SIAN vil utfordre Deichman igjen – vil leie lokaler til møte

Forslaget fra Rødt om å nekte utleie av bibliotek-lokaler er lovstridig, mener Stopp Islamiseringen av Norge-leder Lars Thorsen. Han varsler at SIAN vil leie møtelokaler i Deichman igjen.

– Dessverre for Rødt har vi en grunnlovsbestemmelse om likebehandling, hvilket også gjelder politiske grupperinger. Faktisk pålegger grunnloven en særlig tilretteleggingsplikt for politiske møter. Biblioteker eller andre offentlige institusjoner har ingen rett til å frita seg selv fra å etterkomme grunnlovsfestede krav, skriver Stopp Islamiseringen i Norge-leder Lars Thorsen til Dagsavisen.

Rødt har nå lagt inn et privat forslag i Oslo bystyre som skal gi Deichman bibliotek mulighet til å nekte utleie av lokaler «til arrangører som oppfattes som hatefulle og/eller rasistiske», heter det i forslaget, som nå skal opp i bystyrets kultur- og utdanningskomite.

Les også: Forslag fra Rødt: – Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket

– Det praktiske problemet som melder seg er: Hvem skal ha lov til å på forhånd definere at budskapet kommer til å være rasistisk, i betydningen straffbart? Har kommunen synske saksbehandlere? kommenterer Lars Thorsen i SIAN. 

– Likebehandlingsprinsippet, legalitetsprinsippet og forbudet mot forhåndssensur i grunnloven er tre hjemler som hver for seg sparker bena under gyldigheten av et eventuelt vedtak i bystyret.  Et ulovlig reglement er uten rettskraft, mener Thorsen. 

Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika åpner neste uke og har ti lokaler for utleie til møter og arrangementer. Deichman har 18 bibliotekfilialer i Oslo.

Det vakte debatt tidligere i år da Lars Thorsen og SIAN hadde fått leie lokale på Deichman Majorstua for å holde årsmøte. Etter sterk kritikk fra blant andre de bibliotekansattes foreninger  snudde Deichman og stoppet møtet av sikkerhetsmessige hensyn.

Thorsen forteller til Dagsavisen at SIAN nå vil søke om å arrangere debattmøte på Deichman.

– Jeg likte dårlig at Deichman annullerte vår avtale. At de i panikk over voldstrusselen annullerte er forståelig rent menneskelig sett, men man kan ikke tillate seg knefall for voldsmobb. Da dør demokratiet. Jeg vil søke om møter på Deichman i fremtiden, og håper ledelsen da vektlegger sin lovpålagte plikt mer enn den antidemokratiske kampanjen fra sentrale tillitsvalgte på biblioteket, kommenterer Thorsen.

SIAN-leder Lars Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer etter utdeling av SIAN-løpesedler. Oslo tingrett fant at ytringer i løpesedlene fra SIAN var så grove at de ikke var vernet av ytringsfriheten.

– Vi kan ikke nekte SIAN å stå foran Stortinget. Men vi kan vedta at folk ikke skal risikere å møte SIAN på biblioteket sitt. Å la SIAN bruke bibliotekene til å holde møter er å utsette barn og unge med minoritetsbakgrunn for hverdagsrasisme, har Sofia Rana fra Rødts bystyregruppe uttalt til Dagsavisen.