Politikk

Raymonds MDG-oppgjør: «Fungerer som en rød klut for mange i Arbeiderpartiet»

Byrådslederen i Oslo skriver i sin ferske bok at det finnes en kulturell kløft mellom MDG og vanlige folk på østkanten. – En misforståelse, svarer MDG-leder Arild Hermstad.

Raymond Johansen (Ap) kom med boka «Gjennom krisa» denne uka. Han tar for seg det han mener er de største uenighetene mellom Arbeiderpartiet og MDG.

Sammen med Sosialistisk Venstreparti (SV) har de styrt hovedstaden i sju år, men et samarbeid mellom Ap og MDG i regjering lå ikke an til å lykkes under valgkampen i fjor. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarte til og med velgerne mot å stemme på MDG rett før valget.

Ap og MDG er uenig på en rekke punkter i klimapolitikken nasjonalt. Et stort tema under valgkampen var sluttdato for norsk oljeproduksjon. MDG vil at norsk oljeproduksjon skal være over innen 2035. Arbeiderpartiet skriver i sitt partiprogram at «Norge skal produsere ren energi og klimateknologi slik at verden når klimamålene.»

I hovedstaden har de to partiene samarbeidet om en rekke klimatiltak, som karbonfangstlagring og sykkelveier.

– En grønn politikk må være rød for å lykkes, og en rød politikk må være grønn for å vare. Samtidig er det ingen tvil om at jeg har et annet syn enn MDG på hvordan vi best kan bygge folkelig oppslutning om det grønne skiftet, som samfunnet vårt nå må gjennom. Der ligger en av de største politiske uenighetene mellom våre partier, skriver Johansen (Ap) i boka.

Ønsket samarbeid

Raymond Johansen skriver at han i 2013 tok til orde for at MDG og Arbeiderpartiet burde samarbeide, og siden 2015 har de styrt byen sammen med SV.

– Vi jobber godt sammen, og jeg vet MDG ble overrasket da vi for første gang satte oss ned for å forhandle. Arbeiderpartiet i Oslo var nok et langt grønnere parti enn de hadde forventet. Så om noen tror at Oslos offensive miljøpolitikk har kommet på tross av Arbeiderpartiet, tar de grundig feil, skriver Johansen.

Han skriver at det ikke er tvil om at han har et annet syn enn MDG på hvordan de best kan bygge folkelig oppslutning om det grønne skiftet.

– Samtidig finnes det mange fornuftige og pragmatiske folk i MDG, som har innsett at mest mulig konfrontasjon ikke nødvendigvis er det som får folk med på laget. Uansett: Hvert parti er seg selv nærmest, særlig når det nærmer seg valg. Verken Arbeiderpartiet, MDG eller noe annet parti kommer noensinne til å få flertall på egen hånd igjen, verken i bystyret eller på Stortinget. Den tiden er definitivt forbi, skiver Johansen.

Han mener det er mye sinne rettet mot sykkelveier, bompenger og parkeringsplasser. Samtidig som han skriver at han forstår at folk blir frustrerte når de mister tilgangen på parkeringsplass, mener han det også dreier seg om et rent hat mot MDG.

Mens Espen Rostrup Nakstad syns samarbeidet med Oslo under pandemien var godt, kommer Raymond Johansen med krass kritikk av Helsedirektoratet i sin nye bok.

MDG-hat

Etter MDGs valgnederlag i 2021, lagde partiet en egen rapport for å undersøke hva de burde gjort annerledes. «Vi ble for krasse og framsto som kompromissløse (...) Det var vanskelig å heie på oss, enten fordi konkurrenter var mer likandes, eller fordi vi fremsto som for radikale, umodne eller ensporede» konkluderte de i rapporten, ifølge NRK og flere medier.

Raymond Johansen skriver videre i boka at når man er avhengig av samarbeidspartnere for å kunne få gjennomslag for sin politikk, er man også avhengig av å spille sine samarbeidspartnere gode.

– Flere MDG-profiler og kolleger av meg har opplevd drøy trakassering og trusler over lengre tid, ikke minst Lan Marie Berg. I mange av Facebook-gruppene der hets av denne typen har florert, er medlemmenes politiske fellesskap bygget på et hat mot MDG – og ingenting annet, skriver han.

Han skriver at han har mistet tellingen over hvor mange ganger han har blitt stoppet på gata, på Stovner, Furuset, Grønland eller Tveita, av folk som er misfornøyd med at parkeringsplasser fjernes til fordel for sykkelfelt, eller at det blir vanskeligere å kjøre inn til sentrum med bil.

– Kjøper jeg meg en pølse på Vålerenga-kamp, får jeg kjapt høre fra en skøyer at han trodde jeg bare spiste gulrøtter. Blant de som deler min sosiale og kulturelle bakgrunn, finnes det mange som opplever byrådets miljøpolitikk som et angrep på deres levemåte, skriver han.

Klasseskiller

Miljøsaken viste en tydelig forskjell mellom generasjonene, med tegn til et klimaopprør blant ungdommen og et bompengeopprør særlig blant godt voksne menn, konkluderte flere valgforskere i boka Lokaldemokratiet 2019.

I boka så de på hvordan Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og FNB-velgere var spredt på byens kanter. FNB sto tidligere for Folkeaksjonen nei til mer bompenger, og har nå har byttet navn til Folkets parti.

