier sjeføkonomen.

Så mye dyrere blir lånet

For de av oss som har boliglån, vil sannsynligvis renteøkningen i Norges Bank føre til dyrere lån. Bankene har imidlertid seks ukers varslingsfrist dersom de setter opp boliglånsrenten.

Her er et par regneeksempler på hvilket utslag økt boliglånsrente kan gi for deg:

  • Har du et lån på to millioner kroner med 5,50 prosent effektiv rente og 20 års resterende nedbetalingstid, vil det si at lånet blir 199 kroner dyrere per måned etter skatt.
  • Er lånet på fire millioner, og renteøkning og nedbetalingstid er tilsvarende, blir boliglånet 398 kroner dyrere hver måned.

For å vite eksakt hvordan ditt boliglån påvirkes, bør du kontakte banken eller bruke en renteendringskalkulator.

Les også: Derfor vil Kristoffer ta opp mer i lån nå

Mer fra Dagsavisen