I dag bidrar den endeløse trafikken på E18 til å gjøre Filipstad til et lite attraktivt område, konstaterer Sten Kolstø, enhetsdirektør i Plan- og bygningsetaten. Når E18 legges i tunnel kan dette området utvikles med bioliger, skole, næringsliv...

Mer by med bilene i bakken

Når E18 legges i tunnel, kan Filipstad omsider bli en integrert del av Oslo sentrum.

 

– I dag er Filipstad et område få har et forhold til. Få har vært der, konstaterer Stein Kolstø, enhetsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Statens vegvesens forslag til detaljregulering av E18 og Ring 1 på Filipstad, som nå foreligger, kan i stor grad bidra til å fjerne denne anonymiteten, mener han.

– Filipstad syr seg sammen slik vi har opplevd det i Bjørvika med Dronning Eufemias gate, når Operatunnelen forlenges med omtrent 550 meter vestover. Trafikken på E18 vil da gå i tunnel omtrent bort til Color Line-terminalen, orienterer Kolstø.

– På toppen av den forlengede tunnelen vil Ring 1 fungere som en lokal hovedgate i den nye bydelen. Den vil knytte de nordlige og sørlige delene av Filipstad sammen, fortsetter han.

Les også: Klokken tikker for Filipstad

– Et nøkkelprosjekt

Kolstø kan allerede se det for seg hvordan det kan bli, etter at bygg er revet for å åpne for utsikten ned til Tjuvholmen, og andre bygg er reist på begge sider av dagens E18-trasé, for å romme en del av Filipstads mange nye innbyggere.

– Dette er et nøkkelprosjekt for å få til den byutviklingen som Oslo kommune ønsker på Filipstad, påpeker Kolstø.

– Forlengelsen av Operatunnelen gir miljøfordeler ved fjerning av støy og forurensing. Dermed kan vi få etablert boliger, skole, barnehage, arbeidsplasser og rekreasjonsarealer i området.

Rekreasjonsområdene er en sak for seg selv, sammenlignet hvordan det er i dag med høye gjerder og mye asfalt. De vil omfatte nær 100 dekar med parker og grøntarealer. I tilknytning til den største parken ned mot fjorden, skal det bli lagt til rette for bading. Badeanlegget blir større enn det lovpriste og godt besøkte sjøbadet på Sørenga.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Myk trafikk

Under de nylige forhandlingene om Oslopakke 3, var utvidelser av E18 i Vestkorridoren et av de vanskeligste stridsspørsmålene. Oslos byråd sto da steilt på at veiutvidelser som kan føre til flere biler inn til sentrum av hovedstaden, var uakseptabelt.

Kolstø forsikrer at forlengelsen av Operatunnelen ikke vil innebære økt veikapasitet. Tvert imot vil det å legge lokk på E18 på denne strekningen, åpne for mer miljøvennlig transport. Statens vegvesens planforslag innebærer nemlig at på Ring 1 oppe på E18, skal kollektivtransporten bli prioritert.

– Det blir dessuten en ny flott sykkelvei der, forteller Kolstø.

Også en ny trikkelinje, omtalt av Ruter som Fjordtrikken Vest, vil gjøre Filipstad lett tilgjengelig for besøkende og beboere. Planen er at trikkeskinnene skal krysse E18 på sin ferd gjennom Filipstad og resten av Fjordbyen.

– Den broa er plassert i området ved dagens gangbro over E18 ved Color Line-terminalen, forteller Kolstø.

Lang prosess

Når han skuer ut over Filipstad fra generaldirektørboligen i Munkedamsveien 62, ser han et område han kjenner svært godt etter mer enn ti år med planlegging. Det kan ta minst like lang tid før planene om E18 og Ring 1 blir realisert.

– Sannsynligvis blir det mer, tror Kolstø.

I første omgang er planen på høring fram til 22. august. Deretter blir det politisk behandling før de ulike instansene kan begynne med sin detaljplanlegging og iverksette byggestart.

– 2,6 milliarder

Plan og bygningsetaten anbefaler Statens vegvesens forslag til detaljregulering. Andre er ikke like positive.

– Forslaget inneholder elementer som naboer ikke er fornøyde med, som at Fjordtrikken skal svinge opp langs Framnesveien, i parken Tinkern på Skillebekk, nevner Kolstø.

Et annet uavklart element er finansieringen av den forlengede Operatunnelen.

– Byggetiden er beregnet til seks år, men det er usikkert når arbeidet kan starte, selv om det ligger inne som et prosjekt i Oslopakke 3. Det forutsettes grunneierbidrag fra Oslo Havn KF og Rom Eiendom AS, og den diskusjonen er ikke avsluttet, forteller Kolstø.

– Hvor dyrt kan det bli å få bilene under bakken?

– Totalt 2,6 milliarder kroner for tunnelen, Ring 1 og broen for Fjordtrikken, svarer Kolstø.

Han er ikke i tvil om at dette vil være vel anvendte penger.

– Dette vil utløse store muligheter for befolkningen i Oslo, noe den vil få glede av i lang tid framover.

Les også: Badeplass og gallerier