En kvinnelig innsatt truet en medinnsatt med kniv på kjøkkenet i Stavanger fengsel forrige søndag. Ifølge advokaten hennes mener kvinnen som truet at hun ikke har fått fått nok hjelp i fengselet, og at handlingen var et desperat rop om hjelp.

Mener hun ikke fikk hjelpen hun trengte:Kvinne knivtruet medinnsatt

En kvinnelig innsatt truet en medinnsatt med kniv. Handlingen var et rop om hjelp.

Forrige søndag ble en tilfeldig innsatt truet med kniv av en annen innsatt på et kjøkken ved kvinneavdelingen i Stavanger fengsel.

Av det RA erfarer skjedde den dramatiske episoden timer etter at kvinnen som knivtruet returnerte fra helgeperm. Kvinnen skal også ha oppsøkt hjelp da hun var på helgeperm, uten å få det.

– Et rop om hjelp

Ifølge kvinnens advokat var handlingen et rop om hjelp.

– Hun opplevde å ikke få den hjelpen hun hadde behov for, sier advokat Hugo H. Dybwad.

Ifølge advokaten husker kvinnen lite av det som skjedde på kjøkkenet forrige søndag.

Beklager seg

– Hun husker lite at det som skjedde, og hun forstår ikke hvorfor hun gjorde det. Det var et rop om hjelp. Hun beklager på det sterkeste at det gikk utover andre. Det hele skjedde veldig fort, men det var opplagt skremmende og dramatisk for alle involverte, forteller Dybwad til RA.

Advokaten har hatt kvinnen som sin klient i lengre tid.

– Dette er ikke typisk henne. Hun er ikke voldsdømt. Hun har vært svært fortvilet, og veldig langt nede. Jeg vet at hun har hatt det tøft. Hun har blitt utsatt for mange påkjenninger, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, sier Dybwad.

– Har fengselet sviktet med å ikke gi kvinnen den hjelpen hun behøvde?

– Det er godt mulig fengselet har gitt den hjelpen hun har trengt. Det vil etterforskningen til politiet gi svar på, svarer advokaten.

Dybwad er usikker på hvilke konsekvenser episoden vil få for kvinnen.

Episoden er under etterforskning. Både Stavanger fengsel og politiet er sparsommelige med opplysningene i saken.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en episode i fengselet. Saken er meldt til politiet. På generelt grunnlag kan jeg si at slike situasjoner blir håndtert etter gjeldende rutiner. Vi har et stort tverrfaglig team som håndterer slike hendelser, sier Tanja Rosså Ødegård, fengselsleder ved Stavanger fengsel.

Kommenterer ikke rutinene

Kvinnen mener hun truet i frustrasjon over manglende hjelp og oppfølging. Fengselslederen ønsker av sikkerhetsmessige hensyn å ikke gå nærmere inn på hvilke rutiner og oppfølging fengselet har.

På grunn av den pågående etterforskningen ønsker hun heller ikke å kommentere hva som faktisk skjedde forrige søndag kveld.

Politiadvokat Mads Lerum bekrefter at saken ligger på politiets bord.

– Det er gjort noen etterforskningsskritt. Noe mer kan jeg ikke si, er Lerums kommentar overfor RA.