Oslo

Fengselsplaner i stampe: – Det haster med å komme opp med avklaring

Etter at Bredtvet ble vraket som nytt fengselsområde for Oslo, har det tilsynelatende skjedd lite. Når brer frustrasjonen seg seg hos Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, som ber myndighetene komme opp med et endelig alternativ.

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase mener det haster for staten å bestemme hvor Oslos nye fengsel skal plasseres.

– Det haster med å komme opp med avklaring. Ingen ting blir bedre av å ligge på været og vente, sier leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, til Dagsavisen.

Debatten om nytt Oslo fengsel har pågått lenge. Myndighetens klare førstevalg var området hvor Bredtvet kvinnefengsel i dag ligger. Men lokalbefolkningen ytte sterk motstand, og til slutt sa også flertallet av Oslos politikere nei, og prosjektet ble lagt dødt.

Venter på departementet

Dagsavisen har kontaktet både Statsbygg og Justisdepartementet for å få vite hva status er etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) erkjente at han ikke ville fått til noe politisk flertall for et fengsel innafor Oslos grenser.

Statsbygg sier de venter på avklaring fra Justisdepartementet, og fra Justisdepartementets side meldes det om at det ikke er noe å melde. Ikke annet enn at departementet vurderer alternative steder. Og at de ønsker å finne en løsning raskt, men det er for tidlig å si noe nærmere om når dette vil være klart.

Det skaper frustrasjon.

Asle Aase tror ikke at staten vil overstyre Oslo kommune, og likevel gå for Bredtvet-tomta, men han er klar på at Justisdepartementet raskt må komme med en løsning.

– Vi har også en pågående prosess med våre tillitsvalgte hvor vi ser på tomtealternativene i Asker, Lier og Romerike, sier Aase.

– Etter at Bredtveit falt, er kortene endret og vi må se på alternativene på nytt. Jeg håper at departementet og statsråd Emilie Enger Mehl (Sp) lander på noe snart, slik at vi kan komme i gang med prosessen, sier han.

Vil være i Oslo

De ansatte i Oslo fengsel vil at de fortsatt skal ha arbeidsplassen sin i Oslo, og ønsker ikke at fengselet skal plasseres utenfor byen.

– I løpet av et år har vi rundt 1.000 innsettelser. Det handler om logistikk. Ansatte som skal på jobb, advokater som skal besøke innsatte, pårørende som skal besøke sine, og politiet som skal transportere fanger. Derfor er det viktig at fengselet blir i Oslo, sier Aase.

Oslo bør ha et fengsel, og vi mener de også bør se på mulighetene til om nåværende Oslo fengsel, eller Botsfengselet, kan oppgraderes.

—  Asle Aase, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

– Oslo bør ha et fengsel, og vi mener de også bør se på mulighetene til om nåværende Oslo fengsel, eller Botsfengselet, kan oppgraderes, sier forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase til Dagsavisen.

– Skal Oslo ha et fengsel, som det bør, så er nåværende lokasjon eneste alternativ, nå som Bredtveit er ute. Jeg skjønner at det har vært motstand mot dette alternativet, noe vi synes er synd. For det var det beste alternativet, sier han.

214 plasser

Oslo fengsel har i dag 245 plasser, etter at avdeling A, eller mer kjente «Botsen», med sine 170 plasser ble nedlagt i 2017, og siden har stått tomt.

Ved siden av Bredtveit, var en tomt på Haugenstua et alternativ det ble sett på, men på grunn av vanskelige grunnforhold, kunne kun 27–28 mål utnyttes. Noe som blir for lite, da minimumskravet er 40 mål.

– Et fengsel krever stor plass, og har mange forskjellige funksjoner, som blant annet luftegård og administrasjonsbygg i tillegg til selve fengselet, sier Asle Aase.

I den nedskalerte versjonen på Bredtveit, var det lagt opp til 177 soningsplasser.

– Vi forsøkte i det lengste å gjøre inngrepene på Bredtveit minst mulig, men vi lyktes ikke. Etter forbundets mening bør man legge til rette for minst 214 plasser ved etablering utenfor Oslo. Vi ønsker at både varetekt og soning skal være på samme sted, sier han.

Fortsatt er det ikke klart om det er mulig å oppgradere Oslo fengsel, som etter planen skal legges ned.

– Det er ulike oppfatninger om det skal investeres i gamle Oslo fengsel. Og det vil sannsynligvis koste milliardbeløp å oppgradere dagens fengsel. Det er heller ikke sikkert det er mulig å legge inn toaletter på alle celler. Så skal man oppgradere dagens fengsel, må man gå på akkord med noe, sier Aase.

Vedtak

Oslo Frp vedtok på årsmøtet i mars, at de vil at tomten til dagens Oslo Fengsel fortsatt benyttes.

– Vi vil ha en løsning hvor tomten til dagens Oslo fengsel avdeling A benyttes til fortsatt fengselsdrift ved delvis rehabilitering av bygningsmassen og delvis riving og nybygging, sier Frps finanspolitiske talsperson, Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Lars Petter Solås (Frp)

Vi vil ha en løsning hvor tomten til dagens Oslo fengsel avdeling A benyttes til fortsatt fengselsdrift ved delvis rehabilitering av bygningsmassen og delvis riving og nybygging.

—  Lar Petter Solås, Frp

– Vi ønsker å beholde fengselsplasser i Oslo. Da må vi se på løsninger som er til det beste for byen og lokalmiljøene, samtidig som de kan løse behovene et fengsel har, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen