Forslag fra Rødt: – Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket

Rødt ber byrådet ta grep for å kunne nekte Stopp Islamiseringen av Norge og andre ekstreme organisasjoner å leie møtelokaler på biblioteket.

– Det er problematisk om SIAN skal få bruke bibliotekene til sine møter. Vi vil at de ansattes meninger skal veie tyngre enn biblioteksdirektøren. Derfor fremmer vi dette forslaget, sier Sofia Rana, bystyremedlem for Rødt i Oslo.

Neste uke åpner nye Deichman hovedbibliotek i Bjørvika. Før åpningen har Rødt i Oslo sendt inn et forslag for behandling i bystyret med mål om å stoppe den islamfiendlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge fra å kunne leie møtelokaler på Deichman.

«Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) har søkt om å bruke offentlige biblioteker i Oslo for å holde møter. Bibliotekdirektør Knut Skansen ved Deichman har gitt leder for SIAN, Lars Thorsen tillatelse til å holde foredrag på Deichman Majorstua. SIAN og Thorsen sprer hat mot islam og muslimer og ønsker å bruke folkebibliotekene som møteplass i Oslo og andre steder i Norge. Folkebiblioteker bør ikke være en møteplass for spredning av hatefulle og rasistiske ytringer» skriver Rødts bystyregruppe i begrunnelsen til forslaget.

Deichman snudde

Det vakte debatt tidligere i år da SIAN hadde fått leie lokale på Deichman Majorstua for å holde årsmøte. Etter sterk kritikk snudde Deichman og stoppet møtet av sikkerhetsmessige hensyn.

«Uansett hva jeg eller andre Deichman-ansatte måtte mene om SIAN, skal biblioteket skal være en åpen arena for demokrati og fri meningsutveksling. Samtidig har vi et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her. I denne situasjonen har vi kommet fram til at det siste hensynet må veie tyngst», begrunnet Deichman-direktør Knut Skansen i en pressemelding.

«Bystyret ber byrådet sørge for at biblioteket skal ha redaksjonell styring på arrangement på bibliotekene - både åpne og lukkede - og dermed ha mulighet til å si nei til arrangører som oppfattes som hatefulle og/eller rasistiske», heter det i forslaget som Rødt nå fremmer.

Videre vil Rødt at Deichman skal utforme etiske retningslinjer for utlån av bibliotekslokaler, og at retningslinjene skal utformes i samarbeid med de tillitsvalgte. «Retningslinjene skal gi Deichman rom for å si nei til arrangører som fremmer rasistiske og/eller hatefulle ytringer» heter det i forslagsteksten.

– SIAN driver med hatprat og rasisme. Det bør ikke beskyttes av ytringsfriheten, sier Sofia Rana.

– Grupperinger med meninger som er en trussel mot andre menneskers eksistens bør få begrenset plass i det offentlige rom. Vi kan ikke nekte SIAN å stå foran Stortinget. Det blir debatt når de vil stå på torget i folks nabolag. Men vi kan vedta at folk ikke skal risikere å møte SIAN på biblioteket sitt. Å la SIAN bruke bibliotekene til å holde møter er i aller høyeste grad å utsette barn og unge med minoritetsbakgrunn for hverdagsrasisme, sier Sofia Rana, leder i antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt. 

(Saken fortsetter under bildet)
Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Det nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Foto: NTB Scanpix

Deichman har 18 bibliotekfilialer i Oslo, utenom det nye hovedbiblioteket i Bjørvika.

Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har ti møterom tilgjengelig for utleie, til arrangementer, debatter eller møter.

I forslaget viser Rødt til debatten om SIAN-utleien på Deichman Majorstua.

«Bibliotekdirektøren lyttet ikke til gjentatte og sterke protester fra de ansatte og bibliotekarenes fagforeninger, Fagforbundet og Bibliotekarforbundet. Her støtter vi Fagforbundet og mener Skansen bør revurdere sitt standpunkt. Ikke bare må de ansatte skjermes fra å måtte oppleve hat og rasisme på sin arbeidsplass, men også andre besøkende som benytter seg av bibliotekene», heter det i forslaget fra Rødt.

Les også: – Hundrevis av motdemonstranter overdøver hatet og det rasistiske budskapet SIAN kommer med nå.

Forslaget skal nå behandles i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg.

Deichman-direktør Knut Skansen er forelagt forslaget og kritikken fra Rødt.

– Det er ikke riktig av meg å kommentere en sak som er i politisk prosess, sier Knut Skansen.

Han reagerer likevel på formuleringen i Rødts begrunnelse:

– Det er feil at jeg har gitt SIAN og Lars Thorsen tillatelse til å holde foredrag på Deichman Majorstuen. Han ble invitert av en arrangør som skulle ha et lukket møte. Uten avtale ble dette publisert som et offentlig møte. Det ble derfor i sin planlagte form stoppet av meg ut fra et redaksjonelt ståsted. Arrangøren brøt med premissene i vår redaksjonelle policy for åpne møter i biblioteket. I åpne møter der temaet vekker sterk debatt skal møtet som regel romme meningsmangfold og ulike syn få komme til orde. Deichman vil som regel arrangere slike møter selv eller samarbeide med flere om innholdet.

(Saken fortsetter under bildet)

Fra demonstrasjonene mot SIAN-markeringen på Tøyen torg september 2019
Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Demonstrasjoner mot SIAN på Tøyen i fjor. Foto: NTB Scanpix

SIAN-leder Lars Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer etter utdeling av SIAN-løpesedler.

Oslo tingrett fant at ytringer i løpesedlene fra SIAN var så grove at de ikke var vernet av ytringsfriheten.

LARS GULE: Om å nekte SIAN å leie møterom

SIAN skal ha markering på Mortensrud 20. juni, og markeringen tas opp i Søndre Nordre bydelsutvalgs møte 11. juni. SIAN har også fått tillatelse til å ha stand på Furuset 20. august. Da SIAN hadde stand på Tøyen Torg i fjor høst, ba ordfører Marianne Borgen bydelsutvalget om å trekke tilbake tillatelsen til markeringen.

– Når Oslos politikere ikke vil ha SIAN på byens torg, vil de ikke ha SIAN på bibliotekene heller. Vi håper vi får med oss mange på dette forslaget, sier Sofia Rana i Rødts bystyregruppe.

(Saken fortsetter under bildet)

Lars Thorsen i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) er dømt til 30 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer.
Foto: Katrine Strøm

SIAN-leder Lars Thorsen, her på markering i Drammen. Foto: Katrine Strøm

Les også: SIAN vil utfordre Deichman igjen - vil leie lokaler til møte

Forslaget fra Rødt er lovstridig, mener leder for Stopp Islamiseringen i Norge-leder Lars Thorsen.

 – Det praktiske problemet som melder seg er: Hvem skal ha lov til å på forhånd definere at budskapet kommer til å være rasistisk, i betydningen straffbart? Har kommunen synske saksbehandlere? kommenterer SIAN-leder Lars Thorsen, i epost til Dagsavisen. 

– Likebehandlingsprinsippet, legalitetsprinsippet og forbudet mot forhåndssensur i grunnloven er tre hjemler som hver for seg sparker bena under gyldigheten av et eventuelt vedtak i bystyret.  Et ulovlig reglement er uten rettskraft, mener Lars Thorsen.