Slik kan Fjordbyparken bli om folkets alternative byplan blir tatt til følge.

Føler seg overkjørt av byrådet

Reguleringsplanen for Fjordbyen på Filipstad skal behandles i bystyret i løpet av våren. Men lokale interesseorganisasjoner føler seg overkjørt, og at deres innvendinger ikke blir hørt.

 

Reguleringsplanen skulle først blitt vedtatt før sommeren for to år siden, og er blitt stadig utsatt. Noe den kan bli igjen.

– Det som nå kan skje er at byrådet vil legge fram Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til områdeplan for Filipstad med en ferdigforhandlet utbyggingsavtale. Bystyret får intet valg. «Take it or leave it». Beboerne i området og organisasjonene blir overhørt, stikk i strid med fagre ord i byrådserklæringen. Byrådspartiene bryter sitt løfte foran valget om å utrede Fjordbyparken. Vi får en områdeplan der Ring 1 blir en 40 meter bred barriere mellom byen og fjorden og vi får ikke en sammenhengende grønn korridor fra Bygdøy til Tjuvholmen, sier Teje Kronen.

Han representerer Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og snakker også på vegne av Ruseløkka/Skillebekk beboerforening, Skarpsno, Gimle og Frogner Vel, Oslo Velforbund og Oslo Bys Vel.

Les også: Mer by med bilene i bakken

Ikke utredet

– Foran kommunevalget i 2015 lovet alle partier, bortsett fra Høyre, å utrede Fjordbyparken. Dette valgløftet er foreløpig ikke holdt, sier Terje Kronen til Dagsavisen.

Han frykter at de blir direkte overkjørt i denne saken.

– Niels Torp Arkitekter AS sendte 8. mars inn forslag til byrådet om utredning av Fjordbyparken slik at det alternative forslaget kan bli vurdert på lik linje med PBEs forslag når saken kommer til behandling i byutviklingskomiteen og bystyret. Utredningen vil ta tre måneder og koste 500.000 kr. Brevet er ikke besvart, sier Kronen videre.

– Vi føler oss lurt. Vi har fått beskjed av byrådet om at en utredning vil ta tre år, og at de derfor ikke kan gjøre det. Men vi kan gjøre det på tre måneder. Det virker som byrådet ikke er interessert i å se på andre løsninger, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Flytte Kiel-fergene

I Fjordbyalternativet er det blant annet foreslått å flytte Color Line-terminalen litt lenger ut og legge den under et parklokk for å få en sammenhengende grønn korridor mellom Bygdøy og Tjuvholmen/Aker Brygge.

Byrådet har ennå ikke landet på en endelig løsning, og sier at de lytter til lokale interesser.

– Byrådet har ikke konkludert i saken enda, og vi har hatt flere møter med lokale organisasjoner og aktører for å lytte til dem og få deres synspunkter inn i prosessen, sier byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG) til Dagsavisen.

– Byråd Hanna E. Marcussen (MDG) bestilte i fjor en rapport som skulle vurdere de alternative forslagene til plansmia og fikk den i fjor vår, for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag, sier han videre.

Klimavennlig bydel

Les også: Vil ha bystrand i Oslo

Byråd for byutvkling Hanna E. Marcussen skriver i en e-post til Dagsavisen at Filipstad skal bli et klimavennlig og levende byområde og et attraktivt tilskudd til Oslo by og Fjordbyen.

– Det er høye ambisjoner og muligheter for utvikling av Filipstad til en klimavennlig bydel. Det pågår nå dialog med grunneierne for å få finansiering for et lokk som binder Filipstad sammen med Frogner. Dette lokket er en forutsetning for å få til de nåværende planene for Filipstad. Byrådet prioriterer derfor dette arbeidet høyt, sier hun.

– PBE har utarbeidet et forslag til områderegulering for Filipstad, men dette er ikke politisk behandlet enda. Lokket over E18 er en forutsetning for et godt byområde på Filipstad. Byrådet har derfor funnet det riktig å forsikre seg om at områdereguleringsplanen er finansielt gjennomførbar før den fremmes, sier byråd Hanna E. Marcussen.

Les også: – Barrieren forblir på Filipstad