I vestkantbydelene var det sterk oppslutning om Høyre, og lav støtte til Arbeiderpartiet. Her er det også flere MDG-velgere enn bompengevelgere, selv om vestkanten skiller seg mindre ut på dette punktet.

I drabantbyene i ytre øst, med lavere inntektsnivå og høyere innvandrerandel sto Arbeiderpartiet fortsatt sterkere enn Høyre i 2019. Der hadde også FNB sin sterkeste oppslutning, og det var tilsvarende få MDG-velgere. I sentrumsbydelene, særlig i de østre, hadde MDG sitt kjerneområde. Der var det lite støtte til FNB, og jevnere mellom Høyre og Ap enn i ytre by.

– Vi har faktisk klart å bygge den alliansen som så mange andre sosialdemokratiske partier strever med. Likevel virker det opplest og vedtatt at en slik modell bare kan funke i Oslo, mens helt andre strategier må følges i den nasjonale politikken. Det finnes nok sammensatte grunner til dette. Å løfte fram Oslo som forbilde blir vanskelig når byen så ofte brukes som identitetspolitikk fiendebilde. MDG, som vi har et godt samarbeid med her i byen, fungerer som en «rød klut» for mange i fagbevegelsen, i Arbeiderpartiet og i arbeiderklassen generelt. For meg som er oppvokst i arbeiderklassen og fremdeles opplever arbeiderklassekulturen som min hjemmebane (selv om jeg nå har brukt dress på jobb i mange år), blir den kulturelle kløfta som finnes mellom MDG og vanlige folk på østkanten, særlig åpenbar, skriver Johansen.

Raymond Johansen besøkte MDGs landsmøte i 2018. – Hadde noen sagt til meg da jeg var partisekretær i Arbeiderpartiet at jeg skulle stå her, da hadde jeg sagt at de var skikkelig ute å sykle. Men etter to og et halvt år med byrådssamarbeid i Oslo føles det helt rett, sa Johansen fra talerstolen. Arild Hermstad var på dette tidspunktet nasjonal talsperson i MDG. Han har også vært fungerende byråd i Oslo.

– Arbeiderpartiet tør ikke på landsbasis

Den nye partilederen i MDG, Arild Hermstad er ikke i tvil om hvorfor et samarbeid mellom Ap og MDG ikke har fungert i regjering.

– Ap ledet fram utviklingen av velferdsstaten og ga folk trygghet i en ny tid. Det krevde mot og var en svært reell politisk kamp som møtte mye motstand. Problemet nå er at Ap på landsbasis ikke tør å vise det samme motet i møtet med klima- og naturkrisen, sier han.

– MDG tør å være ærlige på hvilken omstilling vi må gjennom. Ja, vi må fase inn nye næringer, men vi må også ha en plan for å avslutte oljealderen og slutte med næringsvirksomhet som overskrider jordens tålegrenser. Samtidig må vi forsikre folk om at vi ikke vil løpe fra ansvaret med å sikre nye jobber, fordele rettferdig og ta folks hverdagsutfordringer på alvor, sier Hermstad.

Han mener Ap vil utsette klimaomstillingen, mens MDG vil fremskynde den. Arbeiderpartiet skriver på sine partisider at MDG har et for ensidig fokus på sluttdato som de mener bidrar til en smal og polarisert klimadebatt. De mener også partiet mangler svar på hvordan Norge skal kutte nok i andre sektorer.

– Er du uenig med Raymond Johansen i hvordan dere best kan bygge folkelig oppslutning om det grønne skiftet?

– Vi er uenige om hva som er forutsetningene for å få til et grønt skifte. MDG vil gi sirkulærøkonomien og grønne næringer langt bedre rammebetingelser på bekostning av klima- og naturfiendtlige næringer. Vi må gjøre det billigere å leve miljøvennlig, og dyrere å forurense ikke bare på papiret men også i virkeligheten, sier Hermstad.

Mener Oslo Ap er annerledes

– Hvorfor tror du det er vanskelig å overføre Ap-MDG-SV samarbeidet til en nasjonal kontekst?

– Fordi Ap på nasjonalt nivå stritter så hardt imot. Vår erfaring er at særlig Ap i Oslo har en langt mer fremoverlent politikk. Det gjelder på miljø, men også i rusreformen, fordelingspolitikk og på å satse på sirkulærøkonomi. Nasjonalt er partiet dessverre ikke på samme sted. De har i stor grad valgt å kopiere mye av Sp sin bakoverskuende politikk som verken er bra for byene eller for distriktene på lang sikt.

– Raymond Johansen skriver at MDG fungerer som en rød klut for mange i fagbevegelsen, Arbeiderpartiet og i arbeiderklassen. Han skriver også at det er «åpenbart at det finnes en kløft mellom MDG og vanlige folk på østkanten». Er du enig i det?

– Nei, det er misforståelse at det er en motsetning mellom grønn politikk og sosial fordeling. De bydelene hvor vi har høyest oppslutning i Oslo ligger på østkanten. Vi fikk for eksempel 22 prosent i Sagene bydel i sist valg, og økte oppslutningen i samtlige bydeler. MDG er hovedstadens tredje største parti og vår menneskevennlige politikk er populær i brede lag av befolkningen, sier Hermstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: