Arkeologisk får ikke penger til gryteferdig prosjekt

Regjeringen skuffer Arkeologisk museum igjen.

Arkeologisk museums utbyggingsprosjekt er ferdig prosjektert, men år etter år etter år har pengene latt vente på seg. Heller ikke i år har regjeringen satt av penger i forslaget til statsbudsjett.

– Situasjonen er kritisk, sier museumsdirektør Ole Madsen til RA.

LES OGSÅ: Dette skjer med vei og jernbane i Rogaland

– I fare for å bli ødelagt

Han peker på den dårlige forfatningen bygningen på Våland er i.

– Vi er – av staten – satt til å ivareta det samfunnsansvaret som det er å ta vare på våre fortidsminner. De har det ikke ideelt, og noe står i fare for å bli ødelagt, sier Madsen.

Han viser til at museet i fjor fikk litt penger til et revidert forprosjekt, og av forventningene var store i år.

– Regjeringen har klart å opdatere summen for forprosjektet, men utenom det står det det samme som det har stått i de tidligere årene, sier Madsen.  

LES OGSÅ: Bru og Nybø presenterer statsbudsjettet i Stavanger

Fulle magasiner

Dagens lokaler er i et ombygd meieri.

– Skal vi ivareta de oppgavene staten har satt oss til, må vi ha det utstyret og bygningen som trengs. Magasinene er fulle, sier Madsen.  

Arkeologisk museum er et universitetsmuseum, og har liten plass. De har 700 kvadratmeter utstillingsareal, som legger begrensninger på utviklingsmuligheter. Nærmere 1,5 millioner gjenstander og funn, spor etter menneskene som har bodd i Rogaland helt fra steinalderen og fram til reformasjonen, oppbevares under ikke-ideelle forhold i en meierikjeller i samme bygning.

To ganger er tilbygg på Arkeologisk museum ført fram til ferdigstilt forprosjekt med godkjent kostnadsramme og overlevert KD – første gang i 2014 og nå i 2020. Godkjent kostnadsramme for prosjektet er 393,9 millioner kroner.

- Kan ikke vente lengre

Universitetsrektor Klaus Mohn mener at museet ikke kan vente så mye lengre:

- Kommer ikke bygget på plass, kan vi ikke ivareta vårt samfunnsansvar som forvalter av Rogalands forhistorie, sier han i en pressemelding.

Han peker på at det allerede er lagt ned store summer i planleggingen. 

- Staten har til nå brukt 30 millioner kroner på planleggingen av bygget i tillegg til all egeninnsats fra universitetets side som er lagt inn i prosjektet. Det vil være oppsiktsvekkende hvis vi må legge planene i en skuff, slår UiS-rektoren fast.

Dersom startbevilgningen ikke kommer i stortingsbehandlingen før jul, forventer Mohn at bevilgningen gis ved neste korsvei, som er revidert nasjonalbudsjett 2021.