Klart for rødgrønn dragkamp i Oslo

Nå starter byrådsforhandlingene i Oslo. Arbeiderpartiet, SV og MDG varsler tøffe kamper om byens retning de neste fire årene.

Fredag klokka 12.00 starter forhandlingene om en ny byrådsplattform mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne på ærverdige Mangelsgården i Oslo. 

Selv om partiene har styrt Oslo sammen i fire år er det en rekke vanskelige saker de må bli enige om.

Dagsavisen har snakket med en rekke kilder som skal sitte rundt forhandlingsbordet. De peker på at det blir tøffe forhandlinger om hvilke partier som skal få oppfylt sine løfter og hvor de store pengene skal brukes de neste årene. SV og MDG varsler at de krever større gjennomslag nå som de har blitt større på bekostning av Ap.

Saken fortsetter under bildet.

STYRKET: MDG-byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Marcussen går inn i byrådsforhandlingene med en oppslutning på 15,3 prosent etter lokalvalget i Oslo. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

STYRKET: MDG-byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Marcussen går inn i byrådsforhandlingene med en oppslutning på 15,3 prosent etter lokalvalget i Oslo. Foto: John Trygve Tollefsen

Les også:MDG på tråden med Venstre

Samferdsel og skole

Her er sakene det blir tøffest kamp om i forhandlingene de neste ukene.

SAMFERDSEL: MDG vil øke bompengene med 700 millioner i året, noe Ap nekter å gå med på. Ap har mistet mange velgere i ytre Oslo, og ønsker i stedet å gi de velgerne som er igjen en håndsrekning gjennom å ikke gjøre det vanskeligere å kjøre bil.

SV på sin side vil satse på buss i delene av byen med dårligst kollektivdekning. Dette vil nødvendigvis gå på bekostning av bilistene gjennom for eksempel flere kollektivfelt på veiene.

Billettpriser på buss, trikk og bane kommer også til å bli et tema. MDG vil redusere prisene med 20 prosent, mens SV vil prioritere hyppigere avganger. Begge kravene er kostbare, og vanskelig med alle kollektivsatsingene som er planlagt de neste årene. Det blir også dragkamp om Oslo skal si ja eller nei til regjeringens tilbud om å betale for en større del av kollektivsatsingen i bytte mot lavere bompenger.

OPPVEKST: Aps viktigste valgløfte var gratis skolemat, noe de vil kreve gjennomslag for. SV krever gratis AKS for 1.–4. klasse i hele byen, som er anslått å koste 250 millioner i året. Dette mener Ap er for dyrt. SV ønsker også å forplikte byrådet til en ny inntaksmodell i videregående skole, noe de andre partiene er lunkne til.

Saken fortsetter under bildet.

STYRKET: SV med Sunniva Holmås Eidsvoll i spissen fikk 9,1 prosent i oppslutning i Oslo. FOTO: MIMSY MØLLER

STYRKET: SV med Sunniva Holmås Eidsvoll i spissen fikk 9,1 prosent i oppslutning i Oslo. Foto: Mimsy Møller

Les også:Refser Rødts miljøpolitikk

Eiendomsskatt og klima

KLIMA OG MILJØ: MDG ønsker å kaste cruisebåtene ut av indre havn. Dette er Ap og SV imot. SV ønsker heller tøffere miljøkrav til cruisetrafikken. I sin 12-punkts kravliste til forhandlingene har MDG en rekke store og små forslag til bedre miljøpolitikk, blant annet sommerstengte gater og bilfrie områder rundt skoler. Parkeringsplasser kommer også til å bli et tema under forhandlingene.

SKATTER OG AVGIFTER: I dag styrer byrådet på Arbeiderpartiets eiendomsskattemodell. SV ønsker å øke eiendomsskatten for de dyreste eiendommene, mens Ap ønsker å beholde dagens modell. Bompenger blir som nevnt også et tema. MDG vil øke bompengene kraftig for å redusere billettprisene på kollektivtrafikk. SV er åpne for å øke bompengene, mens Arbeiderpartiet har vært tydelig på at bompengene er høye nok fra før.

Les også:Dette er Arbeiderpartiets nye bystyregruppe i Oslo

Personkabal

Først skal partiene forhandle om politikk, deretter skal de fordele posisjoner. Foreløpig har ingen av partiene bestemt seg helt for hvilke posisjoner de krever, men både SV og MDG krever minst én ekstra byråd som følge av forhandlingsresultatet, mens Ap kun er innstilte på å gi fra seg én byråd til MDG. MDG har sagt at nye poster de kunne vært interessert i er: finans, næring eller kulturbyråden.

Flere Ap-kilder peker på at både SV og MDG fikk større gjennomslag og flere posisjoner for fire år siden enn valgresultatet tilsa. Ap kommer til å selge seg dyrere denne gangen. Det kan være aktuelt å øke antallet byråder, men kilder tett på Raymond Johansen sier at han i utgangspunktet er skeptisk til dette. Et alternativ kan være å opprette en digitaliseringsbyråd som får ansvaret for et annet felt i tillegg.

Les også:Robert Steen villig til å gi fra seg posisjonen som finansbyråd til MDG

Disse skal forhandle

Alle de rødgrønne partiene har valgt ut et team som skal lede forhandlingene. I Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg sitter: varaordfører Kamzy Gunaratnam, kulturbyråd Rina Mariann Hansen, leder av Oslo Ap Frode Jacobsen og byrådsleder Raymond Johansen.

For MDG sitter leder av Oslo MDG Einar Wilhelmsen, byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og fjerdekandidat for MDG Sirin Hellvin Stav.

I SVs forhandlingsutvalg sitter skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, leder av Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll, ordfører Marianne Borgen og SVs tredjekandidat i Oslo Omar Samy Gamal.

 

Kravlisten til SV

Gratis AKS: SV vil at alle barn i Oslo fra 1.–4. trinn, skal få gratis plass på aktivitetsskolen.

Profittfri velferd: Oslo SV krever at kommunen skal avkommersialisere driften av sykehjem etter hvert som kontraktene går ut, og redusere andelen kommersielle aktører i barnevernet, blant annet ved å sikre at ideelle aktører får fortrinnsrett fremfor kommersielle aktører i anskaffelser.

Hyppigere kollektivavganger i rushtiden: minst hvert femte minutt i indre by og hvert tiende minutt i ytre by.

Ny sosial boligpolitikk, som innebærer bygging av 1.000 kommunale boliger som skal være ikke-kommersielle.

Kilde: SV

 

Kravlisten til MDG

* Gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby innen 2030.

* Fjerne cruiseskipene og bruke plassen til grøntområder, badeplasser og restauranter.

* Plante 100.000 nye trær i byen, og ha en stor satsing på nærparker, blomsterenger og grønne tak.

* Bygge 100 km ny sykkelvei på de neste fire årene.

* Bilfrie hjertesoner rundt alle byens skoler.

* Etablere et gjenbrukskjøpesenter og etablere en støtteordning for butikker som reparerer.

* Bygge flere gågater og 50 bilfrie sommergater etter innspill fra innbyggerne.

* Bygge nye T-bane- og trikkelinjer og kutte kollektivprisene med 20 prosent ved å øke bompengene.

* Tilby ett år med gratis kollektivtransport og bildeling til folk som kvitter seg med fossilbilen.

* Etablere reklamefrie soner rundt skoler og barnehager.

* Ingen flere kunstgressbaner med gummigranulater, og fase ut gummigranulater på kunstgressbaner innen 2023.

* Stanse nye motorveiprosjekter som ny E18, E6 Oslo Øst og Røatunnelen.

Kilde: Miljøpartiet De Grønne