Dette betyr statsbudsjettet for Oslo

– Budsjettet er en kalddusj for kommunene, sier Rødts Bjørnar Moxnes. – Oslo kommer godt ut av det, kontrer Høyres Eirik Lae Solberg.

 

Mandag klokka ti la finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettet. Det er fullt av store og små tall som legger premissene for økonomien i landet. Og for Oslo.

Men det aller viktigste stykket informasjon for hovedstadens innbyggere er følgende: 2,9 prosent.

Det er veksten i det de kaller «de frie inntektene». Altså, det er hvor mye mer penger Oslo kommune får av staten.

Riktignok er tallet beregna, og ikke nødvendigvis nøyaktig, men Oslo kommer dermed til å få 45,04 milliarder kroner, som Raymond Johansen og resten av rådhuset kan bruke på velferd og sånt i året som kommer.

Les også: Utgifter og prisstigning spiser opp de økte overføringene til kommunene. Og verl så det.

Frie inntekter

– Dette er en kalddusj for kommunene, sier Rødt-leder (og stortingsrepresentant fra Oslo) Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

– Det er et elendig opplegg for kommunene, og kommer mest sannsynlig til å bety kutt i velferden, sier han.

Les også: Vedum: – Det dårligste kommuneopplegget på mange år

Moxnes mener veksten er under halvparten av det den var i fjor. Samtidig som kommunene får stadig mer å gjøre.

– Det vil ramme Oslo, sier han.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg erkjenner at veksten i byens inntekter ikke blir like stor i år som i fjor.

– Dette er et strammere budsjett. Men Oslo kommer godt ut sammenlignet med resten av Kommune-Norge, sier han.

– Det ser ut til at man får en forsiktig økning i kommunenes handlingsrom, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Barnefattigdom

En av de viktigste sakene i årets statsbudsjett har vært kampen mot barnefattigdom. 181 millioner kroner er satt av, blant annet til gratis kjernetid i barnehagen for toåringer fra lavinntektsfamilier.

Men denne satsingen er ikke Rødt-lederen særlig imponert over.

– Det blir som piss i havet. Ernas skattekutt bare til Andresen-søstrene har vært større enn disse millionene, sier han.

Også SVs gruppeleder i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, reagerer på regjeringens tiltak.

– De øker prisen på barnehageplasser med 50 kroner, sier hun.

– Dette er en ytterligere barriere for de fattigste. De vet hva de gjør, sier Holmås Eidsvoll.

Høyres gruppeleder er ikke enig.

– Dette er en betydelig satsing på barn og unge, sier Eirik Lae Solberg.

Han trekker fram satsingen på lærere, i tillegg til barnehagene.

– Oslo får til sammen 319 millioner til økt lærertetthet, det tilsvarer 428 lærere, sier han.

I tillegg skryter Solberg av regjeringas satsing på kollektivtrafikk. Oslo og Akershus får rundt 450 millioner kroner til kollektivtrafikk, sykkel- og gangvei. Dessuten kommer 391 millioner til Fornebubanen.

Les også: – Regjeringen har små ambisjoner for barnehagene. Den følger ikke engang opp den lovede satsingen.

Det bygges

Men det er andre ting i statsbudsjettet som vil bety noe for hovedstaden. Blant det viktigste er bygg.

Universitetet i Oslo får et nytt «Livsvitenskapsbygg» til 383 millioner kroner.

Det settes av 310 millioner kroner til sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet.

I samme kvartal skal det også brukes 175 millioner til R6, 423 millioner på forprosjekt for det nye kvartalet, og 70 millioner til en energiløsning basert på sjøvann. Dessuten skal det bevilges 190 millioner til riving.

210 millioner skal brukes til sikring av kongelige eiendommer.

 

Oslo i statsbudsjettet

* 50 millioner kroner er satt av til arbeid mot ungdoms- og gjeng­kriminalitet.

* 200 millioner kroner til rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen.

* 20 millioner går til planlegging av ny Oslotunnel for jernbanen.

* Det norske teatret får 500.000 til teater i Grorud­dalen.

* Oslo-filharmonien får 500.000 til «OFO på hjul».

* Melahuset får 1,2 millioner kroner.

* X-games 2019 får 15 millioner kroner, og skal foregå på Fornebu og i Oslo.